Vacatures

Landelijke vacatures

Er zijn momenteel 2 landelijke vacatures binnen PINK!. Het landelijke bestuur zoekt een bestuurslid promotie en een nieuwe secretaris, zie de functieomschrijvingen hieronder. Geïnteresseerden kunnen tot 1 november solliciteren door een CV en motivatie te sturen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl.

Functieomschrijving secretaris PINK!

De secretaris is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden van de structuur van de vereniging, het waarborgen van de continuïteit van bestuurszaken en het optimaliseren van procedures. Tevens is de secretaris een echte spin in het web, wanneer het aankomt op proactieve en reactieve verenigingscommunicatie. Wij zoeken een ordelijke werker die heldere eisen durft te hanteren voor zichzelf en anderen, en die er op wil toezien dat onderlinge verwachtingen binnen de vereniging duidelijk en redelijk zijn, tevens in lijn met opgestelde documentatie. Het termijn voor een landelijk bestuurslid is in principe twee jaar en wordt vastgesteld voor de benoeming.

Taken:

 • Plannen van de vergaderingen van het verenigingsbestuur: vaststellen van een tijd en locatie; opstellen van de agenda; beschikbaar stellen van relevante documenten; notuleren; actiepunten verwerken; en notulen delen met andere organen
 • Beheer van de emailadressen secretaris@pinkpolitiek.nl en info@pinkpolitiek.nl
 • Het bijhouden van binnengekomen uitnodigingen (voor overleg, kennismaking en externe evenementen); deze communiceren richting overige bestuursleden en andere relevante organen/personen; deze verwerken op online platform BaseCamp
 • Toezien op correct, tijdig en volledig gebruik van Google Drive en BaseCamp
 • Beheer van de handboeken, protocollen en andere formele documentatie van de vereniging
 • Fungeren als contactpersoon van/naar de Partij voor de Dieren, wanneer het gaat om procedurele- en verenigingszaken en onderling overleg. Incidenteel ook fungeren als contactpersoon richting andere organisaties en personen.
 • Ad hoc deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, welke veelal besproken worden via WhatsApp en BaseCamp.

Functie-eisen*:

 • Vermogen om simultaan notities te maken van en inhoudelijk deel te nemen aan (bestuurs)vergaderingen en overleggen
 • Vermogen om effectief, orderlijk en gestructureerd te werken, zowel zelfstandig als in teamverband
 • Pro-actief kunnen handelen (eigen initiatief tonen, ingrijpen wanneer nodig)
 • Goed overzicht kunnen bewaren over wat er speelt binnen de vereniging
 • Duidelijk en tijdig kunnen communiceren, zowel in woord als geschrift zeer goed
 • Gestructureerd en ordelijk kunnen werken
 • Bereidheid en vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden.
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger, maximaal 28.

*Beheersing van de Engelse taal is niet strict noodzakelijk, maar wel van significante waarde.

Tijdsbesteding:

 • Ongeveer 10 uur werk per week, exclusief vergaderingen

Wij bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen
 • Ruimte voor eigen initiatief
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst

Wanneer je vragen hebt over deze vacature of bijbehorende functie, kun je contact opnemen met Peter de Weerd, via secretaris@pinkpolitiek.nl.

Wil je solliciteren voor deze functie? Stuur dan je CV en motivatie (maximaal 1 A4) naar voorzitter@pinkpolitiek.nl.

Functieomschrijving bestuurslid promotie PINK!

Omdat ons huidige bestuurslid promotie zich om gezondheidsredenen moet terugtrekken, zoekt PINK! ad interim een bestuurslid promotie. Het termijn waarvoor wij iemand zoeken loopt in principe tot onze volgende algemene vergadering, medio oktober. Wij zoeken iemand met inzicht in en enthousiasme voor PINK!, die zich wil inzetten om de bekendheid en relevantie van onze vereniging fors verder te doen groeien. De functie houdt in:

 • Aanwezigheid op de tweewekelijkse bestuursvergaderingen in Amsterdam, (in principe) op dinsdagavonden
 • Beheer van het emailadres promotie@pinkpolitiek.nl
 • Verantwoordelijkheid voor de promotour – deelname aan de informatiemarkten van de introweken voor nieuwe studenten in de regio’s waar onze afdelingen actief zijn
 • Initiëren van het ontwikkelen of aanschaffen van nieuw promotiemateriaal op basis van (geanticipeerde) behoefte
 • Coördineren van de initiatieven op het front van educatie, door contact met onze landelijke educatiecommisie en het steunen van regionale educatiecommissies.
 • Ad hoc deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, welke veelal besproken worden via WhatsApp en het online platform BaseCamp.
 • Ongeveer 10 uur werk per week, exclusief vergaderingen

Wij bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen
 • Ruimte voor initiatief
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst

Functie-eisen:

 • Vermogen om effectief te werken, zowel zelfstandig als in teamverband
 • Vermogen om te sympatiseren met de belevingswereld van middelbare scholieren vanaf 14, tot studenten en jonge werkenden tot 28 jaar.
 • Bereidheid en vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden.
 • Een bestaand netwerk binnen de dierenrechten- , klimaatbeweging of jongeren-organisaties in het algemeen is een pre.
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger.

Overige vacatures

Afdeling Gelderland

Afdeling Limburg

Afdeling Noord-Brabant

Afdeling Noord-Holland

Afdeling Noord-Nederland. De afdeling van leden in Friesland, Groningen en Drenthe.

Afdeling Midden-Nederland. De afdeling van leden in Flevoland en Utrecht.

Afdeling Overijssel

Afdeling Zuid-Holland

Andere rollen

Lesprogrammas. We zijn altijd op zoek naar mensen om te helpen met het ontwikkelen van lesprogrammas voor de middelbare school. Je solliciteert niet voor een functie, maar geeft je op voor een project.

Nomineren voor Gouden wortel. We moedigen leden van PINK! aan om de lokale politiek in de gaten te houden. Als daar iemand is die zich inzet voor dieren, dan willen we dat diegene wordt aangemoedigd door een nominatie voor de Gouden wortel, onze jaarlijkse prijs voor diervriendelijke politici.