Verantwoordingen

Als vereniging met de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling) heeft PINK! de plicht om zich op een aantal fronten te verantwoorden, en een aantal gegevens en feiten kenbaar te maken over hoe wij functioneren.

Mocht je hier niet de informatie vinden waar je naar op zoek bent, dan kan het lonen om onze F.A.Q. pagina te bekijken, of anders om simpelweg contact op te nemen.

ANBI verantwoording

De naam van de vereniging is ‘PINK!’

817221621

Stationsstraat 36A
3811 MK Amersfoort

De vereniging PINK! stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel jongeren te betrekken bij het verwezenlijken van de doelstelling van de Partij voor de Dieren, te weten het opkomen voor de belangen van dieren.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten onder de jongeren van Nederland.

Voorzitter: Benjamin Sterkenburg
Secretaris: Emma Verhulp
Penningmeester: Indra Gesink

Algemeen bestuurslid: Xenia Minnaert
Algemeen bestuurslid: Wouter Gepken
Algemeen bestuurslid: Sebastiaan Spierings
Algemeen bestuurslid: Noah Dull

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Documentatie

De statuten vormen de fundamenten van PINK!, en al onze grondregels staan hierin opgenomen. Niets dat namens de vereniging wordt gedaan, mag in strijd zijn met de statuten. Alle regels en bepalingen in de statuten zijn onderverdeeld bij 16 artikelen:

 1. Naam en zetel
 2. Doel
 3. Tijdsduur
 4. Leden
 5. Inkomsten
 6. Bijdrage
 7. Schorsing
 8. Donateurschap
 9. Bestuur
 10. Algemene vergadering
 11. Kascommissie
 12. Statutenwijziging
 13. Ontbinding en vereffening
 14. Huishoudelijk reglement
 15. Commissies
 16. Afdelingen/werkgroepen van de vereniging

Regels en bepalingen van de vereniging die te gedetailleerd zijn voor de statuten staan opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is een uitbreiding van de statuten, waarin wordt uitgewerkt hoe onze vereniging functioneert, en welke regels en procedures men zich aan hoort te houden. Alle regels, bepalingen en toelichtingen in het huishoudelijk reglement zijn onderverdeeld bij 22 artikelen:

 1. Begrippen en definities
 2. Huishoudelijk reglement
 3. Besluitvorming algemene vergadering
 4. Aanvang lidmaatschap
 5. Inhoud lidmaatschap
 6. Bijdrage
 7. Schorsing leden
 8. Bestuur
 9. Kandidaatstelling en verkiezing bestuur
 10. Verantwoording bestuur
 11. Algemene vergadering
 12. Volmacht
 13. Kascommissie
 14. Raad van Toezicht
 15. Kandidatencommissie
 16. Commissies
 17. Reglementen
 18. Politiek Thematische Werkgroepen
 19. Lokale en Regionale Afdelingen
 20. Beginselmanifest
 21. Politiek Programma
 22. Declareren en financiële ondersteuning

Onze privacyverklaring dient om toe te lichten hoe wij de gegevens van o.a. onze leden beschermen, in lijn met wetgeving.

In het jaarverslag van 2017 worden de meest significante ontwikkelingen, activiteiten en bezigheden van de vereniging toegelicht.

De jaarrekening van 2017 is een uiteenzetting van de gemaakte kosten en verkregen inkomsten in 2017.