Trainingsavonden

Iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand organiseren wij een training over een bepaalde vaardigheid die voor leden waardevol kan zijn, zowel binnen als buiten de vereniging. De training, verzorgd door een expert die onze beweging zelf goed kent, wordt altijd afgerond met een borrel.

Onze scholingscommissie is verantwoordelijk voor het opbouwen van de trainerspoule en het verzorgen van deze avonden. Ze werken daarbij samen met onze vele andere organen, die vaak bijdragen aan de trainingsavonden om zo nieuwe vrijwilligers te werven voor hun commissie of team.

Waarom trainingen?

Lidmaatschap van PINK! is een teken dat je een andere wereld voor je ziet, en denkt dat die bereikt kan worden. Mensen die zo in het leven staan, willen wij steunen om het ver te schoppen, om kansen voor zichzelf te (kunnen) creëren, en om zelf het verschil te maken die inderdaad nodig is.

Onze vereniging heeft er voordeel van als onze vrijwilligers zich politiek, professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen, maar onze scholing is niet primair gericht op het versterken van onze vereniging. PINK!, en dus ook onze scholing, is gericht op het steunen van onze leden in het beïnvloeden van de wereld, waar ze ook terechtkomen.

Wij willen dat meer jongeren weten hoe je een actie opzet...

...hoe je een inspirerende toespraak houdt...

...hoe jij je meningen onderbouwt en verdedigt...

...en dat jij de kans krijgt om het zo ver te schoppen...

...dat iedereen versteld staat

Binnenkort

Op den duur

De onderstaande trainingen willen we allemaal in de toekomst aan bod laten komen, en hebben mogelijk al eens plaatsgevonden.
Technologie

Website beheren

O.a. gebruik van WordPress en Elementor, waardoor jij zowel de site van PINK! kunt onderhouden als je eigen site kunt bouwen.
Technologie

Social media

Effectief gebruik van o.a. Facebook en Instagram, met een nadruk op je persoonlijke account. We gaan ook in op het voorkomen van verslaving.
technologie

Fotografie

O.a. compositie en verhaal, waardoor jij in staat zult zijn om evenementen vast te leggen zodat een blijvende indruk wordt behouden.
Technologie

Video editing

Basisvaardigheden waarmee je verrassend ver kunt komen, en veel inzicht over wat je moet doen en laten.
technologie

Graphic editing

Het bewerken en creëren van afbeeldingen voor promotiedoeleinden. Inclusief vlotte kijk naar de huisstijl van PINK!
Activisme

E-activism

Effectief gebruik van het internet om een beweging kracht bij te zetten of een doel onder de aandacht te krijgen en te bevorderen.
Activisme

Campagne voeren

Van hoe je een flyer overhandigt tot het vormen van een strategie waarmee jouw speerpunten de verkiezingstijd domineren.
verenigingszaken

Project management

Het volbrengen van een project, hoe je daarbij omgaat met beperkte middelen, harde deadlines en hoe je (van tevoren) succes definieert.
verenigingszaken

Fundraising

Het vergaren van voldoende financiële middelen om een project mogelijk te maken of het verloop te versoepelen.
Communicatie

Debatteren

Hoe je standvastig en krachtig jouw mening uitdraagt en de zwakke punten van jouw tegenstander's argumenten herkent en benut.
Communicatie

Presenteren

Hoe je aan de hand van je stem, gebaren en eventueel een podium mensen een ervaring geeft die hun kijk op de wereld verandert.
Redactioneel

Persberichten schrijven

Een persbericht is een heel specifiek soort tekst, en een essentiële manier om erkenning te krijgen van media.
Educatie

Workshop leiden

Hoe je een groep begeleidt en niet alleen een boodschap maar ook vaardigheden overbrengt, zodat deelnemers geboeid blijven.
redactioneel

Interviewen

Hoe je een interview voorbereidt, de juiste houding aanneemt ongeacht wie je tegenover je hebt, en het geheel waarheidsgetrouw herschrijft.
redactioneel

Copy-editen

De technieken en belangrijke regels om het werk van anderen te controleren, en hoe je deze op je eigen teksten toepast.
redactioneel

Brononderzoek

Hoe je nagaat of een bron betrouwbaar is, of het relevant is en hoe je omgaat met bronnen die tegengestelde zaken beweren.
redactioneel

Creatief schrijven

Hoe je met woorden kan spelen om bijvoorbeeld een boodschap over te brengen of de verbeelding van anderen te stimuleren.
Activisme

Lobbyen

Hoe je relaties bouwt en toenadering zoekt, of juist druk gebruikt om volksvertegenwoordigers tot actie te beweging.
communicatie

Retoriek

Het gebruik van stijlfiguren en andere woordkunsten om een boodschap op een aantrekkelijke of intrigerende manier over te brengen.
Politiek

Indienbaarheden (1)

Wat resoluties, moties en amendementen zijn en hoe je ze opstelt. Ook 'vragen' in de politieke zin komen aan bod.
Politiek

Indienbaarheden (2)

Hoe je zorgt dat jouw constateringen en overwegingen mensen meevoeren in plaats van afstoten, en dat jouw oproepen niet te omzeilen zijn.
Politiek

Standpuntsbepaling

Ieder facet van de maatschappij heeft invloed op ieder ander. Hoe bepaal je welke veranderingen je wil maken, als meerdere opties redelijk lijken?
Communicatie

Spreekvaardigheid

Er zijn allerlei technieken waarmee je meer kracht uit je stem kunt halen en maar aandacht kunt opeisen. Let niet alleen op je woorden.
verenigingszaken

Ledenwerving

Ledenwerving is een vorm van verkoop, waarbij het doel moet zijn om te ontdekken wat een organisatie voor de persoon kan betekenen.
Educatie

Lesprogramma's schrijven

Hoe je een waardevolle leerervaring vormgeeft waarin rekening wordt gehouden met de grote verschillen tussen leerlingen en scholen.
Politiek

Netwerken

Hoe je een waardevol netwerk opbouwt, vasthoudt en gebruikt. Social capital en emotional bank accounts komen aan bod.