Word actief

Actief worden voor PINK! geeft jou de ruimte om te strijden voor wat jij belangrijk vindt en wat jou raakt. Politiek kan namelijk een krachtig middel zijn om goed te doen. Helaas wordt het nog te vaak gebruikt om de eigen ego te strelen, persoonlijke belangen door te duwen of zelfs anderen te onderdrukken – maar wij zijn het verzet. Deel worden van onze beweging betekent actief worden. Hier leggen we uit op wat voor een manieren dat allemaal kan. Daarbij is de eerste vraag: waar wil jij voor strijden?

Enorme variatie aan manieren

  • Organiseer activiteiten en verspreid je idealen bij jou in de buurt!
  • Help mee bij het maken van ons altijd-boeiende tijdschrift: de Brul
  • Word deel van ons YouTube-team en zet inspirerende filmpjes in elkaar
  • Organiseer acties om de stemlozen een stem te geven
  • Ontwerp lesprogramma's en werk samen met scholen om duurzaamheid en dierenethiek in de lessen te krijgen
  • Help mee om onze boodschap verder te verspreiden op Facebook, Twitter en Instagram
  • Help mee ons politiek programma continu verder te verbeteren
  • Hou de agenda in de gaten voor activiteiten en acties om bij aan te sluiten
  • Vragen? Eigen ideeën om bij te dragen aan PINK!? Neem contact op met ons door een e-mail te sturen naar ledenbinding@pinkpolitiek.nl

Organogram PINK!

Waarom is het voor jou waardevol

De Partij voor de Dieren erkent bestuursleden van PINK! ook als mensen met een verhoogde kans om een prominente rol in te partij te krijgen, maar herkent ook de mate waarin ze nu al van waarde zijn voor onze beweging. Daarom mogen afdelingsbestuursleden sinds enkele jaren ook solliciteren voor een plek bij de kaderopleiding – de professionaliseringstraining van onze moederpartij.

Het is niet verkeerd om op je CV aan te kunnen geven dat je politiek geëngageerd bent: een daadkrachtige burger die participatie in democatrie serieus neemt. Daarnaast geldt natuurlijk dat hoe verder de wereld achteruit gaat, hoe meer waardering er zal zijn voor mensen die zich vanaf een vroeger stadium in hebben gezet om achteruitgang te minderen.

Wanneer je actief bent voor PINK!, ontstaan er veel kansen om andere wereldverbeteraars te leren kennen. Een uitgebreid netwerk is waardevol. Zeker als je zelf hoge ambities hebt, maar ook als je wat minder prominent betrokken wil blijven bij het verwezenlijken van een samenleving die zich berust op mededogen en duurzaamheid.  Zelfs als je gewoon graag veel interessante mensen kent.

Hoewel het niet de voornaamste reden is dat mensen lid worden, zou het natuurlijk niet raar zijn als je betrokken wilt raken omdat je een politieke carriere ambieert. PINK! kan bijzonder goed helpen bij het verwezenlijken van een dergelijke droom. Via onze DenkTank leer je in de praktijk over standpuntsbepaling en het schrijven van amendementen; er wordt veel samengewerkt met andere PJOs; en sinds kort is onze delegatie op Partij voor de Dieren Congressen ook altijd actief aanwezig. Verder heeft de partij door het hele land fracties op gemeentelijk en provinciaal niveau die graag met ons samenwerken.

Waar je ook instroomt, je zult terecht komen op een plek waar anderen meer ervaring, kennis en inzicht hebben dan jij op het gebied waar jij je mee bezig wilt houden. Omdat we samen streven voor een hoger doel is er geen reden voor onderlinge rivaliteit, en je kunt dus verwachten dat het team moeite zal doen om jou te helpen ontwikkelen. Daar wordt iedereen beter van.

Actieve leden krijgen voorrang bij politiek vormende activiteiten waar het aantal plekken beperkt is. Wij investeren graag in iedereen, maar geven voorkeur aan mensen die helpen om onze beweging te laten groeien, en ons zo in staat stellen om in de toekomst nog meer mensen te steunen.

Opmerkingen of verbeterpunten over de pagina kun je sturen naar website@pinkpolitiek.nl