Discussies & debatten

PINK! is niet de enige organisatie die meent een consistent wereldbeeld te hebben dat leidend zou moeten zijn in het bepalen van beleid, en het (her)vormen van de samenleving. Om beter te begrijpen hoe leden van andere organisaties tot hun ideeën zijn gekomen, en hen hopelijk te laten zien hoe hun beweegredenen aansluiten bij onze visie, is dialoog nodig.

De debatcommissie is het orgaan van PINK! die leden helpt om hun overtuigingskracht te vergroten, en mogelijkheden biedt om retorische vaardigheden in een positieve omgeving te ontwikkelen. Onze trainingsavonden hebben ook vaak een thema rondom effectieve communicatie.

Discussies

Het doel van discussies is om tot nieuwe inzichten te komen, en wederzijds begrip te vormen. Doorgaans betekent dit niet dat je eigen wereldbeeld verandert, maar wel dat je makkelijker herkent dat de overtuigingen van je gesprekspartner(s) oprecht zijn.

Discussiëren is verrassend moeilijk, omdat het alleen maar lukt als je je bewust wordt van je vooroordelen, van de aannames waar je eigen ideeën op berusten, en als je bereid bent om je oppositionele of soms zelfs vijandige houding ten opzichte van de gedachtegoed van je gesprekspartner(s) los te koppelen van je houding naar hen als persoon.

Het European Youth Event (2018)

bood volop kansen voor discussie met jongeren positiever over de EU

Vegetariërs x Agrariërs

We gingen in gesprek met mensen in opleiding om boer te worden

PJOs x gelovigen: jongensbesnijdenis

We spraken over een traditie waar PINK! zich tegen had uitgeroepen

Debatten

Het doel van debatten is om standvastig je eigen ideeën zo overtuigend mogelijk over te brengen. Degene met wie je in debat bent zal hetzelfde doel hebben, en is dus niet voor jouw ideeën vatbaar. 

Overtuigingskracht is uiteraard heel belangrijk voor politici. Er is een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Hoewel het succes van beleid wordt bepaald door of je gelijk hebt, wordt electoraal succes bepaald door of je gelijk krijgt.

Een fragment van de Klaagmuur (<2min) waarin de overtuigingsstrategieën van een Tweede Kamerlid worden geanalyseerd.

Contact

Ben jij deel van een organisatie die graag met PINK! in discussie of juist in debat zou gaan? Stuur dan een email naar info@pinkpolitiek.nl.