Word lid

Voor maar €9 per jaar kun jij een deel worden van onze beweging, zo actief of passief als jou uitkomt. Per lid krijgen wij subsidie, en kunnen we namens meer mensen spreken wanneer we onze boodschap uitdragen. Je kunt lid worden vanaf 14 jaar en totdat je 28 jaar oud bent.

Voorwaarden lidmaatschap PINK!

  • Ben je niet jonger dan 14 jaar en niet ouder dan 27 jaar? Dan kun je lid worden van PINK!.
  • Leden die voor het bereiken van de leeftijd van 28 jaar lid zijn van PINK! kunnen lid blijven van PINK! tot en met het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 31 jaar bereiken.
  • Leden betalen jaarlijks de contributie van €9.
  • Indien een incassomachtiging is afgegeven wordt de contributie automatisch geïncasseerd.
  • Een lidmaatschap wordt verlengd per kalenderjaar.
  • Indien je in de loop van het jaar lid wordt dan wel het lidmaatschap opzegt ben je voor dat jaar de volledige contributie van €9 verschuldigd.
  • Een opzegtermijn van 1 maand wordt in acht genomen. Stuur hiervoor een e-mail naar administratie@pinkpolitiek.nl.

Combilidmaatschap

Je kunt, als je 16 jaar of ouder bent, ook combilid worden van PINK! en de Partij voor de Dieren voor €20 per jaar. Dit kost dus net zoveel als wanneer je alleen lid bent van de partij. Dit kan alleen via de website van de PvdD. Het is niet mogelijk een lidmaatschap van PINK! om te zetten naar een combilidmaatschap.

Ook passieve leden dragen bij

PINK! ontvangt voor ieder lid jaarlijks ongeveer €24 aan subsidie. Leden die zelf niet deelnemen aan trainingen en andere activiteiten dragen op deze manier dus toch bij aan een sterke vertegenwoordiging van PINK! in de jongerenpolitiek.

Met het invullen en versturen van dit formulier ga je akkoord met de verwerking en opslag voor legitieme doeleinden van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Lees hier ons privacybeleid.

,   ,  
- -

Contact

Voor vragen of opmerkingen over het formulier kun je een e-mail sturen naar info@pinkpolitiek.nl.