Zuid-Holland

Afdeling Zuid-Holland is een vonk. Dat betekent dat het een kleinere en overzichtelijke afdeling is, waar iedere nieuwe persoon een groot verschil kan maken en een belangrijke rol kan spelen in het bepalen van de visie van de afdeling. Het heeft een daadkrachtig bestuur, maar nog niet veel commissies of andere leden die verantwoordelijkheden dragen om onze beweging te versterken.

Bestuur

Ieder PINK!-lid binnen de regio is in principe lid van de afdeling, en het is de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur om ieder afdelingslid dat actief wil zijn de mogelijkheid te geven om hun talenten in te zetten voor PINK!. In het afdelingsbestuur is ruimte voor zeven leden.

Voorzitter Zuid-Holland

Charlotte van Gemeren (23 jaar) is bezig met de master International Relations van de Universiteit Leiden. Daarin specialiseert zij zich in wereldwijde conflicten, met name in de Midden Oosten regio. Dat klimaatsverandering ook een sterke invloed heeft op wereldwijde veiligheid, is een van haar redenen om zich actief in te zetten voor de organisatie. Ook gelooft ze dat in de snel-groeiende wereldeconomie het onverantwoord is dieren als product te beschouwen, met alle gevolgen van dien. Bij de afdeling Zuid-Holland wil zij jongeren uit de regio die deze zorgen delen met elkaar verbinden om samen na te denken over hoe een duurzame maatschappij verwezenlijkt kan worden.

.

Vacature: Secretaris
   


De secretaris is verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergadering, de agenda en de notulen van de vergadering. De secretaris houdt ook de activiteitenkalender en de actiepuntenlijst van de afdeling bij (eventueel samen met de voorzitter). Daarnaast houdt de secretaris van een afdeling het landelijk bestuur op de hoogte van de plannen en activiteiten van zijn/haar afdeling en is het aanspreekpunt voor secretaris-overleggen en is in principe verantwoordelijk voor communicatie naar de leden van de afdeling.


Vacature: Beheerder
   


De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van de afdelingsdeel van de website en haar sociale media. De beheerder heeft ook een overkoepelende functie als het gaat om: het aanleveren van teksten; inplannen van Facebook/Twitter berichten (in samenwerking met diens mede-bestuursleden), bijvoorbeeld over activiteiten die worden georganiseerd of bijgewoond.


Vacature: Bestuurslid acties
   


Het bestuurslid acties is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende activiteiten zijn voor de leden in de afdeling. Hij of zij overziet als een soort project manager de realisatie van deze activiteiten en zorgt dat ze zo waardevol mogelijk zijn. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor deelname van de afdeling aan landelijke acties zoals de voormalige Nietommijnnek en Dierproefweigeraars, en een waardevolle bijdrage van de afdeling in campagnetijd.


Bestuurslid financiën

Suzanne Onderdelinden (26 jaar) studeert momenteel aan de TU Delft in de richting Biomedical Engineering, met als doel om in de toekomst grote stappen te zetten in de strijd tegen proefdiergebruik met de hulp van technologie. Haar interesse voor politiek sluimerde al langer maar na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 besloot zij actief te worden bij Pink!, wat die zomer leidde tot een plek in het bestuur van de afdeling Zuid Holland als bestuurslid financiën. In haar vrije tijd is ze te vinden in het wedstrijdzwembad, in de fitness of als meubilair in de sociëteit van de OJV de Koornbeurs te Delft, waar ze actief is als medebeheerder van het monumentale pand.

.

Vacature: Bestuurslid politiek
   


Het bestuurslid politiek is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende politieke inhoud is bij ledenactiviteiten. Hij of zij kan PINK! ook vertegenwoordigen op debatten en onderhoudt contact met andere politieke jongerenorganisaties.


Vacature: Bestuurslid promotie
   


Het bestuurslid promotie is verantwoordelijk voor de promotie van PINK! op lokale markten en festivals. Hij of zij plant de promotour, zorgt voor materialen, huurt stands en werft leden die de stand willen bemannen. Tenzij anders bepaald is de bestuurslid promotie ook verantwoordelijk voor contact met onderwijsinstellingen in de regio, waaronder ook het verzorgen van gastlessen valt.


Junioren

De junioren zijn de volgende generatie van de afdeling. Binnenkort zullen leden ook via de site kunnen solliciteren voor een juniorschap. Voor nu vragen we je een mail te sturen naar zuid-holland@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt.

Als junior wordt je gecoached door een lid van het bestuur, om diens functie op den duur over te nemen. Je moet je dus kunnen vinden in het profiel van het desbetreffende bestuurslid, en weten dat je voor langere tijd beschikbaar zult zijn in de regio waar de afdeling zich bevindt. De functie van junior brengt geen verantwoordelijkheden met zich mee, maar wel de verplichting op den duur de gekozen functie in het bestuur voor een redelijke tijd op je te nemen.

Commissies

Commissies bestaan ter ondersteuning van het bestuur bij het uitvoeren van haar taken of ten behoeve van het bereiken van specifieke doelen die zij voor de afdeling heeft gesteld. Leden uit de hele afdeling kunnen lid worden van een commissie.

De activiteitencommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid acties, door (te helpen met) het organiseren van activiteiten en evenementen.

Afdeling Zuid-Holland heeft nog geen activiteitencommissie. Ons bestuurslid acties is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via zuid-holland@pinkpolitiek.nl

De educatiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, door (te helpen met) het benaderen van scholen en geven van gastlessen.

Afdeling Zuid-Holland heeft nog geen educatiecommissie. Ons bestuurslid promotie is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via zuid-holland@pinkpolitiek.nl

De politiek commissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, door (te helpen met) het onderhouden van contact met andere politieke organisaties in de regio. Leden kunnen ook ideeën aandragen om vanuit onze visie in te spelen op actualiteiten.

Afdeling Zuid-Holland heeft nog geen politieke commissie. Ons bestuurslid politiek is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via zuid-holland@pinkpolitiek.nl

Werkgroepen

Werkgroepen zijn de ideale manier om heel lokaal actief te worden voor PINK!. Een groep vrienden, klasgenoten of collega’s die zich samen willen inzetten voor een mooie toekomst, kunnen als werkgroep rekenen op de steun van PINK!.

Een werkgroep heeft geen vaste verantwoordelijkheden, maar haar potentiële bestuur moet voor haar oprichting wel een motivatiebrief opstellen, waar een of meerdere doelen worden benoemd. Haar bestuur bestaat uit minstens drie leden: voorzitter; secretaris en notulist.

Omdat Zuid-Holland een vonk is, kan zij werkgroepen nog niet voldoende ondersteunen. Natuurlijk is het wel mogelijk om in de regio een werkgroep op te richten, maar je komt dan onder direct toezicht van het bestuur van PINK!. Als je een werkgroep wilt opzetten, neem dan contact op met de voorzitter van PINK!, via voorzitter@pinkpolitiek.nl.