Maak werk van je idealen

Wij zijn de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, PINK! Wij helpen jou om actief een verschil te maken voor dieren, je medemens en de aarde.

Dieren

Niet alleen mensen kunnen geluk of pijn ervaren. Ook voor andere dieren maakt het dus uit hoe we onze maatschappij vormgeven. We moeten rekening met ze houden.

Natuur

Menselijke consumptie is verantwoordelijk voor de kaalslag van de Aarde, verlies van soortenrijkdom en een nieuwe massa-extinctie. We moeten behouden wat er nog is.

Milieu

De omstandigheden waar al het leven op onze planeet zich aan heeft aangepast zijn door menselijk toedoen aan het veranderen. Die trend moet worden omgedraaid.

PINK! in het nieuws

Onze agenda

complete agenda