Wij doen

Leden van PINK! zetten zich op allerlei manieren in voor een betere wereld, en komen maar al te graag samen om zich in te zetten voor een goede wereld. Het voelt heerlijk om met gelijkgestemden te zijn, maar we gaan zeker geen discussie uit de weg. Er is bij onze activiteiten ruimte voor politieke vorming, en er valt altijd wat te leren of te lachen.

Activiteiten

Voorjaarscongres - 23 & 24 april

Breng een dag door met mede-idealisten uit het hele land, en denk mee over de vereniging. Vier successen, praat met het bestuur, en leef je uit met het thema.

Academy 'Landelijke politiek' - Paasweekend

Leer de vaardigheden van een Tweede Kamerlid, die natuurlijk overal van pas komen, en verhoog je kans om te worden geselecteerd voor het PJO-parlement.

PJO Parlement - mei/juni

Kruis de degens met representanten van de verschillende politieke jongerenorganisaties van Nederland in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Buitenlandexcursie - 27 tot 29 september

Ontdek samen met andere onvermoeibare PINK!ers de plantaardige kant van een stad in één van onze buurlanden, en maak kennis met een zusterpartij van de PvdD.

Najaarscongres - 23 en 24 oktober

Breng door een dag door met mede-idealisten uit het hele land, en denk mee over de vereniging. Vier successen, praat met het bestuur, en leef je uit met het thema.

Academy 'Lokale politiek' - 23 en 24 november

Ontwikkel je tot actieve burger, door te leren wat je allemaal kunt doen en bereiken via gemeentepolitiek, zowel door lobby als door onze moederpartij.

Actie-excursie - drie keer per jaar

Sluit je aan bij een delegatie leden en verken samen een stad waar PINK! nog niet actief is. Ontdek samen hoe je succesvol actievoert, en zet ons op de kaart.

Politieke bezigheden

Acties & demonstraties

Media-aandacht opeisen om onze thema's te belichten

Oproepen & manifesten

Politici aanspreken op hun verantwoordelijkheid

Presentaties & toespraken

Ons wereldbeeld toelichten en onze idealen uitdragen

Discussies & debatten

Onze gedachtengoed toetsen en die van anderen uitdagen

Internationale zaken

Onze beweging groeit mondiaal, en PINK! draagt daaraan bij

Creatieve producten

Video's

PINK! heeft een eigen YouTube-kanaal. Hier plaatsen wij niet alleen videoverslagen en sfeerimpressies van onze activiteiten, maar ook losse interviews, politieke analyses en andere filmprojecten.

Hier vind je bijvoorbeeld de afleveringen van de Klaagmuur, waarbij twee leden de tijd nemen om een filmfragment te analyseren waarin een onderwerp aan bod komt dat raakt aan onze visie op de wereld.

Door je te abonneren kun je automatisch melding krijgen van nieuwe video's.

Tijdschrift

De BRUL! is het ledenblad van PINK!. Het komt eens per kwartaal uit, in principe digitaal, maar vaak ook met een kleine papieren oplage voor promotiedoeleinden. Iedere BRUL! heeft een thema, maar bevat ook vaste columns of artikelen die iedere editie terugkomen.

Het doel is om te informeren, inspireren en om simpelweg een lach op je gezicht te toveren.

De redactie van PINK! ontfermt zich over de BRUL!.

Artikelen

Leden van PINK! schrijven soms opiniestukken of columns op waarin ze de persoonlijke visie of motivatie delen die hen tot onze gedachtegoed heeft gebracht.

Onze achterban kent een enorme variatie aan politieke kleuren. Van communisten tot christendemocraten, van socialisten tot liberalen: geen enkele ideologie pleit voor onnodig leed of totale verwoesting van onze planeet, maar ze leiden wel tot hele verschillende perspectieven op de maatschappij. En hoewel mededogen en duurzaamheid ons binden, hebben veel leden ook een eigen passie waar ze met net zoveel passie woorden aan wijden.

Lesprogramma's

Goed onderwijs is cruciaal. Het leidt niet alleen tot persoonlijke ontwikkeling, maar ook tot ontwikkeling van een maatschappij. Immers, kritische burgers zijn essentieel in een democratische samenleving.

Om goed onderwijs te bevorderen worden vanuit PINK! lesprogramma’s gemaakt over onderwerpen die de mensheid tijdens ons leven zal moeten confronteren.

De kwaliteit en actualiteit van onze lesprogramma's wordt gewaarborgd door educatiecommissie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.