Najaarscongres

Congressen
Het najaarscongres is één van de twee jaarlijkse algemene vergaderingen (AV’s) plaats. De AV is het hoogste orgaan van PINK!. De leden komen bijeen om samen te bepalen hoe onze beweging zich verder moet ontwikkelen.

Koers vereniging
Op congressen worden bestuursleden verkozen, worden reglementswijzigingen doorgevoerd en wordt ons politiek programma geamendeerd. Er worden altijd twee boeiende sprekers uitgenodigd, een plantaardige lunch verzorgd en er zijn activiteiten.

Eerstvolgende congres
Het eerstvolgende congres is het najaarscongres van 2021. Dit zal plaatsvinden op 23 en 24 oktober. Op deze pagina vind je daarover meer informatie, zoals welke functies vrijkomen en waar je de relevante stukken kunt vinden. 

Informatie Najaarscongres 2021

Op deze pagina vind je in aanloop naar het congres alle informatie en updates. Inhoudelijke documenten als amendementen, moties, bestuursadviezen, jaarverslagen, etc. zullen niet hier, maar op de ledenpagina geüpload worden (zie inloglink linksboven). Zodra er nieuwe of gewijzigde informatie op de ledenwebsite gezet wordt door het bestuur of de congresorganisatie, zal dat hier vermeld worden.

Lukt het niet om in te loggen op de ledenwebsite of heb je nog geen inloggegevens aangevraagd? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl. Gebruik het mailadres waarmee je lid bent van PINK!. Het kan enkele dagen duren voor dat je reactie krijgt.

Updates

 -17 september  Thema bekend!
Het thema van het najaarscongres is zuivelse indoctrinatie. Hoe werkt de zuivellobby en doen grote bedrijven er echt alles aan om het beeld van een blij koetje in de wei in stand te houden?

 -7 september  Thema bekend!
Het thema van het najaarscongres is inmiddels vastgesteld. Kijk hier.

-31 augustus  Vacatures kascommissie!
Dit najaarscongres zijn er ook weer verkiezingen voor de kascommissie. Lees er hieronder meer over!

-18 augustus  Congres is 23 en 24 oktober en wordt fysiek met livestream!
De eerste vergadering van de congrescommissie is geweest. Er is besloten tot een fysiek congres met livestream. Dit past goed binnen het kader van de coronamaatregelen die dan zullen gelden. De precieze tijden zijn nog niet bekend.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

-16 augustus  De sollicitatiecommissie en de congrescommissie zijn rond!
De eerste vergadering van de congrescommissie staat al gepland. Desondanks kunnen we altijd meer enthousiastelingen gebruiken. Als je dus nog graag wilt helpen bij de organisatie van het congres, mail of app een bestuurslid of mail naar congres@pinkpolitiek.nl!

-30 juli  Vacatures landelijk bestuur najaarscongres 2021
Ook dit congres zullen we afscheid nemen van huidige bestuursleden. Dit keer zullen de functies Penningmeester, bestuurslid Pers & Promo en bestuurslid Vorming & Ontwikkeling opnieuw verkozen worden. Interesse en benieuwd wat de functies inhouden? Zie hieronder links naar de vacatures. 

F.A.Q.

Dat kan via de oranje knop bovenaan deze pagina. Daar vind je ook extra informatie over moties en amendementen. Het politieke programma kun je ook daar vinden.

Voor de verplaatsing van en naar de Algemene Vergadering vergoedt PINK! je reiskosten. Dit uiteraard enkel voor de verplaatsing die strikt noodzakelijk is voor het bijwonen van de AV.

Met het openbaar vervoer
  • Kijk zeker eerst of het mogelijk is om met meerdere leden samen te reizen naar de AV. Dit kan met NS Groepsretour. Als dit niet mogelijk is, ga dan na of het voordelig is om een dagretour te kopen;
  • Bewaar goed je ticket of zorg voor een uitdraai van je OV-reishistorie met vermelding van de kostprijs van je traject. (Zie hiervoor de website www.ov-chipkaart.nl);
  • Vul het declaratieformulier in;
  • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

Kom je met de auto?
  • Meld dit bij je afdeling, en geef aan hoeveel extra plaatsen je beschikbaar hebt;
  • Bereken het aantal km dat je hebt gereisd met de auto van en naar de AV;
  • Vul het declaratieformulier in;
  • Vermeld daarbij je vertreklocatie en het aantal gereden km;
  • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

In principe één, en je zult op het aanmeldingsformulier ook ruimte vinden voor de naam van één persoon. Als je meer mensen wilt meenemen, kun je daar de contactpersoon voor het congres een verzoek voor sturen.

Wees er bewust van dat ook mensen die zich pas recentelijk hebben aangemeld gewoon als volwaardig lid aanwezig mogen zijn op het congres. Dit maakt de ervaring vaak interessanter.

Praktisch
De afgelopen congressen zijn in verband met corona hybride geweest, dus deels online en deels fysiek. Er kon alleen digitaal gestemd worden. Hierdoor was het nodig om je op tijd voor het congres in te schrijven, zodat je lidmaatschap kon worden gecontroleerd voordat stemrecht werd toegekend. We kunnen nog niet zeggen hoe dit er in de toekomst uit gaat zien.

Veiligheid
De congrescommissie doet er alles aan om een veilig congres neer te zetten. Per congres zullen de omstandigheden anders zijn. Leden worden daarover tijdig geïnformeerd.

Over organisatie en stemmingen
Voor vragen over de organisatie van het congres, de dagplanning en procedure van stemmingen kan er contact opgenomen worden met de congresorganisatie. Mail naar congres@pinkpolitiek.nl, dan zullen zij je verder helpen. 

Over inloggegevens ledenwebsite
Lukt het inloggen niet of heb je nog geen inloggegevens voor de ledenwebsite? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl

Overig
Mail naar congres@pinkpolitiek.nl of app een landelijkbestuurslid mocht je een andere vraag hebben.

Impressie