Contact

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Mocht je een lid van ons verenigingsbestuur willen bereiken, gebruik dan diens mailadres. Blijf ook op de hoogte door ons te volgen op social media en onze nieuwsbrief.

Medewerkers

Administratief medewerker

Rada Ruijter is sinds de zomer van 2018 administratief medewerker van PINK! Zij voert deze functie uit als vrijwilliger.

Rada is verantwoordelijk voor het verwerken van nieuwe (combi)leden, het registreren van onze vrijwilligers en distributie van ons promotiemateriaal, waaronder merchandise.

Rada kan worden bereikt door te mailen naar administratie@pinkpolitiek.nl,

Ledenservice

Voorwaarden lidmaatschap PINK!

  • Ben je niet jonger dan 14 jaar en niet ouder dan 27 jaar? Dan kun je lid worden van PINK!.
  • Leden die voor het bereiken van de leeftijd van 28 jaar lid zijn van PINK! kunnen lid blijven van PINK! tot en met het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 31 jaar bereiken.
  • Leden dienen jaarlijks de contributie van €9 te betalen.
  • Indien een incassomachtiging is afgegeven wordt de contributie automatisch geïncasseerd.
  • Een lidmaatschap wordt verlengd per kalenderjaar.
  • Indien je in de loop van het jaar lid wordt dan wel het lidmaatschap opzegt ben je voor dat jaar de volledige contributie van €9 verschuldigd.
  • Een opzegtermijn van 1 maand wordt in acht genomen. Stuur hiervoor een e-mail naar administratie@pinkpolitiek.nl.

Aanvullende voorwaarden bij een combilidmaatschap

  • Alleen leden die nog geen lid zijn van PINK! en/of de Partij voor de Dieren kunnen gebruik maken van het voordelige combilidmaatschap. Het is niet mogelijk een lidmaatschap van PINK! om te zetten naar een combilidmaatschap.

 

 

Ook passieve leden dragen bij

PINK! ontvangt voor ieder lid jaarlijks ongeveer €24 aan subsidie. Leden die zelf niet deelnemen aan trainingen en andere activiteiten dragen op deze manier dus toch bij aan een sterke vertegenwoordiging van PINK! in de jongerenpolitiek.