Najaarscongres

Op het najaarscongres vindt één van de twee jaarlijkse algemene vergaderingen (AVs) plaats. De AV is het hoogste orgaan van PINK!, en hier komen in principe alle leden naartoe, om samen te bepalen hoe onze beweging zich verder moet ontwikkelen. Hier worden bestuursleden verkozen, reglementswijzigingen doorgevoerd, en wordt ons politiek programma geamendeerd.

Bovenal is dit een moment om samen te komen met leden uit het hele land, en je te laten inspireren door de kracht van onze beweging. Er zijn altijd twee boeiende gastsprekers aanwezig, en onze voorzitter opent de dag.

De AV is voor veel leden de eerste activiteit geweest waar zij naartoe kwamen, en het is ook een uitstekend moment om een goed beeld te krijgen van onze vereniging. Iedereen is aanspreekbaar op de AV, en het is zelfs mogelijk om een introducee mee te nemen.

Datum

Tijd

Locatie

14 oktober

10:30 – 17:00 (programma)

Onbekend

Wordt eten verzorgd?

Wanneer je je aanmeldt, zul je zien dat je de mogelijkheid krijgt je op te geven voor de lunch. Dit kost €10, en is volledig veganistisch.

Hoeveel introducées mag ik meenemen?

In principe één, en je zult op het aanmeldingsformulier ook ruimte vinden voor de naam van één persoon. Als je meer mensen wilt meenemen, kun je daar de contactpersoon voor het congres een verzoek voor sturen.

Wees er bewust van dat ook mensen die zich pas recentelijk hebben aangemeld als volwaardig lid aanwezig mogen zijn op het congres. Dit maakt de ervaring vaak interessanter.

Concept agenda

10:00 Opening

(…)

17:00 Afsluiting

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen over het najaarscongres kun je contact opnemen met de secretaris van het bestuur, via secretaris@pinkpolitiek.nl