Word actief

Actief worden voor PINK! geeft jou de ruimte om te vechten voor wat jij belangrijk vindt en wat jou raakt. Hier verzamelen idealistische bondgenoten, die begrijpen dat politiek een krachtig middel kan zijn om goed te doen. Te vaak wordt het gebruikt om de eigen ego te strelen, persoonlijke belangen te verderen of zelfs anderen te onderdrukken – maar dit is het verzet. Deel worden van onze beweging betekent actief worden. Hier leggen we uit op wat voor een manieren dat allemaal wel niet kan. Daarbij is de eerste vraag: waar wil jij voor vechten?

Hieronder staan een paar fantastische antwoorden, waar jij je mogelijk in herkent. Hoewel je in onze visie en ons politiek programma kunt lezen dat er meer dingen zijn die ons bezighouden, zijn dit de speerpunten van PINK!. Vooral in de strijd voor dierenwelzijn en dierenrechten zijn wij uniek in het spectrum van PJOs.

aardbol

Het wordt de mensheid steeds duidelijker hoe fragiel en kwetsbaar onze wereld is. Wij zijn een manier van leven gewend geraakt die zij simpelweg niet aankan, en hieruit volgt dat we onze manier van leven zullen moeten aanpassen als we willen voortbestaan.

Leden van PINK! helpen elkaar hier hun verantwoordelijkheid in te nemen, en dragen het belang hiervan uit naar de buitenwereld. Als we dit doorstaan wacht ons een schitterende toekomst.

lightbulb

Ons huidig onderwijssysteem ontmoedigt maar al te vaak nieuwsgierigheid en creativiteit, maar bovenal vormt ze jongeren zo dat ze zullen passen in een samenleving die de planeet steeds serieuzer begint te bedreigen.

PINK! streeft ernaar zelfontplooïing centraal te stellen in het onderwijs. Wij willen de volgende generatie helpen deze wereld te begrijpen, en er samen van te kunnen genieten.

hart

Vele morele denkers hebben ons er door de eeuwen aan herinnerd dat de beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze de allerzwaksten behandelt. In Nederland zijn dat de 450 miljoen dieren in onze bio-industrie. De manier waarop zij worden behandeld gaat niet samen met ons beeld van beschaving.

Veel leden van PINK! voelen zich moreel verplicht om zich te verzetten tegen de kwelling van anderen.

Enorme variatie aan manieren

Zoals in het onderstaande organogram te zien is, heeft PINK! verschillende organen waarvan de meeste (min of meer) onder supervisie staan van het bestuur. Het bestuur bestaat uit zeven leden die op de AV worden verkozen. Vroeger was het normaal voor leden om zonder eerdere ervaring voorgedragen te worden voor een positie in het bestuur, maar tegenwoordig wordt eigenlijk eerdere bestuurservaring op afdelingsniveau verwacht.

De afdelinsgbesturen zijn verantwoordelijk voor een bepaalde regio van het land, vaak een (of enkele) provincie(s). Zij zorgen dat alle afdelingsleden die actief willen worden, de kans krijgen, door commissies en werkgroepen op te zetten die PINK! beter in staat stellen haar idealen uit te dragen en na te leven. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de afdeling een hechte eenheid blijft, door evenementen en activiteiten op te zetten die niet alleen verrijkend zijn, maar ook voor binding en gezelligheid zorgen.

De redactie verzorgt ons magazine, de Brul, dat ieder kwartaal digitaal wordt gepubliceerd. De Brul bevat opiniestukken, interviews en thematische artikelen, als ook verslagen van eerdere activiteiten en een vooruitblik op aankomende evenementen. De redactie heeft een sectie opmaak en sectie inhoud, en kent ook een aantal aparte functies die buiten deze tweesplitsing vallen.

Het productieteam onderhoudt ons YouTube kanaal, en zorgt voor alle nieuwe content dat er op wordt geplaatst. Verder steunt ze atechnische afdelingsleden bij het streamen van evemenenten en opnemen van andere dingen. Het productieteam heeft een enorme verscheidenheid aan zaken waar ze mee bezig is of wil zijn, en extra steun is zeker altijd welkom.

Verder zijn er verschillende landelijke commissies, waaronder:

  • De Denktank: verantwoordelijk voor het actualiseren van ons politiek programma. De Denktank biedt ook steun bij het schrijven van moties en amendementen aan leden die hier weinig ervaring mee hebben.
  • De educatie commissie: verantwoordelijk voor het ontwikkelen van lesprogramma’s, en verbeteren van onze bestaande selectie. De educatie commissie is ook betrokken bij onze andere onderwijsinitiatieven.
  • De kascommissie: deze controleert het financieel beleid van de penningmeester.
  • De kandidatencommissie: deze overziet het sollicitatieproces voor het vullen van een positie in het landelijk bestuur.

Organogram PINK!

Waarom is het voor jou waardevol

De Partij voor de Dieren erkent bestuursleden van PINK! ook als mensen met een verhoogde kans om een prominente rol in te partij te krijgen, maar herkent ook de mate waarin ze nu al van waarde zijn voor onze beweging. Daarom mogen afdelingsbestuursleden sinds enkele jaren ook solliciteren voor een plek bij de kaderopleiding – de professionaliseringstraining van onze moederpartij.

Het is niet verkeerd om op je CV aan te kunnen geven dat je politiek geëngageerd bent: een daadkrachtige burger die participatie in democatrie serieus neemt. Daarnaast geldt natuurlijk dat hoe verder de wereld achteruit gaat, hoe meer waardering er zal zijn voor mensen die zich vanaf een vroeger stadium in hebben gezet om achteruitgang te minderen.

Wanneer je actief bent voor PINK!, ontstaan er veel kansen om andere wereldverbeteraars te leren kennen. Een uitgebreid netwerk is waardevol. Zeker als je zelf hoge ambities hebt, maar ook als je wat minder prominent betrokken wil blijven bij het verwezenlijken van een samenleving die zich berust op mededogen en duurzaamheid.  Zelfs als je gewoon graag veel interessante mensen kent.

Hoewel het niet de voornaamste reden is dat mensen lid worden, zou het natuurlijk niet raar zijn als je betrokken wilt raken omdat je een politieke carriere ambieert. PINK! kan bijzonder goed helpen bij het verwezenlijken van een dergelijke droom. Via onze DenkTank leer je in de praktijk over standpuntsbepaling en het schrijven van amendementen; er wordt veel samengewerkt met andere PJOs; en sinds kort is onze delegatie op Partij voor de Dieren Congressen ook altijd actief aanwezig. Verder heeft de partij door het hele land fracties op gemeentelijk en provinciaal niveau die graag met ons samenwerken.

Waar je ook instroomt, je zult terecht komen op een plek waar anderen meer ervaring, kennis en inzicht hebben dan jij op het gebied waar jij je mee bezig wilt houden. Omdat we samen streven voor een hoger doel is er geen reden voor onderlinge rivaliteit, en je kunt dus verwachten dat het team moeite zal doen om jou te helpen ontwikkelen. Daar wordt iedereen beter van.

Actieve leden krijgen voorrang bij politiek vormende activiteiten waar het aantal plekken beperkt is. Wij investeren graag in iedereen, maar geven voorkeur aan mensen die helpen om onze beweging te laten groeien, en ons zo in staat stellen om in de toekomst nog meer mensen te steunen.

Opmerkingen of verbeterpunten over de pagina kun je sturen naar website@pinkpolitiek.nl