Wij zijn de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Wij helpen jou om actief een verschil te maken voor dieren, je medemens en de aarde.

Samen met PINK! werk je aan systematische verandering om het geluk en vrijheid van alle voelende individuen in onze samenleving te verbeteren en een wensbare toekomst mogeljk te houden.

Hoewel PINK! een PJO (politieke jongeren organisatie) is, is ons voornaamste doel niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie, maar hen te informeren, in staat te stellen kritisch voor zichzelf te denken, en te laten ervaren hoeveel invloed wij als (jonge) burgers hebben, zodat we samen een betere wereld kunnen vormen voor iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid, etniciteit of soort.

Wij herkennen dat mensen fantastische dieren zijn. We zijn creatief, nieuwsgierig en initiatiefrijk. We zijn ook tot enorme empathie in staat. Maar we hebben het onszelf, en zowat alle andere soorten op deze aarde, ontzettend moeilijk gemaakt door onze haast, hebzucht en vermogen om evenwichten te verstoren waar we ons niet eens bewust van zijn.

Het begint nu urgent te worden dat er een omslag plaatsvindt, waarin mensen meer ruimte krijgen om onze positieve kant te laten zien, de opzettelijke kwelling van dieren tegen te gaan, en onze planeet te behouden. Sluit je nu aan bij onze beweging, want alleen samen staan we sterk.

  • PINK! wil werken aan groen politiek bewustzijn bij een nieuwe generatie
  • Dieren hebben een intrinsieke waarde; ze bestaan niet voor menselijk gebruik
  • De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht