Word lid!

Lidmaatschap van PINK! kost €9 per jaar (dat is 17 cent per week). Contributie van leden stelt ons in staat om onze visie en idealen uit te dragen. Lidmaatschap, vooral actief lidmaatschap, brengt allerlei mogelijkheden met zich mee.

Als je 16 of ouder bent is het ook mogelijk om combi-lid te worden van PINK! en de Partij voor de Dieren. Dat kan via de website van de PvdD.

Kies een termijn of bedrag:
Kies eerst een lidmaatschap
Kies een kado:
    Kies eerst termijn/bedrag
 
 
 
 
of anders, namelijk:
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik machtig de Partij voor de Dieren / PINK! tot wederopzegging het lidmaatschapsgeld jaarlijks van onderstaande bank- of girorekening (IBAN nummer) af te schrijven:
 
 
 
 
 
 
 

PINK! Incassant ID: NL92ZZZ342593870000

U kunt uw machtiging op ieder moment weer intrekken. Als u het achteraf niet eens bent met de afschrijving, kunt u uw betaling binnen 56 kalenderdagen na afschrijving terugvorderen bij uw bank.