PJO Parlement

Het PJO parlement is een jaarlijks evenement waar alle PJOs aan mee (kunnen) doen. Één etmaal lang mogen de deelnemers zich voordoen als echte parlementariers. Eerst verdelen de fracties zich over verschillende commissies , waarin het doel is om een akkoord te bereiken over bepaalde vooraf bepaalde onderwerpen die voor jongeren relevant zijn (dit is erg breed). Vervolgens verzamelt iedereen zich, na een gezamelijke lunch, in de plenaire zaal, waar er over de verschillende akkoorden gedebateerd en gestemd wordt.

Het is een enorm leerzame en ervaringsrijke dag, op een unieke locatie.

Voor deelname aan het PJO Parlement moet je solliciteren. Er zijn maar een beperkt aantal plekken, en dit is een belangrijk moment om onze idealen te tonen. Het helpt als je kunt laten zien dat je eraan hebt gewerkt je politieke vaardigheden aan te scherpen, door deel te nemen aan onze Academy, of discussie avonden.

Vooraf aan het PJO Parlement komen we tweemaal samen. Één keer om gezamenlijk onze standpunten te bepalen over de verschillende onderwerpen (waar ons politiek programma niet dekkend is); één keer om de gang van zaken tijdens het PJO Parlement te doorlopen, rollen te bepalen, en te leren van de ervaringen van eerdere deelnemers. Je wordt geacht zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn.

Datum

Tijd

Locatie

26/27 mei

19:00 – 17:00

Binnenhof, Den Haag

Masterclass 'parlementarier uithangen'

Datum

Tijd

Locatie

21 mei

13:30 – 17:30 (inloop 13:00)

Leuvenplein 306, Utrecht

Wordt eten verzorgd?

Wanneer je je aanmeldt, zul je zien dat je de mogelijkheid krijgt je op te geven voor de lunch. Dit kost €10, en is volledig veganistisch.

Wordt overnachting geregeld?

Het is mogelijk om je op te geven voor een overnachting.

Welke PJOs doen mee?

Dit jaar doen dezelfde organisaties meer als vorig jaar. Dat zijn:

  • CDJA
  • Dwars
  • JD
  • JOVD
  • JS
  • PerspectieF
  • PINK!
  • SGPJ

Concept agenda (2015)

09:30 Inloop

10:00 Plenaire opening

10:30 Onderhandelingen

11:45 Pauze (koffie/thee/snack)

13:00 Pauze (lunchpakket)

14:00 Plenair debat

15:30 Pauze (fris)

18:00 Afsluiting debat

18:15 Diner

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen over het PJO Parlement kun je contact opnemen met ons bestuurslid politiek, via ilse@pinkpolitiek.nl