Vacatures

Landelijke vacatures

Voorzitter van de vereniging

PINK! zoekt een nieuwe landelijk voorzitter

Op de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2018 zal PINK! een voorzitter voor de komende twee jaar kiezen. Heb jij de idealen, de ambitie, de kwaliteiten en het verantwoordelijkheidsgevoel om PINK! in de komende jaren verder te doen groeien?

Stuur dan uiterlijk dinsdag 10 april een e-mail met je motivatie en cv naar de kandidatencommisie via kandidaten@pinkpolitiek.nl.

Functie-omschrijving voorzitter

Een voorzitter is het gezicht van de organisatie, een praktisch persoon, iemand die snel en daadkrachtig in kan grijpen wanneer nodig en de organisatie goed begrijpt. Hij of zij houdt overzicht, is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen, ook die zijn gedelegeerd, en zorgt dat alles goed kan verlopen binnen de vereniging. De voorzitter houdt zich bezig met het eventueel controleren en bovenal ondersteunen van diens bestuursgenoten. Hij of zij is het aanspreekpunt wanneer dingen onduidelijk zijn en is in staat de verantwoordelijkheid te nemen voor de organisatie en de standpunten van PINK! overtuigend over te brengen. Hij of zij is niet bang om knopen door te hakken of om met de neus op tv, in de krant, op internet of radio te komen. Voor deze vacature is je opleiding niet van belang. Wel is van belang dat je verantwoordelijk en sociaal bent en een representatieve uitstraling hebt. Er wordt van je verwacht dat je in het belang van PINK! handelt en het succes van de doelstellingen van PINK! voor je persoonlijke succes stelt.

Taken van de voorzitter omvatten onder meer:

  • Leidinggeven aan het landelijk bestuur en de afdelingsvoorzitters
  • Samen met de rest van het bestuur uitstippelen van een koers in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken
  • Vertegenwoordigen van PINK! naar buiten toe: richting de media, de Partij voor de Dieren, andere dierenpartijen in het buitenland en andere politieke jongerenorganisaties
  • Deelname aan debatten en discussies

Om de taken van voorzitter goed uit te kunnen voeren wordt verwacht dat je flexibel bent en voldoende tijd in PINK! kunt investeren. De bestuursvergaderingen vinden tweewekelijks plaats op een vaste avond in de week, in principe dinsdag. Daarnaast kun je ervan uitgaan dat er met regelmaat andere activiteiten in de avond plaatsvinden en dat je enkele keren in de maand ook overdag beschikbaar moet zijn voor deelname aan bijvoorbeeld debatten of besprekingen. De geschatte minimale tijdsbesteding is 20 uur per week. We zoeken een kandidaat met de intentie om de functie voor ten minste één jaar uit te voeren.

Over PINK!

PINK! is de onafhankelijke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. PINK! stelt zich tot doel jongeren te betrekken bij de politiek, met bijzondere aandacht voor de thema’s duurzaamheid en dierenrechten. Daarnaast biedt PINK! politieke scholing aan haar leden en vertegenwoordigt zij het geluid van de Partij voor de Dieren in de jongerenpolitiek.

PINK! is idealistisch, rebels en bezorgd. Een bestuursfunctie bij PINK! is dynamisch, leerzaam, boeiend en bovenal zeer waardig.

De kandidatencommissie

De voordracht van een nieuwe kandidaat-voorzitter is door het PINK! bestuur overgedragen aan een voor dit doel benoemde kandidatencommissie. De kandidatencommissie bestaat uit drie PINK! leden: een landelijk bestuurslid, een afdelingsbestuurslid en een actief lid van PINK!. De kandidatencommissie bepaalt op basis van sollicitatiegesprekken welke kandidaat op de Algemene Vergadering zal worden voorgedragen. De op de AV aanwezige leden beslissen uiteindelijk of de voorgedragen kandidaat ook daadwerkelijk tot voorzitter wordt benoemd.

Wanneer je bij PINK! voor een bestuursfunctie solliciteert, wordt gekeken naar je ervaring, je motivatie en je betrokkenheid bij PINK!. We kijken ook naar hoeveel tijd je in het bestuur zou kunnen steken en hoe goed je de rest van het team aanvult.

Verder dien je op het moment van aantreden de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Solliciteren

Als je interesse hebt in de functie, maak dan uiterlijk dinsdag 10 april 2018 je interesse kenbaar aan de kandidatencommissie, door een e-mail met motivatiebrief en CV te sturen naar kandidaten@pinkpolitiek.nl. Na de sluiting van de sollicitatie zal de kandidatencommissie contact met je opnemen.

Op aanvraag kan het handboek voorzitterschap beschikbaar worden gemaakt aan de voorgedragen kandidaat en mensen die ervoor kiezen om zich tegenkandidaat te stellen.

Lid kascommissie

Als lid van de Kascommissie wordt het jouw taak om het gevoerde financiële beleid van de vereniging te controleren voor de voorjaars-AV. Daarvoor ga je in gesprek met de penningmeester en ga je dieper in op zaken als de jaarrekening, de begroting en de gevoerde boekhouding. Van al je bevindingen breng je dan verslag uit tijdens de voorjaars-AV. De termijn die je als kascommissielid dient te vervullen is een vaste termijn van 1 jaar waarna je je wel herverkiesbaar kunt stellen. Ben jij thuis in de financiële wereld en vind je het leuk om wat voor PINK! te betekenen? Stel je dan kandidaat door ten laatste 7 dagen voor de AV van 28 april je kandidatuur kenbaar te maken bij het bestuur. We zoeken voor de Kascommissie 2 actieve leden die nog geen bestuursfunctie vervullen binnen PINK!.

Overige vacatures

Afdeling Gelderland

Afdeling Limburg

Afdeling Noord-Brabant

Afdeling Noord-Holland

Afdeling Noord-Nederland. De afdeling van leden in Friesland, Groningen en Drenthe.

Afdeling Midden-Nederland. De afdeling van leden in Flevoland en Utrecht.

Afdeling Overijssel

Afdeling Zuid-Holland

Andere rollen

Lesprogrammas. We zijn altijd op zoek naar mensen om te helpen met het ontwikkelen van lesprogrammas voor de middelbare school. Je solliciteert niet voor een functie, maar geeft je op voor een project.

Nomineren voor Gouden wortel. We moedigen leden van PINK! aan om de lokale politiek in de gaten te houden. Als daar iemand is die zich inzet voor dieren, dan willen we dat diegene wordt aangemoedigd door een nominatie voor de Gouden wortel, onze jaarlijkse prijs voor diervriendelijke politici.