Stickeractie tegen Wereld Melkdag 1 Juni

1 Juni is het Wereld melkdag: Een dag waarop een industrie wordt gepromoot die eigenlijk niet zou moeten bestaan. Daarom komt PINK! met stickers om ons te wapenen tegen de melkindustrie. Het moet afgelopen zijn met het fabeltje waarbij de koe vrolijk in de wei staat met haar kalf. Kijk de video hieronder voor meer informatie, of lees de tekst onder het filmpje:

1 juni is het Wereld Melkdag. Een dag waarop een industrie in het zonnetje wordt gezet die schadelijk is voor dier, mens én natuur. Zo slachtten we in Nederland in 2017 1,5 miljoen kalfjes, omdat je als mannelijk kalf blijkbaar geen andere functie hebt dan vleesproductie

De melkindustrie heeft veel negatieve gevolgen, die we niet allemaal kunnen bespreken. Het is namelijk tijd voor actie. Mensen moeten weten wat er schuilgaat achter een pak melk. Laten we mensen wakker schudden!

Daarom heeft PINK! stickers ontworpen en laten drukken. De stickers bevatten korte teksten die als confronterend ervaren kunnen worden. Dit zijn de stickers: ‘Melk jij je moeder ook elke ochtend? Koeienmelk = moedermelk’, ‘Voor dit product zijn pasgeboren kalfjes permanent van hun moeder gescheiden. Kies leedvrij. Kies plantaardig’, en ‘Niet je moeder? Niet je melk. Melk is voor baby’s’. Wat je doet met de stickers is aan jou. Plak het op je laptop, op de melkproducten van je huisgenoten. Bedenk wat leuks, maar onthoud dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele overtredingen van de wet! 

Wil je stickers ontvangen? Stuur dan een berichtje naar politiek@pinkpolitiek.nl Je kunt ook samen met andere PINKers in jouw omgeving een bestelling plaatsen, dat scheelt ons werk en is beter voor het milieu. Iedereen krijgt een vast aantal stickers en een goede verdeling van de drie soorten stickers. Ga vooral stickers plakken, want de koeien hebben ons nodig!

We rekenen op je, tot snel!

Sebastiaan Wolswinkel

Verkozen tot voorzitter 16 april 2016. Herverkozen 14 april 2018

Sebastiaan (1994) werkt als Mathematics en Science docent op de International School Groningen. Als leraar vertelt hij zijn kinderen vaak dat als ze hun best doen om kritische denkers te worden, ze een mooie toekomst kunnen hebben – maar hij weet dat dat een leugen is tenzij we de vele wereldwijde risico’s voor toekomstige generaties erkennen en tegengaan.

Als chronisch hoofdpijnpatient weet hij hoe het is om continu te lijden. Dat wenst hij geen enkel ander individu toe en hij vindt het dan ook gruwelijk dat dit het lot is dat de vele miljoenen dieren in onze bio-industrie opzettelijk wordt aangedaan, evenals onvoorstelbaar veel dieren en soortgenoten voorbij onze landsgrenzen.

Sebastiaan realiseert zich dat onze generatie op den duur met klimaatverandering geconfronteerd zal worden en wil iedereen die zijn zorgen over de toekomst deelt uitnodigen daar via onze organisatie iets aan te doen – om zo de transitie naar een duurzame maatschappij zo geleidelijk mogelijk te maken, en ook van de voordelen van deze transitie te kunnen genieten.

License to Heal

License to Heal is een samenwerking van negen Politieke Jongerenorganisaties, begonnen in 2016, en sindsdien gesteund door de academische ziekenhuizen, de gezondheidsfondsen en een groot aantal experts.

Iedere patiënt moet volgens ons de medicijnen krijgen die hij of zij nodig heeft, zonder dat de maatschappij hier krom voor moet liggen.

Visie op zorg

Er zijn allerlei problemen in de zorg die iedereen bereid is te erkennen:

Zorgkosten nemen elk jaar toe en er moet actie ondernomen worden om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De prijs van dure geneesmiddelen staat niet in verhouding tot de onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

1/3e van de menselijke wereldbevolking heeft geen toegang tot essentiële medicijnen.

Dit willen we aanpakken.

Voorzitters kondigen het initiatief aan

Op 5 december 2016 ging er een video online, waarin voorzitters van de verschillende deelnemende PJO’s toelichten wat hen ertoe bewoog om License to Heal te steunen. Onze voorzitter, Sebastiaan Wolswinkel, was daar één van. Zijn volledige boodschap is hieronder te lezen.

behandelingen voor die aandoeningen die wel door medicatie op te lossen zijn, worden steeds moeilijker te betalen

Mijn naam is Sebastiaan Wolswinkel, en ik ben voorzitter van PINK!, de jongeren van de Partij voor de Dieren, van Plan B.

Wij maken ons oprecht zorgen over de mate van gezondheid die burgers in de toekomst mogen verwachten.

  • Toenemende bacteriële resistentie, door zwaar overmatig gebruik in de bio-industrie, dreigt anti-biotica waardeloos te maken.
  • Door klimaatverandering spreiden tropische ziektes als malaria en dengue.
  • Luchtvervuiling neemt toe.
  • Het wordt consumenten aanzienlijk moeilijk gemaakt om een gezond dieet aan te houden.
  • Het aantal mensen dat lijdt aan stress en financiële zorgen lijkt ook nog verder te zullen toenemen.
  • En, behandelingen voor die aandoeningen die wel door medicatie op te lossen zijn, worden steeds moeilijker te betalen doordat de kosten van medicijnen enorm worden opgeschroefd door fabrikanten.

Nu hebben we met een brede coalitie van PJO's en maatschappelijke organisaties besloten een stuk af te scheuren van dit collage aan problemen, en een eerste stap te nemen in het waarborgen van één van de universele rechten van de mens: recht op gezondheid, door toegankelijkheid van medicijnen te bevorderen.

Houd #LicenseToHeal daarom in de gaten: één van onze bondgenoten in onze strijd voor een mooie morgen voor ons allen.

PAX tegen Kernwapens

Het burgerinitiatief voor een nationaal verbod op kernwapens was een initiatief van PAX waarmee zij wilden zorgen dat het Nederlandse parlement zou worden gedwongen om te stemmen over een verbod op kernwapens.

Dit zou de kans creëren om Nederland onder druk te zetten zich internationaal in te zetten voor een algeheel verbod.

Verbod op kernwapens

Vredesorganisatie PAX wil een nationaal verbod op kernwapens. Kernwapens zijn disproportionele massavernietigingswapens die ontworpen zijn om in korte tijd honderdduizenden slachtoffers te maken. De gevolgen van een kernexplosie zijn nog generaties lang merkbaar. De nucleaire aanvallen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 hebben dat indringend duidelijk gemaakt.

Een nationaal verbod is nodig om Nederland los te weken van het – nog door weinig landen gesteunde – idee dat kernwapens nog een rol te spelen hebben in de huidige militaire en diplomatieke betrekkingen.

Succes voor het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief haalde uiteindelijk 45.608 handtekeningen op, en schoot daarmee ver voorbij de 40.000 die nodig waren om het te laten behandelen door de Tweede Kamer. Op 29 september 2016 vierden ze dit door een actie op het binnenhof, waar o.a. Partij voor de Dieren kamerlid Esther Ouwehand naartoe kwam om haar steun te tonen.

Politici ontvangen burgerinitiatief

Oproep van onze voorzitter

Op 22 april 2016 sprak onze (nieuwe) voorzitter, Sebastiaan Wolswinkel, zijn steun uit voor het burgerinitiatief van PAX, en riep hij leden van de Tweede Kamer op om te stemmen voor een verbod.

De motie wordt aangenomen

Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Houwers, Klein

Tegen

VVD, PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, Van Vliet

De vis wordt duur betaald

6 juni 2015, Te Gast artikel Leeuwarder Courant geschreven door Sebastiaan Wolswinkel

Oceanen zijn groot. Overweldigend groot. Oceanen beslaan zo’n 71% van het aardoppervlak, maar bevatten vanwege hun diepte bijna de hele leefomgeving van de planeet. Alles op het land en in de lucht, van de Himalaya tot de Amazone, van de Sahara tot de Veluwe, het is als niets vergeleken met de verborgen ruimte en verscheidenheid in het water. Dat wetende is het niet moeilijk in te zien hoe cruciaal oceanen zijn voor de gehele biosfeer. Dr. Andrew Rosenberg, directeur van de Centre for Science and Democracy, verwoordt het als volgt, “De oceanen zijn (…) de hart-longmachine van al het leven op aarde. En als de oceanen je niet interesseren, dan zeg je in weze: ‘Het maakt me niets uit wat er gebeurt met het leven op aarde’” (mijn vertaling, SW). Combineer dit blijkende belang met de inzichten die aan het ontstaan zijn over de mate waarin wij de oceanen momenteel kapot maken, en je hebt een uitstekende verklaring voor het bestaan van Wereld Oceanen Dag. Ik hoop de lezer tegen het eind van dit artikel te doen afvragen of een fractie van 1/365e van onze aandacht wel voldoende is.

Vier miljard jaar geleden ontstond het eerste leven diep in de oceaan, ver weg van de schadelijke UV-straling die gemakkelijk door de primitieve atmosfeer heen drong en het land blakerde. Gedurende lange tijd werd het land herbergzamer, en sommige soorten, waaronder onze verre voorouders, primitieve amfibiën, kozen ervoor het water te verlaten. Lange tijd evolueerden we vrolijk door, en ondertussen zijn we zo overtuigd van het feit dat het hier op het land fantastisch is, dat we iedere andere soort met alle geweld ook op het droge proberen te krijgen.

Met netten tot 60 km (half de afstand Leeuwarden-Amsterdam) lang schrapen we de zeebodem af om in de groeiende eetlust van de mensheid te voorzien. Tonijn, zeilvissen, haaien en vele andere grote soorten die niet frequent voortplanten worden ernstig bedreigd door de massale visserij. Een intercontinentale groep van 2000 wetenschappers, bekend als de census of marine life, geeft hard maar helder aan dat de oceanen in 2050 definitief kapot zullen zijn als de visserij zich op de huidige manier blijft ontwikkelen.

Er zou nauwelijks leven meer zijn om last te hebben van de mate waarin de oceanen verzuren, en dolfijn noch walvis zou nog bestaan om stress te ervaren door de geluidsoverlast van onze schepen. De vele tot-nog-toe niet ontdekte soorten zouden door ons toedoen uitsterven, en wij zouden geen idee hebben van de schade die we hebben veroorzaakt. Eerst omdat de ondoorzichtigheid van water ons heerlijk ontwetend zou houden, vervolgens omdat ook wij er niet meer zouden zijn.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.