Word donateur

Wanneer je de 28 gepasseerd bent, kun je geen lid meer worden. Toch blijft het succes van onze vereniging, die zich inzet voor een mooie toekomst voor iedereen, natuurlijk van belang. Word daarom donateur, en help de volgende generatie idealisten om hun potentieel waar te maken.

Vanwege PINK!’s status als algemeen nut beogende instelling (ANBI) kan jouw donatie van jouw inkomstenbelasting worden afgetrokken, als je aan de voorwaarden voldoet. Dit lichten we hier allemaal toe.

Stap 1

Download de schenkingsovereenkomst

Stap 2

Bereken je belastingsvoordeel. Gebruik daarvoor eventueel de extra informatie van de belastingsdienst.

Stap 3

Verstuur de volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst naar ons postadres.

Uitgebreidere toelichting

Volg onderstaande stappen om donateur te worden:

 • Print de schenkingsovereenkomst
 • Lees zorgvuldig de toelichting
 • Vul de schenkingsovereenkomst volledig en in BLOKLETTERS in
 • Stuur deze op naar PINK!
 • Je krijgt een getekend exemplaar terug. Bewaar dit goed!

Stuur de volledig ingevulde en ondertekende schenkingsovereenkomst naar onderstaand adres:

PINK!
t.a.v. afdeling donateurs
Postbus 17622
1001 JM  Amsterdam

Fiscaal voordelig doneren betekent dat je het gedoneerde bedrag mag aftrekken in de inkomstenbelasting.

Wil je weten hoeveel voordeel je dat oplevert, doe dan hier een voorbeeldberekening.*

Vergeet niet de jaardonatie op te voeren bij je belastingaangifte.

* Deze berekening is indicatief. PINK! is geen culturele instelling.

Wil je fiscaal voordelig doneren? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • Sluit een schenkingsovereenkomst met een looptijd van minstens 5 jaren
 • Schenk per jaar minstens € 60 (Dit kan ook in delen)
 • Daalt je inkomen door omstandigheden buiten jouw schuld, dan vervalt de schenkingsovereenkomst
 • De overeenkomst vervalt eveneens automatisch als PINK! de ANBI-status verliest, of bij overlijden van de schenker
 • Donaties vóór de tekendatum van de overeenkomst tellen niet mee
 • Heb je een lopende machtiging, dan komt deze te vervallen. Je hoeft dus niets op te zeggen

Contact

Voor vragen of opmerkingen kun jij of kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl