Afdeling Zuid-Holland

Woon jij in Zuid-Holland en wil je actief betrokken raken bij PINK!? Afdeling Zuid-Holland is dan de plek voor jou. Regelmatig organiseren we boeiende en leuke activiteiten. Neem contact met ons op en sluit je bij ons aan!

Contact

E-mail: zuid-holland@pinkpolitiek.nl
Social media: Facebook

Het bestuur

Charlotte

Charlotte van Gemeren, voorzitter

Charlotte is bezig met de master International Relations van de Universiteit Leiden. Daarin specialiseert zij zich in wereldwijde conflicten, met name in de Midden Oosten regio. Dat klimaatsverandering ook een sterke invloed heeft op wereldwijde veiligheid, is een van haar redenen om zich actief in te zetten voor de organisatie. Ook gelooft ze dat in de snel-groeiende wereldeconomie het onverantwoord is dieren als product te beschouwen, met alle gevolgen van dien. Bij de afdeling Zuid-Holland wil zij jongeren uit de regio die deze zorgen delen met elkaar verbinden om samen na te denken over hoe een duurzame maatschappij verwezenlijkt kan worden.

PINK!

Akhi Bansidhar, secretaris

Akhi zit momenteel in zijn examenjaar van het VWO aan het Emmauscollege te Rotterdam. Zelf opgevoed als vegetariër, werd hij al jong geconfronteerd met ethische vragen omtrent de behandeling en slachting van dieren. Akhi’s affiniteit voor politiek uitte zich al vroeg: zo heeft hij aan vele debatwedstrijden meegedaan en in 2016 tijdens het Groot Jongerendebat Rotterdam een medaille gewonnen voor de meest gepassioneerde spreker. Daarnaast zit hij sinds 2016 in de jongerenraad van Rotterdam. Bij PINK! komen beide ambities samen en als secretaris van de afdeling Zuid-Holland wil dan ook een bijdrage leveren aan het politiceren van dier- en milieuvriendelijke idealen.

Mels

Mels Tijdgat, beheerder

Mels zit in 5VWO. Hij is veganist en is bij PINK! gekomen vanwege de idealen van de PvdD. Hij wilt later natuurkunde studeren en danst nu bij Codarts en speelt piano. Bij PINK! Zuid-Holland is Mels de beheerder van de website en de Facebook pagina. Mels wilt mensen laten zien waar PINK! voor staat; hij hoopt hierdoor mensen te kunnen inspireren voor het maken van een betere toekomst.

PINK!

Suzanne Onderdelinden, bestuurslid financiën

Suzanne studeert momenteel aan de TU Delft in de richting Biomedical Engineering, met als doel om in de toekomst grote stappen te zetten in de strijd tegen proefdiergebruik met de hulp van technologie. Haar interesse voor politiek sluimerde al langer maar na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 besloot zij actief te worden bij PINK!, wat die zomer leidde tot een plek in het bestuur van de afdeling Zuid Holland als bestuurslid financiën. In haar vrije tijd is ze te vinden in het wedstrijdzwembad, in de fitness of als meubilair in de sociëteit van de OJV de Koornbeurs te Delft, waar ze actief is als medebeheerder van het monumentale pand.

Commissies

PINK! afdeling Zuid-Holland heeft graag veel actieve commissieleden om het bestuur te ondersteunen. Op dit moment zijn er drie verschillende commissies in Zuid-Holland om je bij aan te sluiten:

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid acties, door (te helpen met) het organiseren van activiteiten en evenementen.

Educatiecommissie

De educatiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, door (te helpen met) het benaderen van scholen en geven van gastlessen.

Politieke commissie

De politiek commissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, door (te helpen met) het onderhouden van contact met andere politieke organisaties in de regio. Leden kunnen ook ideeën aandragen om vanuit onze visie in te spelen op actualiteiten.

Vacatures

PINK! afdeling Zuid-Holland heeft momenteel geen bestuursvacatures. Er is wel altijd vraag naar nieuwe commissieleden voor alle commissies, momenteel met name de educatiecommissie. Bij interesse, stuur een e-mail naar zuid-holland@pinkpolitiek.nl.