Afdeling Zuid-Holland

Woon jij in Zuid-Holland en wil je actief betrokken raken bij PINK!? Afdeling Zuid-Holland is dan de plek voor jou. Regelmatig organiseren we boeiende en leuke activiteiten. Neem contact met ons op en sluit je bij ons aan!

Contact

E-mail: zuid-holland@pinkpolitiek.nl
Social media: Facebook

Het bestuur

Charlotte

Charlotte, voorzitter

Charlotte is bezig met de master International Relations van de Universiteit Leiden. Daarin specialiseert zij zich in wereldwijde conflicten, met name in de Midden Oosten regio. Dat klimaatsverandering ook een sterke invloed heeft op wereldwijde veiligheid, is een van haar redenen om zich actief in te zetten voor de organisatie. Ook gelooft ze dat in de snel-groeiende wereldeconomie het onverantwoord is dieren als product te beschouwen, met alle gevolgen van dien. Bij de afdeling Zuid-Holland wil zij jongeren uit de regio die deze zorgen delen met elkaar verbinden om samen na te denken over hoe een duurzame maatschappij verwezenlijkt kan worden.

Mark Jordaans, secretaris

suzanne2

Suzanne Onderdelinden, bestuurslid financiën

Suzanne studeert momenteel aan de TU Delft in de richting Biomedical Engineering, met als doel om in de toekomst grote stappen te zetten in de strijd tegen proefdiergebruik met de hulp van technologie. Haar interesse voor politiek sluimerde al langer maar na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 besloot zij actief te worden bij PINK!, wat die zomer leidde tot een plek in het bestuur van de afdeling Zuid Holland als bestuurslid financiën. In haar vrije tijd is ze te vinden in het wedstrijdzwembad, in de fitness of als meubilair in de sociëteit van de OJV de Koornbeurs te Delft, waar ze actief is als medebeheerder van het monumentale pand.

fotoPINKIRBluijs

Irma Bluijs, bestuurslid politiek

Irma Bluijs (28 jaar) werkt als wetenschappelijk docent Rechtsgeleerdheid op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft de masters Strafrecht en Moderne Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam behaald. Door deze combinatie is ze ervan overtuigd geraakt dat onze werkelijkheid niet los kan worden gezien van taal. Irma wil deze taal gebruiken om werkelijk wat te veranderen in de wereld. Sinds ze in Rotterdam woont, beseft ze des te meer dat bij die woorden ook daden horen. Daarom zet zij zich actief in om bij te dragen aan groei van niet de welvaart, maar het welzijn in Zuid-Holland en daarbuiten. Duurzaam leven moet mogelijk en vanzelfsprekend zijn voor iedereen.

thumb_IMG_8065_1024

Daisy Ruijter, bestuurslid promotie

Daisy Ruijter (23 jaar) is een Rotterdammer maar geboren en (semi) getogen in Shanghai. Vanuit Shanghai verhuisde ze op haar achtste naar Maarssen. Na de start van haar studie in Rotterdam had ze weer een thuis gevonden in een havenstad. Inmiddels heeft ze haar bachelor Economie en Bedrijfseconomie behaald, en is ze druk met haar tweede bachelor Rechtsgeleerdheid aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Vooral vakken zoals Environmental Economics trekken haar hierin aan. Ook naast studeren probeert ze zich zoveel mogelijk in te zetten voor dingen die ze belangrijk vindt. Zo doet ze graag vrijwilligerswerk, zoals collecteren voor de dierenbescherming of een “big sister” zijn op een basisschool. In plaats van alleen maar gefrustreerd zijn over de toestand van onze aarde en haar bewoners leek het haar beter om actief te worden. Bewegingen zoals PINK die zich inzetten voor een Groene Revolutie geven haar hoop en motivatie.

Commissies

PINK! afdeling Zuid-Holland heeft graag veel actieve commissieleden om het bestuur te ondersteunen. Op dit moment zijn er drie verschillende commissies in Zuid-Holland om je bij aan te sluiten:

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid acties, door (te helpen met) het organiseren van activiteiten en evenementen.

Educatiecommissie

De educatiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, door (te helpen met) het benaderen van scholen en geven van gastlessen.

Politieke commissie

De politiek commissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, door (te helpen met) het onderhouden van contact met andere politieke organisaties in de regio. Leden kunnen ook ideeën aandragen om vanuit onze visie in te spelen op actualiteiten.

Vacatures

PINK! afdeling Zuid-Holland is momenteel nog op zoek naar een beheerder, een secretaris en een bestuurslid acties. Er is daarnaast altijd vraag naar nieuwe commissieleden voor alle commissies. Bij interesse, stuur een e-mail naar zuid-holland@pinkpolitiek.nl.