Najaarscongres

Congressen
Het najaarscongres is één van de twee jaarlijkse algemene vergaderingen (AV’s) plaats. De AV is het hoogste orgaan van PINK!. De leden komen bijeen om samen te bepalen hoe onze beweging zich verder moet ontwikkelen.

Koers vereniging
Op congressen worden bestuursleden verkozen, worden reglementswijzigingen doorgevoerd en wordt ons politiek programma geamendeerd. Er worden ook altijd twee boeiende sprekers uitgenodigd en een plantaardige lunch verzorgd.

Eerstvolgende congres
Het voorjaarscongres vindt meestal plaats in april en het najaarscongres in oktober. Op deze congrespagina vind je meer informatie over o.a. vacatures en aanmelden naarmate het congres dichterbij komt. Houd de pagina dus goed in de gaten.

Het eerstvolgende najaarscongres begint over ongeveer

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Praktische informatie

Op deze pagina vind je in aanloop naar het congres alle informatie en updates. Inhoudelijke documenten zoals amendementen, moties, bestuursadviezen, jaarverslagen, etc. zullen niet hier, maar op de ledenpagina geüpload worden (zie inloglink linksboven of klik hier). Zodra er nieuwe of gewijzigde informatie op de ledenwebsite gezet wordt door het bestuur of de congresorganisatie, zal dat hier vermeld worden.

Lukt het niet om in te loggen op de ledenwebsite of heb je nog geen inloggegevens aangevraagd? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl. Gebruik het mailadres waarmee je lid bent van PINK!. Het kan enkele dagen duren voor dat je reactie krijgt.

Meer informatie om je aan te melden voor de congresorganisatie of de kandidatencommissie vind je hier.

Zaterdag 8 oktober – locatie Seats2Meet Amersfoort

10:00 – 10:30 Inloop
10:30 – 10:45 Opening
10:45 – 10:50 Agenda
10:50 – 10:55 Speech Xenia
10:55 – 11:05 Financiën
11:05 – 11:15 Kasco
11:15 – 11:30 Pauze
11:30 – 12:00 Spreker: Daphina Misiedjan
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Bestuursverantwoording
14:30 – 15:15 Afdelingen, commissies, werkgroepen
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 15:45 – Statuten
15:45 – 16:55 Moties en amendementen
16:55 – 17:00 Afsluiting

Zondag 9 oktober locatie Seats2Meet Amersfoort

10:00 – 10:30 Inloop
10:30 – 10:45 Opening
10:45 – 10:50 Agenda
10:50 – 11:20 Ontzetting
11:20 – 11:35 Pauze
11:35 – 11:40 Voordracht kandidaten
11:40 – 13:00 Speeches kandidaten
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:15 Partij voor de Dieren: Gerard Kuipers
14:15 – 14:45 Spreker: Marinel van Walsum
14:45 – 15:00 Pauze
15:00 – 16:15 Moties en Amendementen
16:15 – 16:30 Pauze
16:30 – 16:45 Bestuurswissel
16:45 – 16:50 Afsluiting
16:50 – 17:00 Groepsfoto

1 juli

10 juli

 • Deadline aanmelden congresorganisatie
 • Aanmeldformulier congres online

28 augustus

 • Deadline aanmelden kandidatencommissie

11 september

 • Deadline solliciteren landelijk bestuur
 • Deadline amendementen op statuten

15 september

17/18/19/20 september

 • Gesprekken sollicitaties landelijk bestuur

23 september

 • Deadline moties voor feedback van het bestuur
 • Deadline amendementen voor feedback van het bestuur

30 september

 • Deadline moties
 • Deadline amendementen
 • Deadline tegenkandidaatstelling

3 oktober

 • Publicatie bestuursadviezen op moties en amendementen

8/9 oktober

 • Congres

Aankomend congres komen de functies Voorzitter en Bestuurslid Politiek vrij. De vacatures vind je hier. De deadline om te solliciteren is 11 september 23:59.

Het thema van dit congres is Waternood. Water geeft en neemt leven. We hebben in deze tijden te maken met een tekort aan water, extreme droogte, met groots biodiversiteitsverlies en bosbranden door heel Europa.
Tegelijkertijd staat water ons aan de lippen, of al ver daarboven. In Pakistan tekent zich een gigantische ramp af. Een derde van het land staat inmiddels onder water, als gevolg van de klimaatcrisis. De klimaatcrisis is overal voelbaar, en afhankelijk van waar je bent, op een andere manier.
Raakt de klimaatcrisis iedereen evenredig? Wat heeft water daarmee te maken? En wat doet de droogte met Nederland? En wat kunnen wij doen, of wat moeten wij doen? Deze vragen staan dit congres centraal. Twee sprekers komen erover vertellen.

Zaterdag: Daphina Misiedjan
Daphina Misiedjan is universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, waar ze lesgeeft over o.a. mensenrechten in combinatie met milieurecht.
Misiedjan is gespecialiseerd in kwesties die gaan over de combinatie van mensenrechten, het milieu en sociale rechtvaardigheid. Na haar promotie op het recht op water, richt ze zich nu op het recht op schone lucht om te ademen en het recht van de natuur en dan in het bijzonder rivieren. En zij helpt ook Waterschappen om hun buitenlandsbeleid aan mensenrechten-standaarden te laten voldoen.
Vanwege de sociale relevantie en impact van haar onderzoek, ontving Misiedjan in 2017 de Agnites Vrolik Prijs. Eerder ontving ze al de Black Achievement Encouragement Award van het National Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.

Zondag: Marinel van Walsum
Mijn hart heeft mij na 12 jaar teruggebracht naar Brabant. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. In Breda hebben we te maken met illegale kap, verdroging, illegale onttrekkingen, verdozing, niet handhaven op natuur bestemming en achteruitgang van biodiversiteit. Daarbij komt dat C02 in lucht nog nooit zo hoog is geweest, dit in combinatie met stikstof en klimaatverandering. Naast het zelfstandig ondernemer zijn ben ik “Permaculturist” en voel mij verantwoordelijk voor het beschermen van dieren, bomen, struwelen, biodiversiteit, en water. In mijn interactieve lezing wil ik jullie meenemen hoe het is om te leven aan een vaart die telkens opdroogt. Wat de consequenties zijn voor de omliggende natuur en biodiversiteit. Positief zijn naar de toekomst, samen werken aan oplossingen. Gelukkig komt er een omslag in waterbeheer. Want “Zonder water, geen later” zoals de onafhankelijke adviescommissie Droogte beschrijft.

Leonie Gerritsen (zij/haar)
Leonie is een aantal maanden terug begonnen als raadslid in de gemeente Den Haag. Verder is ze al vier jaar werkzaam voor de fractie. Ze maakt deel uit van de klankbordgroep Brede Emancipatie. Ze is daarnaast een groot muziekliefhebber.

Ines Kostić (zij/haar/die/diens)
Ines is statenlid voor Provincie Noord-Holland. Ines zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Naast diens werk als Statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren. In diens vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Als de voorbereidingen voor het najaarscongres zijn begonnen komt hier meer informatie.

F.A.Q.

Dat kan via de oranje knop bovenaan deze pagina (moties & amendementen indienen). Je vindt er ook een knop naar de webpagina over het politieke programma dat je kan amenderen, en een knop waarmee je het politiek programma als PDF bestand kan downloaden.

Voor de verplaatsing van en naar de Algemene Vergadering vergoedt PINK! je reiskosten. Dit uiteraard enkel voor de verplaatsing die strikt noodzakelijk is voor het bijwonen van de AV.

Met het openbaar vervoer

 • Kijk zeker eerst of het mogelijk is om met meerdere leden samen te reizen naar de AV. Dit kan met NS Groepsretour. Als dit niet mogelijk is, ga dan na of het voordelig is om een dagretour te kopen;
 • Bewaar goed je ticket of zorg voor een uitdraai van je OV-reishistorie met vermelding van de kostprijs van je traject. (Zie hiervoor de website www.ov-chipkaart.nl);
 • Vul het declaratieformulier in;
 • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.


Kom je met de auto?

 • Meld dit bij je afdeling, en geef aan hoeveel extra plaatsen je beschikbaar hebt;
 • Bereken het aantal km dat je hebt gereisd met de auto van en naar de AV;
 • Vul het declaratieformulier in;
 • Vermeld daarbij je vertreklocatie en het aantal gereden km;
 • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

In principe één. Je zult op het aanmeldingsformulier ook slechts ruimte vinden voor de naam van één persoon. Als je meer mensen wilt meenemen, kun je daar de contactpersoon voor het congres een verzoek voor sturen.

Wees er bewust van dat ook mensen die zich pas recentelijk hebben aangemeld gewoon als volwaardig lid aanwezig mogen zijn op het congres. Dit maakt de ervaring vaak interessanter.

Als de voorbereidingen voor het najaarscongres zijn begonnen komt hier meer informatie.

Over organisatie en stemmingen
Voor vragen over de organisatie van het congres, de dagplanning en procedure van stemmingen kan er contact opgenomen worden met de congresorganisatie. Mail naar congres@pinkpolitiek.nl, dan zullen zij je verder helpen. 

Over inloggegevens ledenwebsite
Lukt het inloggen niet of heb je nog geen inloggegevens voor de ledenwebsite? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl

Overig
Mail naar congres@pinkpolitiek.nl of app een landelijkbestuurslid mocht je een andere vraag hebben.

Impressie

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.