Disccusiemiddag

Tijdens de discussiemiddagen gingen we iedere uitgebreid de discussie aan over een specifiek onderwerp, om de resultaten vervolgens naar de DenkTank door te koppelen. Wegens groeiende afdelingen met nieuwe initiatieven, zijn de discussiemiddagen stopgezet. Hieronder zijn nog verslagen te lezen van voorgaande middagen.

Discussiemiddagen bestonden uit twee delen

Een inleidend deel – Een ene keer bestond dit uit een presentatie voorbereid door een PINK!’er of iemand van buiten die veel van het onderwerp af weet. Een andere keer bestond de inleiding uit twee tegenover elkaar staande betogen voorbereid door PINK!’ers. Weer een andere keer bestond het uit het gezamenlijk kijken naar een documentaire, debat of nieuwsbericht.

Daarna volgt – een geleid en gestructureerd discussiedeel waarin we erover praatten. Deze discussie werd gestructureerd door verschillende deelvragen.
De discussie werd opgenomen waarna een samenvatting op deze pagina kwam te staan voor de DenkTank en andere geïnteresseerden om doorheen te lezen.

Specifieke data
met onderwerpen en verslagen

8 januari – Dierenrechten (verslag)

12 februari – Vrijheid van meningsuiting (verslag)

12 maart – Europese Unie (afgelast)

2 april – Gender (verslag)

7 mei – Kernenergie (verslag)

4 juni – GMO’s (verslag)

2 juli – Landsgrenzen en vluchtelingen (verslag)

Geen discussiemiddag in augustus.

10 september – Dierproeven

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen over de discussiemiddagen kun je contact opnemen met ons bestuurslid ledenbinding, via ledenbinding@pinkpolitiek.nl