Word donateur

Wanneer je de 28 gepasseerd bent, kun je geen lid meer worden. Toch blijft het succes van onze vereniging, die zich inzet voor een mooie toekomst voor iedereen, natuurlijk van belang. Word daarom donateur, en help de volgende generatie idealisten om hun potentieel waar te maken.

Vanwege PINK!’s status als algemeen nut beogende instelling (ANBI) kan jouw donatie van jouw inkomstenbelasting worden afgetrokken, als je aan de voorwaarden voldoet. Dit lichten we hier allemaal toe.

Stap 1

Download de schenkingsovereenkomst

Stap 2

Bereken je belastingsvoordeel. Gebruik daarvoor eventueel de extra informatie van de belastingsdienst.

Stap 3

Verstuur de volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst naar ons postadres.

Uitgebreidere toelichting

Volg onderstaande stappen om donateur te worden:

 • Print de schenkingsovereenkomst
 • Lees zorgvuldig de toelichting
 • Vul de schenkingsovereenkomst volledig en in BLOKLETTERS in
 • Stuur deze op naar PINK!
 • Je krijgt een getekend exemplaar terug. Bewaar dit goed!

Stuur de volledig ingevulde en ondertekende schenkingsovereenkomst naar onderstaand adres:

PINK!
t.a.v. afdeling donateurs
Postbus 17622
1001 JM  Amsterdam

Fiscaal voordelig doneren betekent dat je het gedoneerde bedrag mag aftrekken in de inkomstenbelasting.

Wil je weten hoeveel voordeel je dat oplevert, doe dan hier een voorbeeldberekening.*

Vergeet niet de jaardonatie op te voeren bij je belastingaangifte.

* Deze berekening is indicatief. PINK! is geen culturele instelling.

Wil je fiscaal voordelig doneren? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • Sluit een schenkingsovereenkomst met een looptijd van minstens 5 jaren
 • Schenk per jaar minstens € 60 (Dit kan ook in delen)
 • Daalt je inkomen door omstandigheden buiten jouw schuld, dan vervalt de schenkingsovereenkomst
 • De overeenkomst vervalt eveneens automatisch als PINK! de ANBI-status verliest, of bij overlijden van de schenker
 • Donaties vóór de tekendatum van de overeenkomst tellen niet mee
 • Heb je een lopende machtiging, dan komt deze te vervallen. Je hoeft dus niets op te zeggen

Contact

Voor vragen of opmerkingen kun jij of kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.