Vrijwilligersdag

Voor alle vrijwilligers van PINK! vindt er drie keer per jaar de vrijwilligersdag plaats, een trainingsdag waarbij ervaring en kennis wordt uitgewisseld en waarbij we onze vrijwilligers belonen voor al hun inzet, door een gezellige dag waar we ook nog eens onze professionele vaardigheden versterken.

Bij PINK! zijn veel vrijwilligers actief, van bestuursleden die de afdelingen draaiende houden, tot leden die zich inzetten voor het organiseren en uitvoeren van acties en campagnes, en van denkers die het gedachtegoed van ons politiek programma behouden en uitdragen, tot enthousiaste creatievelingen die zich inzetten voor ons tijdschrift en onze video´s. Op de vrijwilligersdagen komt iedereen samen, en dat maakt ze zo fascinerend.

Indeling

De vrijwilligersdag heeft een minder vaste indeling dan andere activiteiten, omdat het bestuur juist probeert om voor variatie te zorgen. Wel wordt er gezorgd dat er altijd voldoende ruimte is om van elkaar te leren, en is er altijd een ‘masterclass’, een training van professional, over iets dat van belang is voor iedereen bij PINK!, en waar iedereen wat van op zal kunnen pikken. Denk bijvoorbeeld aan een media-, communicatie- of actietraining.

Wat is een vrijwilliger?

Een vrijwilliger is een lid van PINK! die een vaste taak op zich heeft genomen in een bestuur, een commissie, een werkgroep of een (ander) landelijk orgaan als de redactie en het productieteam. Wanneer je interesse uit in een functie wordt je gevraagd om een vrijwilligerscontract te onderteken, en wanneer deze bij onze administratie terecht is gekomen, ben je formeel vrijwilliger.

Heb je wel een functie, maar geen contract? Zorg dat je administratie@pinkpolitiek.nl mailt, zodat wij dat snel kunnen oplossen. Je loopt namelijk niet alleen de vrijwilligersdag mis, maar ook korting op onze merchandise.

Contact

Heb je vragen of opmerking over de vrijwilligersdag?
Stuur dan een e-mail naar ons bestuurslid communicatie, via communicatie@pinkpolitiek.nl.