Disccusiemiddag

Op de eerste zondagmiddag van iedere maand, komt de PINK! discussiegroep bij elkaar om elkaars standpunten eens stevig te testen. Het idee is dus ook niet om onszelf schouderklopjes te geven en het fijn met elkaar eens te zijn, maar juist die gebieden op te zoeken waar onze positie als PINK! niet gelijk duidelijk is. Iedere maand wordt er gefocust op één onderwerp dat ingedeeld wordt in verschillende vragen. Voorbeelden van onderwerpen kunnen zijn:

Hoe stellig moeten we zijn als het gaat om dierenrechten?

Is het beter om heel strikt en duidelijk te zijn over het volledig afschaffen van de dierindustrie, of is het juist effectiever om het bestaan van deze industrie voorlopig te accepteren en ons in te zetten op beter dierenwelzijn hierbinnen en mensen te overtuigen dat kleine verminderingen ook al goed zijn (bijvoorbeeld maandag vleesvrij)?

Kernenergie

Het heeft de mogelijkheid hele grote hoeveelheden energie op te wekken vergeleken met veel andere methoden: Is het een antwoord op de vervuilende en niet-duurzame kolen, gas en olie-industrie? Moeten we investeren op het efficiënter en veiliger maken van kernenergie en misschien ook meer geld steken in onderzoek naar afvalloze kernfusie? Of zijn de risico’s simpelweg te groot en kunnen we ons beter volledig inzetten op de minder efficiënte maar wel veiligere zon-, wind- en waterenergie?

Buitenlands beleid

De Partij voor de Dieren kiest vaak voor lokale aanpak van problemen en is geregeld voorzichtig met buitenlandse samenwerking (zie bijvoorbeeld het associatieverdrag met Oekraïne). Is dat de beste manier om onze strengere dierenwelzijnsregels te beschermen? Of missen we zo juist de kans invloed uit te oefenen op andere landen?

Discussiemiddagen bestaan uit twee delen

Een inleidend deel – Een ene keer bestaat dit uit een presentatie voorbereid door een PINK!er of iemand van buiten die veel van het onderwerp af weet. Een andere keer bestaat de inleiding uit twee tegenover elkaar staande betogen voorbereid door PINK!ers. Weer een andere keer bestaat het uit het gezamenlijk kijken naar een documentaire, debat of nieuwsbericht.

Daarna volgt – een geleid en gestructureerd discussiedeel waarin we erover praten. Deze discussie wordt gestructureerd door verschillende deelvragen.
De discussie wordt opgenomen waarna een samenvatting met geïnteresseerde leden en de denktank gedeeld wordt die het kunnen gebruiken om ons politiek programma te verbeteren.

Het kan veel bijdragen aan het ontwikkelen van je politieke vaardigheden en het verdiepen in en bespreken van interessante onderwerpen die dichtbij ons liggen als PINK!. Het is gezellig, boeiend en je wordt er slimmer van.

Datum

Tijd

Locatie

1e zondag van de maand

13:30 – 17:30 (inloop 13:00)

Leuvenplein 306, Utrecht

Hoeveel kennis wordt van deelnemers verwacht?

We gaan ervan uit dat je een basale mening hebt gevormd over het onderwerp waarover we zullen discussieren, die je kunt toelichten. Maar het is vooral belangrijk dat je openstaat voor het herkennen van fouten in je argumentatie en in staat bent om een overtuiging los te laten als daar reden voor is.

De discussiegroep - Hoe meld ik me daarvoor aan?

Je hoeft je alleen op te geven voor de eerste middag dat je wilt komen, door jezelf op aanwezig te zetten. (Daarvoor moet je ingelogd zijn.) Daar kun je eventueel aankondigen dat je geregeld wilt komen. Blijf je wel op aanwezig zetten voor middagen dat je komt.

Specifieke data
met onderwerpen, voor zover bepaald

8 januari – Dierenrechten (verslag)

12 februari – Vrijheid van meningsuiting (verslag)

12 maart – Europese Unie (afgelast)

2 april – Gender (verslag)

7 mei – Kernenergie (verslag)

4 juni – GMO’s

2 juli – Landsgrenzen en vluchtelingen

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen over de discussiemiddagen kun je contact opnemen met ons bestuurslid ledenbinding, via ledenbinding@pinkpolitiek.nl