Herstructurering landelijk bestuur PINK!

Op een regenachtige woensdagochtend vertrokken de 7 leden van het landelijk bestuur van PINK! naar het mooie Utrecht. Wat ze die dag te wachten zou staan, daar hadden ze nog geen weet van. Wat ze wél wisten, is dat ze een bestuurstraining zouden krijgen. Nietsvermoedend begonnen ze, blij om elkaar weer (coronaproof) te kunnen zien en nieuwsgierig naar wat de dag hen zou brengen. Zouden ze beter leren vergaderen? Of …. Niets van dit alles kwam nog maar in de buurt van wat ze uiteindelijk zouden gaan bespreken die dag. Zo’n 8 uur later waren de 7 landelijke bestuursleden uitgeput en verward over alles waar zij in geloofden. Maar ook waren zij vol enthousiasme en gedrevenheid om de besproken ideeën in de praktijk te brengen. Nieuwsgierig naar wat er op deze regenachtige, revolutionaire dag uiteindelijk besproken is? Lees dan verder!

Afgelopen weken zijn we als landelijk bestuur niet alleen bezig geweest met campagne en verkiezingen, maar ook zijn we na de bovengenoemde bestuurstraining bezig geweest met de herstructurering van de functies binnen het landelijk bestuur. Deze herstructurering, de aanleiding en de vervolgstappen, lichten we nu graag toe. 

Tijdens de bestuurstraining kwamen we erachter dat de huidige bestuursfuncties niet goed aansluiten op alle taken die wij uitvoeren. Ook waren er veel taken die niet duidelijk verdeeld waren, of juist wel duidelijk, maar niet op een logische wijze. Daarom zijn we gaan brainstormen. Wat is PINK! voor organisatie, wat willen we bereiken en wat willen we betekenen voor de leden? Welke bestuursfunctie verdeling past daarbij? Toen we dit duidelijker in beeld hadden, zijn we gaan nadenken over de taken die wij als bestuur allemaal hebben en welke taken met elkaar te maken hebben, hoeveel tijd ze ongeveer kosten, enzovoorts. 

We zijn niet alleen tot een betere taakverdeling gekomen, maar ook tot nieuwe bestuursfuncties. Nieuwe bestuursfuncties met taken die bij elkaar passen, die logisch verdeeld zijn. Met de nieuwe bestuursfuncties en omschrijvingen denken we dat het duidelijker is voor iedereen wie wat doet, en dat we als vereniging meer tijd, geld en energie kunnen besteden aan de activiteiten die we als vereniging belangrijk vinden en die helpen PINK! leuker, groter en belangrijker te maken! Hieronder staan de wijzigingen kort weergegeven. Vervolgens zullen we deze toelichten. De functies in het kernbestuur – voorzitter, secretaris en penningmeester – zullen niet veel veranderen. Ook de functie ‘ledenbinding’ blijft zo goed als hetzelfde, al zal de naam veranderd worden naar ‘organisatie’.  De functie ‘politiek’ zal niet langer verantwoordelijk zijn voor politieke vorming en trainingen van de leden, maar verder blijft dit hetzelfde. De echte veranderingen vinden plaats bij de functies ‘communicatie’ en ‘promotie’, deze functies zullen worden samengevoegd tot de functie ‘pers en promo’. De nieuwsbrief valt vanaf nu onder de taken van de secretaris. De zevende functie, die dan dus weer vrij is, zal de functie ‘vorming en ontwikkeling’ zijn. 

Omwille van de lengte van de brief, zullen de functies voorzitter, secretaris, penningmeester, organisatie en politiek nu niet verder besproken worden. Voor een taakomschrijving verwijzen we naar de website. We lichten de twee andere functies hieronder verder toe.

Bestuurslid Pers & Promo zal verantwoordelijk zijn voor de interne en externe communicatie, het naar buiten brengen van onze standpunten en de profilering van de vereniging via voornamelijk social media. Ook verantwoordelijk voor ons promotiemateriaal, van design tot aan verspreiding. Aangezien dit een behoorlijk takenpakket is, zal dit bestuurslid ondersteund worden door het toekomstige productieteam, die content aan zal leveren voor op de social media en eventueel via andere kanalen. Dit betekent dat dit bestuurslid dit team coördineert en zo taken uit handen kan geven. 

Bestuurslid vorming en ontwikkeling zal de taak van het organiseren van trainingen overnemen van het bestuurslid politiek en dus verantwoordelijk zijn voor de politieke scholing van de leden. Hiervoor zal o.a. een trainerspool worden opgezet die kan worden gebruikt voor en door de leden. Zo hopen we dat we als vereniging meer en betere trainingen kunnen aanbieden op afdelingsniveau. Dan kunnen we meer activiteiten organiseren zonder dat veel PINK!’ers ver moeten reizen of dat de drempel om mee te doen te hoog is. Hiernaast zal dit bestuurslid zich bezighouden met de structuur, processen, protocollen en inclusiviteit van de vereniging. 

Hoe verder?
Alle bestuursleden buiten het kernbestuur worden officieel gezien als ‘algemeen bestuursleden’. Dit betekent dat de wijzigingen die we doen niets veranderen aan de statuten of het huishoudelijk reglement. Buiten de taken die vast liggen, oftewel de kerntaken van de voorzitter, secretaris en de penningmeester, worden de taken intern door het bestuur verdeeld. Wij vinden echter dat  De wijzigingen gaan in na het congres van eind april. We hebben als bestuur gekozen om dit proces nu al, voor het congres, in gang te zetten. Er wordt dus niet over gestemd. Dat heeft een paar redenen. De eerste is dat deze veranderingen vooral over de gang van zaken in het landelijk bestuur gaat. Voor de gemiddelde PINK!’er is dat al een stuk minder interessant. Ten tweede zullen we op het komende congres afscheid nemen van enkele bestuursleden en zullen er nieuwe gekozen worden. Door al voor het congres deze veranderingen bekend te maken, weten de PINK!’ers, die een bestuursfunctie wel zien zitten, van te voren wat die functie in gaat houden. Het zou natuurlijk raar zijn als je als kersvers bestuurslid ineens te horen krijgt dat je functie na een week ineens verandert. Tot slot is PINK! als vereniging de afgelopen tijd gegroeid en merken wij dat het daarom belangrijk is dat we als organisatie ook groeien.

Een logische vraag op dit punt is: ‘Als communicatie en promotie worden samengevoegd, wat gebeurt er dan met de bestuursleden die deze functies dragen?’. Fee Schot – huidig bestuurslid Promotie – zal vanaf aankomend congres de functie ‘Pers en Promo’ op zich nemen. Vivian de Hoogh –  bestuurslid Communicatie – zal Wouter Gepken – bestuurslid Ledenbinding – opvolgen, en dus de functie ‘organisatie’ op zich nemen. Deze interne verschuivingen zijn mogelijk omdat al deze functies, zoals eerder gezegd, officieel algemene bestuursfuncties zijn en hun termijnen als bestuurders natuurlijk niet nog niet afgelopen zijn.

Dit betekent dat aankomend congres de functies ‘politiek’ en ‘vorming en ontwikkeling’ verkiesbaar zullen zijn. Voor deze functies zal binnenkort een vacature online komen. 

Hopelijk hebben we jullie zo voldoende geïnformeerd. Voor vragen kunnen jullie mailen naar info@pinkpolitiek.nl of ons een whatsapp/signal-berichtje sturen.

Ieder een dak boven het hoofd

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte en een mensenrecht, verankerd in de grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een woning is een plek waar je warm en veilig kan zijn én een noodzaak voor elke burger in dit land, want je moet een adres hebben waarop de overheid met je kan communiceren. Tussen 2009 en 2019 is het aantal dak- en thuisloze mensen meer dan verdubbeld. Namelijk van 17.300 naar 39.300 mensen. Het aantal jongeren hierin is zelfs verdrievoudigd. Bovendien is er een hele nieuwe groep ontstaan: ‘de werkende dakloze’. Het lukt hen simpelweg niet om een woning te vinden, terwijl ze wél een inkomen hebben en geen complexe psychische of verslavingsproblematiek. Dit laat zien dat iedereen dakloos kan worden. En dat ligt niet aan henzelf, maar aan het gebrek aan voldoende, betaalbare woningen in Nederland.

Dit is echt onacceptabel. Wij vragen u daarom om u tijdens de eventuele coalitieonderhandelingen hard te maken voor deze grote groep, die enorm schadelijke gevolgen ondervindt van het ontbreken van een dak boven het hoofd. Dit is er nodig om dit probleem op te lossen:

  1. Voer het Housing First-principe in. Op deze manier zorgen we ervoor dat mensen een veilig thuis hebben én dat zij passende zorg en begeleiding krijgen voor problemen waar zij tegenaan lopen. Maak een huis de allereerste voorwaarde op de weg naar herstel en geef mensen de kans om hun leven op de rit te krijgen;
  1. Bouw huizen bij en zorg ervoor dat deze betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Zorg ervoor dat er voldoende (sociale) woningen beschikbaar zijn om mensen acuut te kunnen huisvesten. Er zijn veel daklozen die genoeg inkomen hebben, maar die op de wachtlijsten van corporaties staan. Door meer aanbod te creëren, dringen we het aantal daklozen terug;
  1. Schrap de verhuurdersheffing bij woningcorporaties. Zo geven we hen de ruimte om te bouwen en te investeren in de broodnodige woningen voor onze daklozen;
  1. Creëer meer capaciteit in doorstroomvoorzieningen, zodat de nachtopvang meer ruimte heeft om mensen ’s nachts een slaapplek aan te bieden;
  1. Faciliteer zolang er daklozen zijn permanente 24-uur winteropvang in gemeenten, zodat ’s winters niemand buiten hoeft te slapen;
  1. Schrap bureaucratische barrières, zoals de kostendelersnorm, die tot onredelijke uitkomsten leiden en het risico op dakloosheid vergroten.

Het is niet uit te leggen dat bijna 40.000 mensen in Nederland leven zonder een dak boven hun hoofd. Het is nu tijd om te kiezen. Zet in op beleid waar iedereen van profiteert en zorg ervoor dat we iedereen in Nederland kunnen voorzien in hun recht op een dak boven het hoofd.

Sander van der Goes – DWARS, GroenLinkse Jongeren
Andrej van Hout  – JS, Jonge Socialisten in de PvdA
Léonie Janssen – JD, Jonge Democraten
Bina Chirino – PerspectieF, ChristenUnie-Jongeren
Hielke Onnink – CDJA, CDA-Jongeren
Xenia Minnaert – PINK! Politiek
Arina Amma – ROOD, Jong in de SP
Arie Rijneveld – SGPJ, SGP-jongeren
Esra Kahramanoglu – Jongerenbeweging Oppositie 

Linda Voortman, Wethouder Utrecht
Maarten van Ooijen, Wethouder Utrecht
Eelco Eerenberg, Wethouder Utrecht
Stijn Steenbakkers, Wethouder Eindhoven
Renate Richters, Wethouder Eindhoven
Liesbeth van Tongeren, Wethouder Den Haag
Isabelle Diks, Wethouder Groningen
Ronald Paping, Wethouder Arnhem
Cathelijne Bouwkamp, Wethouder Arnhem
Marie-Thérèse Meijs, Wethouder Haarlem
Noël Vergunst, Wethouder Nijmegen
Cathalijne Dortmans, Wethouder Helmond
Marcelle Hendrickx, Wethouder Tilburg
John Bankers, Wethouder Asten
Leo Bosland, Wethouder Wageningen
Peter de Haan, Wethouder Wageningen
Maud Hulshof, Wethouder Wageningen
Peter Heijkoop, Wethouder Dordrecht
Jakobien Groeneveld, Wethouder Zoetermeer
Joa Maouche, Wethouder Renkum
Samir Bashara, Wethouder Hoorn
Erik Faber, Wethouder Súdwest-Frylân
Geert Ritsema, Wethouder Ede
Joost Reus, Wethouder Culemborg
Klaar Koenraad, Wethouder Roosendaal
Bert Wassink, Wethouder Leeuwarden
Matthijs Sikkes, Wethouder Diemen
Bart de Leede, Wethouder Vlaardingen
Paul Fransen, Wethouder Bronckhorst
Frans Langeveld, Wethouder Doetinchem
Erika Spil, Wethouder Voorschoten
Anne Brommersma, Wethouder De Bilt
Laura Hoogstraten, Wethouder Zeist
Tanja de Jonge, Wethouder Barendrecht
Nelson Verheul, Wethouder Berg en Dal
Nel Haarsma, Wethouder Waadhoeke
Lucienne Boelsma, Wethouder de Fryske Marren
Hetty Veneklaas, Wethouder Stichtse Vecht
Adri Totté, Wethouder Hulst
Peter van Boekel, Wethouder Bernheze
Roland van Vugt, Wethouder Altena
Klaas Valkering, Wethouder Bergen
Jack Begijn, Wethouder Terneuzen
Anjo Simonse, Wethouder Noordoostpolder
Bert Fintelman, Wethouder Heerhugowaard
Matthijs van Oosten, Wethouder Altena
Jan Kuiper, Wethouder Nieuwegein
Jeffrey van Agtmaal, Wethouder Woensdrecht
Bert Rebel, Wethouder Huizen
Piet Vreugdenhil, Wethouder
Albert Abee, Wethouder
Rik Grashoff, oud-Wethouder & Gedeputeerde

Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang
De Regenboog Groep
Stichting Zwerfjongeren Nederland
Kessler Stichting
De Goede Zaak
De Woonbond
Bond Precaire Woonvormen
Het Leger des Heils
Aedes, Vereniging van Woningcorporaties

Aanmeldingsformulier Inclusiviteitsquiz

Vul hieronder de gegevens in om je aan te melden voor de quiz en discussie! Dit event is alleen bedoeld voor PINK!’ers om een veiligere omgeving te creëren. We gaan het in deze sessie hebben over de volgende onderwerpen:  Intersectionaliteit, seksisme, racisme, LHBTIQA+ en Neurodiversiteit. 

(Hetero)seksuele voorlichting

Opinieartikel door Sterre Volders op 17-5-2020

17 mei is het Internationale dag tegen Homofobie en Transfobie. In 120 landen wordt er op deze dag aandacht besteed aan de positie van homoseksuelen en transgenders in de samenleving. 

Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk legaal maakte, en met trans influencers zoals Nikki Turtorials en Loiza Lamers, denk je al gauw dat wij in een heel tolerant land wonen. En toch is er vaak nog een heel erg belangrijk onderdeel waar transgnders en bi- en homoseksuele leerlingen worden genegeerd: de seksuele voorlichting. 

Als je geluk hebt, besteedt je school tijdens de voorlichting aandacht aan homoseksualiteit. Alhoewel er ook scholen zijn, die enkel zullen zeggen dat het ‘bestaat’. Sommige middelbare scholen beschikken over een GSA, oftewel Gender & Sexuality Alliances. Bij zo’n GSA zitten leerlingen die zich hard maken voor de tolerantie en bescherming van LHBTIQA+ leerlingen. Heel erg mooi en belangrijk natuurlijk, zo’n initiatief van leerlingen. Toch slaan ook die oh zo tolerante scholen iets heel belangrijks over namelijk: seksuele voorlichting voor bi- en homoseksuelen.

Seksuele voorlichting richt zich enkel op hetero’s. Op veel scholen wordt alleen over heteroseksuele voortplanting gesproken. Bizar, aangezien er op een groep van 29 kinderen zeker een kind homoseksueel is, en dan rekenen we de biseksuele kinderen nog niet eens mee. Terwijl 29 heteroseksuele kinderen luisteren naar hoe zij zich kunnen beschermen tegen zwangerschappen en soa’s, zit dat ene homoseksuele kind met veel vragen.  

En dat kind gaat natuurlijk geen vragen stellen. Veel kinderen durven op de middelbare school nog niet uit de kast te komen. Laat staan dat ze vragen durven te stellen met het risico gepest te worden. Door dat die kinderen zo genegeerd worden tijdens seksuele voorlichting, weten zij vaak niks over veilige seks. Vragen zoals: ‘Hoe bescherm ik me het beste tegen Soa’s?’ ‘Hoe kan ik me voorbereiden op seks?’ ‘Kost een Hepatitis B vaccinatie geld?’ blijven onbeantwoord.

Voor transgender kinderen is dit ook moeilijk. Sommige zullen in transitie zijn op de middelbare school, terwijl anderen nog niet eens geuit hebben dat ze zich niet thuis voelen in hun lichaam. Het is belangrijk dat transseksualiteit op scholen genormaliseerd wordt; pubers willen graag normaal zijn, erbij horen. Maar hoe kan je erbij horen als wie je bent nog niet normaal gevonden wordt door je klasgenoten?

In een onderzoek van Rutgers, uit oktober 2019, bleek dat kinderen ontevreden zijn over de vaak saaie, heteroseksuele voorlichting. Wanneer een school aandacht besteedt aan seksuele diversiteit, kan het homofobische beeld dat een leerling thuis meekrijgt, doorbroken worden. Openlijk praten over seksuele diversiteit draagt dus bij aan een veiligere samenleving voor transgenders en bi- en homoseksuelen.