Voorjaarscongres

Congressen
Het voorjaarscongres is één van de twee jaarlijkse algemene vergaderingen (AV’s). De AV is het hoogste orgaan van PINK!. De leden komen tijdens een congresweekend bijeen om samen te bepalen hoe onze beweging zich verder moet ontwikkelen.

Koers vereniging
Op congressen worden landelijk bestuursleden verkozen, worden reglementswijzigingen doorgevoerd en wordt ons politiek programma geamendeerd. Er worden altijd twee boeiende sprekers uitgenodigd, een plantaardige lunch verzorgd en er zijn activiteiten.

Eerstvolgende congres
Het voorjaarscongres vindt meestal plaats in april of mei en het najaarscongres in oktober. Op de betreffende congrespagina vind je meer informatie naarmate het congres dichterbij komt. Houd deze pagina dus goed in de gaten voor alle deadlines en het aanmeldformulier.

Het eerstvolgende voorjaarscongres begint over...

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

...en vindt plaats op 20 en 21 mei 2023.

Praktische informatie

Op deze pagina vind je in aanloop naar het congres alle informatie en updates. Inhoudelijke documenten zoals amendementen, moties, bestuursadviezen, jaarverslagen, etc. zullen niet hier, maar op de ledenpagina ‘Congresstukken’ geüpload worden (zie inloglink linksboven). Zodra er nieuwe of gewijzigde informatie op de ledenwebsite gezet wordt door het bestuur of de congresorganisatie, zal dat hier vermeld worden.

Lukt het niet om in te loggen op de ledenwebsite of heb je nog geen inloggegevens aangevraagd? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl. Gebruik het e-mailadres waarmee je lid bent van PINK!. Het kan enkele dagen duren voordat je reactie krijgt.

23 april 2023 23:59
Solliciteren voor de functies Vorming & Ontwikkeling en Kascommissie

29 & 30 april 23:59
Sollicitatiegesprekken

3 mei 2023 23:59
Indienen moties en amendementen om feedback te krijgen van het landelijk bestuur

8 mei 2022 23:59
Voorlopige landelijk bestuursadviezen moties en amendementen

12 mei 2023 23:59
Indienen moties en amendementen

12 mei 2023 23:59
Tegenkandidaat stellen voor functies Vorming & Ontwikkeling en kascommissie

12 mei 2023 23:59
Deadline aanmelden met inachtneming van overnachting, dieetwensen en toegankelijkheidswensen voor congres

15 mei 2023 23:59
Definitieve bestuursadviezen moties en amendementen

19 mei 2023 16:00
Deadline aanvragen om een amendement met positief bestuursadvies toch op congres te bespreken. Mail naar politiek@pinkpolitiek.nl voor deze aanvraag

19 mei 2023 23:59
Deadline aanmelden voor congres

20 en 21 mei 2023
Het congres!

De locatie van het voorjaarscongres is De Mussen, Hoefkade 602, 2526 CM Den Haag

Zaterdag

10:30 – 11:00 inloop

11:00 – 11:10 opening: voorstellen, vaststellen agenda, vaststellen notulen

11:10 – 11:15 speech voorzitter

11:15 – 11:45 financiën: kascommissie en penningmeester

11:45 – 12:00 verkiezingen kascommissie

12:00 – 12:30 verkiezingen vorming en ontwikkeling

12:30 – 13:30 lunchpauze

13:30 – 14:15 spreker

14:15 – 14:45 statuten

14:45 – 15:00 pauze

15:00 – 16:00 bestuursverantwoording

16:00 – 16:30 amendementen – clusters 1 (tekstuele en kleine wijzigingen)

16:15 – 16:45 amendementen – cluster 2 (wijzigingen waar gesprek over mogelijk is)

16:45 – 17:00 bestuurswissel en afsluiting

 

Zondag

10:30 – 11:00 inloop

11:00 – 11:15 opening, voorstellen, vaststellen agenda

11:15 – 12:30 amendementen – cluster 2 (wijzigingen waar gesprek over mogelijk is)

12:30 – 13:30 lunchpauze

13:30 – 14:15 spreker

14:15 – 15:00 moties

15:00 – 15:30 pauze

15:30 – 16:30 amendementen – cluster 3 (fundamentele wijzigingen)

16:30 – 16:45 afsluiting

Het thema van dit voorjaarscongres is Grenzen aan de Groei. Het huidige economische systeem is kapot: het houdt geen rekening met de grenzen van de Aarde en het voorzien in ieders basisbehoeften. Daarom moeten we stoppen met het inzetten op oneindige economische groei, terwijl er wél grenzen zitten aan de grondstoffen die we gebruiken. Kortom: hoog tijd om grenzen te stellen aan economische groei!

Spreker zaterdag – Rebekka Timmer


Rebekka Timmer (23) is partijvoorzitter van BIJ1. Ze is geboren en getogen in Hilversum, en een marxist in hart en nieren. Als ‘politiek probleemjongere’ stond ze op plek 3 van de BIJ1-lijst voor de Tweede Kamer. Al sinds jonge leeftijd is Rebekka politiek actief. Zo maakte ze zich als tiener al hard voor dierenrechten. (Vraag haar vooral naar het Artis-verhaal!).

Op het congres zal Rebekka uitleggen hoe ons huidige economische systeem gebouwd is op de uitbuiting van mensen, niet-menselijke dieren en de planeet.

 

Spreker zondag – Lammert van Raan


Lammert van Raan is sinds 2017 Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren. Klimaat is sindsdien één van zijn belangrijkste onderwerpen en vorig jaar diende hij de Klimaatwet 1.5 in, een échte donkergroene klimaatwet die ervoor zorgt dat Nederland een maximale inspanning moet gaan leveren om het 1,5°C-doel uit het Parijsakkoord te halen. Als luchtvaartwoordvoerder staat Lammert bekend als dé aanjager in de Tweede Kamer voor een forse krimp van het aantal vluchten. Verder strijdt hij onder meer voor ecocide, het strafbaar stellen van grootschalige natuurschade, en voor een Brede Welvaartseconomie waarbij niet de kortetermijnbelangen van de Westerse mens centraal staan, maar de belangen van de hele planeet en al haar bewoners.

Op het congres vertelt Lammert over hoe hij economische systeemverandering te weeg probeert te brengen in de Tweede Kamer en hoe de reacties hierop in de afgelopen jaren zijn veranderd.

Ines Kostić is politicoloog en heeft ook Kunst Cultuur en Media gestudeerd. Ze is  volksvertegenwoordiger in provincie Noord-Holland en heeft successen geboekt op het gebied van groene economie, een inclusievere provincie, rechtvaardig klimaatbeleid, dierenrechten en het stimuleren van biologische en plantaardige landbouw. Daarnaast betrekt ze veel inwoners bij de politiek en weet ze samen met inwoners druk te zetten op grootvervuilers zoals Tata Steel. Ze werkt met veel passie en doorzettingsvermogen. Mede door haar inzet en strategisch inzicht is de Partij voor de Dieren de invloedrijkste oppositiepartij van Noord-Holland.

Malcolm Jones is in 2020 gestart bij de Partij voor de Dieren Leiden, als duo-raadslid. Vanaf 30 maart 2022 is Malcolm raadslid. Hij werkt daarnaast in de publieke gezondheid bij het RIVM. Malcolm woont in de Merenwijk, en is dagelijks in de sportschool te vinden. Hij geniet daarnaast enorm van wandelingen met zijn 16-jarige hond Dobby. Malcolm heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor meer budget voor groene schoolpleinen en natuur- en duurzaamheidseducatie op Leidse scholen, en heeft een plan van aanpak tegen racisme en discriminatie in het onderwijs op tafel gekregen.

Meer informatie over de livestream volgt.

F.A.Q. over het congres

Voor de verplaatsing van en naar de Algemene Vergadering vergoedt PINK! je reiskosten. Dit uiteraard enkel voor de verplaatsing die strikt noodzakelijk is voor het bijwonen van de AV.

Met het openbaar vervoer

  • Kijk zeker eerst of het mogelijk is om met meerdere leden samen te reizen naar de AV. Dit kan met NS Groepsretour. Als dit niet mogelijk is, ga dan na of het voordelig is om een dagretour te kopen;
  • Bewaar goed je ticket of zorg voor een uitdraai van je OV-reishistorie met vermelding van de kostprijs van je traject. (Zie hiervoor de website www.ov-chipkaart.nl);
  • Vul het declaratieformulier in;
  • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

Kom je met de auto?

  • Meld dit bij je afdeling en geef aan hoeveel extra plaatsen je beschikbaar hebt;
  • Bereken het aantal km dat je hebt gereisd met de auto van en naar het congres;
  • Vul het declaratieformulier in;
  • Vermeld daarbij je vertreklocatie en het aantal gereden km;
  • Stuur het formulier naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

Dat kan via de oranje knop bovenaan deze pagina (moties & amendementen indienen). Je vindt er ook een knop naar de webpagina over het politieke programma en een knop waarmee je het politiek programma als PDF bestand kan downloaden.

Voorafgaand aan het congres wordt er ook altijd een workshop over moties en amendementen georganiseerd. Houd dus de evenementenkalender goed in de gaten!

Toegang tot het congres kost geen geld. Als je ook nog samen wil avondeten of borrelen, komen deze kosten wel voor eigen rekening. Als er vanuit de congresorganisatie een hotelovernachting gefaciliteerd wordt, vragen we daar ook een eigen bijdrage voor. Reiskosten kun je declareren.

En beide dagen is er een gratis vegan lunch geregeld!

In principe kun je één introducé meenemen. Je zult op het aanmeldingsformulier dan ook ruimte vinden voor de naam van één persoon (naast jezelf). Als je meer mensen wilt meenemen, kun je daarvoor een verzoek sturen naar de contactpersoon voor het congres.

Wees je er bewust van dat ook mensen die zich pas recentelijk hebben aangemeld gewoon als volwaardig lid aanwezig mogen zijn op het congres. Dit maakt de ervaring vaak interessanter.

Over organisatie en stemmingen
Voor vragen over de organisatie van het congres, de dagplanning en procedure van stemmingen kan er contact opgenomen worden met de congresorganisatie. Mail naar congres@pinkpolitiek.nl, dan zullen zij je verder helpen. 

Over inloggegevens ledenwebsite
Lukt het inloggen niet of heb je nog geen inloggegevens voor de ledenwebsite? Stuur dan een mail naar administratie@pinkpolitiek.nl

Overig
Mail naar congres@pinkpolitiek.nl of app een landelijkbestuurslid wanneer je een andere vraag hebt.

Impressie