Discussies & debatten

PINK! is niet de enige organisatie die meent een consistent wereldbeeld te hebben dat leidend zou moeten zijn in het bepalen van beleid, en het (her)vormen van de samenleving. Om beter te begrijpen hoe leden van andere organisaties tot hun ideeën zijn gekomen, en hen hopelijk te laten zien hoe hun beweegredenen aansluiten bij onze visie, is dialoog nodig.

De debatcommissie is het orgaan van PINK! die leden helpt om hun overtuigingskracht te vergroten, en mogelijkheden biedt om retorische vaardigheden in een positieve omgeving te ontwikkelen. Onze trainingsavonden hebben ook vaak een thema rondom effectieve communicatie.

Discussies

Het doel van discussies is om tot nieuwe inzichten te komen, en wederzijds begrip te vormen. Doorgaans betekent dit niet dat je eigen wereldbeeld verandert, maar wel dat je makkelijker herkent dat de overtuigingen van je gesprekspartner(s) oprecht zijn.

Discussiëren is verrassend moeilijk, omdat het alleen maar lukt als je je bewust wordt van je vooroordelen, van de aannames waar je eigen ideeën op berusten, en als je bereid bent om je oppositionele of soms zelfs vijandige houding ten opzichte van de gedachtegoed van je gesprekspartner(s) los te koppelen van je houding naar hen als persoon.

Het European Youth Event (2018)

bood volop kansen voor discussie met jongeren positiever over de EU

Vegetariërs x Agrariërs

We gingen in gesprek met mensen in opleiding om boer te worden

PJOs x gelovigen: jongensbesnijdenis

We spraken over een traditie waar PINK! zich tegen had uitgeroepen

Debatten

Het doel van debatten is om standvastig je eigen ideeën zo overtuigend mogelijk over te brengen. Degene met wie je in debat bent zal hetzelfde doel hebben, en is dus niet voor jouw ideeën vatbaar. 

Overtuigingskracht is uiteraard heel belangrijk voor politici. Er is een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Hoewel het succes van beleid wordt bepaald door of je gelijk hebt, wordt electoraal succes bepaald door of je gelijk krijgt.

Een fragment van de Klaagmuur (<2min) waarin de overtuigingsstrategieën van een Tweede Kamerlid worden geanalyseerd.

Contact

Ben jij deel van een organisatie die graag met PINK! in discussie of juist in debat zou gaan? Stuur dan een email naar info@pinkpolitiek.nl.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.