Lesprogramma Overmatige Vleesconsumptie

Doel

Leerlingen, als (toekomstige) burgers, kennis laten maken met de problematiek omtrent overmatige vleesconsumptie en de veranderingen die de mondiale maatschappij zal moeten ondergaan.

Vak

Deze les is ontworpen voor het vak maatschappijleer, maar de bijbehorende video heeft voldoende raakvlakken met biologie en aardrijkskunde dat het ook voor die vakken geschikt is.

Duur

Deze les is onderverdeeld in vijf delen, waarvan enkele kunnen worden ingekort of overgeslagen om aan te sluiten bij de lesduur van de school. De maximale duur is 50 minuten, en is dus geschikt voor roosters met lessen van een uur.