Wij vinden

PINK! wil, net als onze moederpartij (de PvdD), af van het mens-centraal denken en de focus op korte termijn belangen die huidig politiek debat en handelen typeren. Maar hoewel onze idealen gelijk zijn, hebben we soms andere ideeën over hoe deze het beste kunnen worden omgevormd tot standpunten of maatregelen.

Standpuntsbepaling

PINK! en onze moederpartij delen vier kernwaarden. Dit zijn uitgangsposities voor ons handelen die zo fundamenteel zijn, dat ze bijna universeel worden geaccepteerd. Aan de hand van deze kernwaarden proberen we onze standpunten vast te stellen. Dat kan heel lastig zijn.

Sommige praktijken, zoals het gevangen houden en kwellen van voelende individuen op een schaal die significant bijdraagt aan de catastrofale opwarming van de aarde, blijken al heel snel onaanvaardbaar. Maar op andere gebieden is het juiste beleid minder voor de hand liggend. Toch hebben we over de jaren heen een uitgebreid politiek programma kunnen vormen.

Mededogen

Mededogen houdt een sterk gevoel van verbondenheid in met het lot van andere bewuste individuen. In de praktijk betekent dit dat we opkomen voor iedereen die onrecht wordt aangedaan, ongeacht geloofsovertuiging, seksuele of romantische voorkeur, geslacht, politieke voorkeur, nationaliteit, sociale klasse of - en dit is cruciaal - soort.

Duurzaamheid

Een praktijk is duurzaam als die aansluit op de behoeften van het heden, zonder dat het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar wordt gebracht. Dat wil zeggen dat we ons inzetten voor schone lucht, schoon water, gezonde (landbouw)grond en willen voorkomen dat het klimaat sneller verandert dan soorten zich kunnen aanpassen.

Individuele vrijheid

Het uitgangspunt van iedere vorm van macht is dat het alleen maar bestaansrecht heeft, als het kan worden verantwoord op basis van de belangen van degenen die eraan onderheven zijn. Ieder dier, dus ook elk mens, heeft recht op vrijheid, zolang de vrijheid van anderen daarmee niet in het geding komt. We moeten bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en godsdienst, en recht op privacy en rechtsbescherming behouden.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Persoonlijke verantwoordelijkheid is een onvermijdelijke consequentie van mogelijkheden en daden. Ieder persoon is verantwoordelijk voor de voorspelbare gevolgen van zijn of haar handelen of het laten daarvan. Nederlandse burgers hebben veel van onze verantwoordelijkheid afgestaan aan volksvertegenwoordigers, maar nog ligt eindverantwoordelijkheid bij ons als we herkennen dat ze hier niet mee om kunnen gaan.

Herschrijven van het politiek programma

Ons politiek programma is nooit af. Onderwerpen die we eerder niet hebben overwogen, of onderbelicht hebben gelaten, kunnen toch vanuit onze kernwaarden worden benaderd. Daarnaast kunnen nieuwe inzichten of een nieuwe maatschappelijke situatie tot de conclusie leiden dat een standpunt achterhaald is.

Indienen van een amendement

Alle leden kunnen amendementen op ons politiek programma indienen op een algemene vergadering (AV). De procedure hiervoor wordt altijd uitgelicht in de uitnodiging voor een AV, maar is ook terug te vinden op onze site. Daarnaast kun je altijd steun krijgen van de denktank, zowel bij het schrijven als het indienen.

Politiek programma per onderwerp

Het politiek programma is de volledige uiteenzetting van onze huidige standpunten als vereniging. Het is vergelijkbaar met een partijprogramma, maar niet aan één verkiezing verbonden. Druk op de groene knop bovenaan de pagina om meer te lezen over het politiek programma en voor het amenderen ervan.

Manifesten

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.