Oproepen & manifesten

Om politici te forceren om een bepaalde onderwerpen inhoudelijk te overwegen, is het vaak nodig om onze visie erop bekend te maken. Dit kan door een heldere uitwerking te publiceren, en oproepen en manifesten zijn daarbij een goed middel.

De denktank van PINK! zorgt ervoor dat ons politiek programma een goede bron is voor werkgroepen om mee aan de slag te gaan, en neemt zelf ook vaak het initiatief om een oproep te plaatsen of een manifest op te stellen. 

Oproep

Een oproep is gericht aan een specifieke politieke actor. Dit kan een minister zijn, maar ook een commissie, het kabinet als geheel of zelfs het parlement. Het drukt de hoop uit dat een bepaalde handeling of maatregel wordt genomen.

Manifest

Een manifest is een uiteenzetting een beleidsmatige verandering die moet worden doorgevoerd omdat het noodzakelijk, wenselijk of rechtvaardig is.

In een manifest draait het om de verandering die worden voorgesteld. Verschillende partijen kunnen om hele verschillende redenen tot dezelfde inzichten komen, en zo toch samenwerken. Uiteindelijk gaat het om wat moet worden bereikt.

Contact

Wil jij met PINK! samenwerken aan een oproep, of weet je van een manifest waarvan je denkt dat die past bij onze idealen? Stuur dan een email naar politiek@pinkpolitiek.nl, zodat wij jouw voorstel kunnen overwegen.