Kaderopleiding

De kaderopleiding is een drie-daagse opleiding waarin deelnemers uitvoerig leren en meedenken over de identiteit van onze vereniging en onze moederpartij, en waarin zij aan de hand van trainingen, presentaties en werksessies allerlei vaardigheden beoefenen die van waarde kunnen zijn binnen een politieke organisatie.

Leden mogen door hun afdeling worden voorgedragen voor de kaderopleiding, en moeten zich via het afdelingsbestuur aanmelden, als zij in hun regio een afdeling hebben. Het is gericht op onze beweging, en niet alleen op PINK!, en is daarom uitstekend voor leden die meer willen gaan betekenen voor onze moederpartij of een internationale zusterorganisatie.

Indeling

Iedere dag van de kaderopleiding heeft een specifiek thema, waar bepaalde doelen aan vastzitten. Iedere dag begint om 10 uur stipt en eindigt op 17 uur, en vindt plaats in Amersfoort of Amsterdam.

Imago en identiteit

De eerste dag begint met een voorstelronde en een discussie over de identiteit en het imago van PINK!. De middag begint met een presentatie over framing en wordt geëindigd met een uitvoerige discussie over de prioriteiten van onze beweging onder begeleiding van experts op het gebied van effectieve communicatie en politieke strategie.

Boodschap uitdragen

De tweede dag begint met de bespreking van een huiswerkopdracht, vervolgd door een presentatie over de verschillende schrijfstijlen en regels voor soorten ingezonden stukken. De middag begint met een masterclass presenteren en wordt afgerond met de introductie van een opdracht over het afleggen van een interview.

Sociale zaken

De derde dag begint met een bespreking van de huiswerkopdracht, vervolgd door een begeleidde groepsgesprek over kritische zelfreflectie dat zich zal richten op social media gebruik. De middag begint met een masterclass cold reading en eindigt met een spoedopdracht waarin cursisten hun nieuwe vaardigheden moeten inzetten.

Voorbereiding

Iedere dag van de kaderopleiding vergt een aantal uren voorbereiding. Voor de eerste dag is dit vooral het bestuderen van een aantal bronnen. Voor de tweede dag moet een klein onderzoek worden gedaan, en voor de derde dag moet een creatief product worden gecreëerd.

Deelnemers krijgen ook een suggestielijst met boeken en documentaires waarmee zij zich vooraf kunnen verdiepen in onderwerpen die ze tijdens de kaderdagen verder zullen verkennen, maar dit wordt niet verwacht.

Ben jij erbij?

Je hebt de laatste kaderopleiding helaas gemist. De nieuwe datum is nog bekend. Stuur een mail naar jouw afdelingsbestuur (of naar politiek@pinkpolitiek.nl als in jouw regio geen bestuur bestaat) met daarin dat je mee wilt doen aan de kaderopleiding. Dan houden we je op de hoogte.

In de zomer is er ook nog het kaderkamp.