Voorjaarscongres

Op het voorjaarscongres vindt één van de twee jaarlijkse algemene vergaderingen (AV’s) plaats. De AV is het hoogste orgaan van PINK!. Hier komen onze leden bijeen om samen te bepalen hoe onze beweging zich verder moet ontwikkelen. Bovenal is dit een moment om samen te komen met mede-idealisten uit het hele land en je te laten inspireren door de kracht van onze beweging.

Op congressen worden bestuursleden verkozen, worden reglementswijzigingen doorgevoerd en wordt ons politiek programma geamendeerd. Er worden altijd twee boeiende sprekers uitgenodigd, een plantaardige lunch verzorgd, en er zijn activiteiten op basis van een dagthema.

Indeling

De inloop begint altijd om 10 uur. Bij binnenkomst wordt je geregistreerd, en ontvang je je stembiljet en andere benodigdheden voor de vergadering. De vergadering begint om 10:30 met een opening door onze voorzitter. De indeling van de rest van de dag verschilt per keer, maar eindigt altijd na een rondvraag, om 17 uur. Daarna is er een borrel, en kunnen de mensen die willen samen uit eten.

Hoofdzaal
Bepaalde onderdelen komen hoe dan ook aan bod:

 • Vaststellen van de agenda
 • Notulen van de vorige AV
 • Jaarverslag van vorig jaar
 • Rapportage van de kascommissie
 • Voordracht nieuwe kascommissie
 • Rondvraag

Bijzaal
Bepaalde 'activiteiten' zijn er altijd:

 • Kopen van merchandise
 • Photobooth om een gelieerde organisatie te steunen
 • Posterontwerp rond thema
 • Kennismaken met afdelingen & commissies
 • Ledenboek (vergelijkbaar met een gastboek)
 • Livestream uit hoofdzaal

Impressie

Voorbereiding

We nemen niet aan dat leden weten hoe je resoluties, moties en amendementen schrijft of gebruikt.
PINK!ers die hun recht op inspraak willen gebruiken kunnen daarover leren op onze pagina over amenderen en meer. Onze denktank is er ook om te helpen. Onze 2-wekelijkse trainingsavonden hebben in de aanloop naar het congres vaak ook betrekking op congresvaardigheden.

In de week vooraf aan het congres staan de stukken online, en kunnen deelnemers zich inlezen in de resoluties, moties en amendementen die door andere leden zijn gediend.

Het bestuur kan ook altijd hulp gebruiken bij het organiseren van het congres. Als je daarin geïnteresseerd bent, stuur dan een mail naar ledenbinding@pinkpolitiek.nl

Countdown tot Congres

Dagen
Uren
Minuten

In verband met de coronacrisis is ons voorjaarscongres voorlopig uitgesteld. We zullen de datum van het volgende congres zo snel mogelijk bekend maken.

Deadlines

Wij verzoeken leden om zich uiterlijk 2 weken voor het congres aan te melden.

Zo kunnen wij een inschatting maken van het nodige aantal stembiljetten, welkomstbrieven, en andere zaken. Ook kunnen we dan nog rekening houden met persoonlijke (dieet)wensen en andere zaken die bij het aanmelden kunnen worden aangegeven.

Het is echter niet zo dat wij het recht hebben om leden toegang tot het congres te ontzeggen als ze zich later of zelfs niet aanmelden.

Dit is vastgesteld in artikel (…) van ons huishoudelijk reglement.

Deze 11 dagen vantevoren is de deadline, en niet het voorgestelde moment. Voor zaken die op de deadline worden ingediend heeft het bestuur maar 4 dagen om ze van advies te voorzien, in een tijd die sowieso hectisch en intensief is.

Leden die bij het aanmelden aangeven dat ze van de plantaardige lunch gebruik willen maken dienen daarvoor een bepaald bedrag over te maken naar de rekening van PINK!.

Dit dient uiterlijk 10 dagen voor het congres te gebeuren. Zo kunnen wij zorgen dat er voldoende lunch beschikbaar is, en toch verspilling voorkomen.

Tenzij uitzonderlijke omstandigheden het onmogelijk maken, zullen allen congresstukken – inclusief de ingediende amendenementen, moties en resoluties met bestuursadvies – een week vantevoren online beschikbaar worden gemaakt. 

F.A.Q.

Voor de verplaatsing van en naar de Algemene Vergadering vergoedt PINK! je reiskosten. Dit uiteraard enkel voor de verplaatsing die strikt noodzakelijk is voor het bijwonen van de AV.

Met het openbaar vervoer

 • Kijk zeker eerst of het mogelijk is om met meerdere leden samen te reizen naar de AV. Dit kan met NS Groepsretour. Als dit niet mogelijk is, ga dan na of het voordelig is om een dagretour te kopen;
 • Bewaar goed je ticket of zorg voor een uitdraai van je OV-reishistorie met vermelding van de kostprijs van je traject. (Zie hiervoor de website www.ov-chipkaart.nl);
 • Vul het declaratieformulier in;
 • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

Kom je met de auto?

 • Meld dit bij je afdeling, en geef aan hoeveel extra plaatsen je beschikbaar hebt;
 • Bereken het aantal km dat je hebt gereisd met de auto van en naar de AV;
 • Vul het declaratieformulier in;
 • Vermeld daarbij je vertreklocatie en het aantal gereden km;
 • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

In principe één, en je zult op het aanmeldingsformulier ook ruimte vinden voor de naam van één persoon. Als je meer mensen wilt meenemen, kun je daar de contactpersoon voor het congres een verzoek voor sturen.

Wees er bewust van dat ook mensen die zich pas recentelijk hebben aangemeld gewoon als volwaardig lid aanwezig mogen zijn op het congres. Dit maakt de ervaring vaak interessanter.

Je kunt inderdaad een lid die aanwezig zal zijn het recht geven om namens jou te stemmen, oftewel volmacht verlenen. Daarbij gelden wel een aantal significante kanttekeningen:

 • Volmachten gelden alleen voor stemmingen over wijzigingen van de statuten of het huishoudelijk reglement. Je kunt dus niet via volmacht een stem uitbrengen voor een kandidaat van een functie, voor amendementen op het politiek programma, of moties dan wel resoluties.
 • Ieder aanwezig lid mag maximum twee andere leden per volmacht vertegenwoordigen.

Kom jij ook?

Uiterlijk zes weken vantevoren zul je via de mail een uitnodiging ontvangen, met een link naar het formulier waarmee je je kunt aanmelden.

Specifieke informatie

In de aanloop naar een congres verandert de functie van deze pagina. Het wordt met wachtwoord beveiligd, en er wordt onder deze kop informatie over het aankomende congres toegevoegd die alleen voor leden is bedoeld

Mocht het ooit je overkomen dat de pagina opeens niet meer te bezichtigen is, dan kun je binnen een aantal dagen een uitnodiging verwachten. De meeste algemene informatie is dan nog steeds te vinden op de pagina over het najaarscongres.

Documenten

Protocol bestuursadviezen

Beschrijving van de indienbaar-heden en criteria van het bestuur

Ingediendheden

Amendementen, moties en resoluties

Voordrachten

De conceptversie van het officiele verslag van de afgelopen AV