Visie

We kunnen niet langer ontkennen dat de inrichting van onze maatschappij oneerlijk en onverantwoord is: onze gewoontes zijn riskant en schadelijk, en de toekomst van alles waar de mensheid haar invloed op uitoefent is onzeker. Helaas negeren velen dit nog steeds, of ze vallen ten prooi aan de propaganda die probeert de status quo te behouden, en twijfelen of het wel anders kan. Anders kan wel, doorgaan kan juist niet meer.

Onze visie is wat ons drijft als organisatie. Het is geen formeel document, maar het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter om, aan de hand van ons beginselmanifest, het ethos van de vereniging hiermee te omvatten.

Bewustzijn van dieren

Het lijkt ons evident dat mensen niet de enigen zijn die gevoelens als pijn, eenzaamheid en plezier kunnen ervaren. Leed dat niet te verantwoorden valt, zou niet getolereerd moeten worden, en ook dat geldt niet alleen voor mensen.

De overtuiging die hieruit volgt is dat onze huidige samenleving, waarin onverantwoordbaar lijden normaal is geworden, met spoed drastisch moet veranderen. De cyclus van generatie-specifieke genocide waaraan weerloze diersoorten zijn onderheven kan net zo min worden goedgepraat als het gebruik van kinderen als arbeiders, of het houden van slaven. We zijn niet de eerste generatie die moet erkennen, ten koste haar economie, dat haar manier van leven niet valt goed te praten, en dat er in de toekomst met walging naar terug zal worden gekeken.

Het inherente recht dat de iedere man ooit door Thomas Jefferson werd toegekend om in vrijheid te leven en te streven naar geluk is geen consequentie van zijn manlijkheid, en ook niet van zijn menselijkheid. Het is een direct gevolg van ons inzicht in wat het betekent om bewust te zijn, en we kunnen niet toelaten dat dat dieren niet wordt gegund gewoon omdat het empathisch vermogen van veel mensen te zwak is om door hun lijden geraakt te zijn, of ze uit onwetendheid de schaal van het lijden onderschatten.

 • 640 miljoen dieren in Nederland geslacht in 2017 (bron)
 • 430 miljoen kilo aan vis, schaal- en schelpdieren werden door Nederlandse vissers gevangen in 2016 (bron)
 • Ruim 63 miljard landdieren wereldwijd geslacht in 2014 (bron, Duits)
 • 1 tot 2,7 biljoen vissen jaarlijks gevangen (bron, Engels)
 • 2500 studies meegenomen in een literatuuronderzoek die bewustzijn van niet-menselijke diersoorten toont (bron, Engels)
 • In 2012 werd de Cambridge verklaring van bewustzijn van andere diersoorten opgesteld (bron, Engels)

De ergste zonde naar onze medewezens is niet hen te haten, maar onverschillig over hen te zijn: dat is de essentie van onmenselijkheid

George Bernard Shaw
Nobelprijswinnaar literatuur

De vraag is niet, 'Kunnen ze redeneren?', noch 'Kunnen ze praten?', maar 'Kunnen ze lijden?' Waarom zou de wet weigeren om enig gevoelig individu te beschermen?

Jeremy Bentham
Filosoof

De schaal van klimaatverandering

Het is een bewezen feit dat de biosfeer van onze planeet – de leefomgeving van elk individu dat ons bekend is – door ons toedoen op potentieel catastrofale wijze aan het veranderen is. De capaciteit van de oceanen om CO2 op te nemen heeft rampzalige opwarming tot dusver uitgesteld, maar dit heeft geleid tot verzuring van de oceanen, en daarmee het uitsterven van koraalriffen, lang de meest diverse leefomgevingen van de planeet, en verdere negatieve gevolgen die wij nog niet kunnen overzien of bevatten.

Verzuring van de oceanen, stijging van de zeespiegel, Ontbossing, verwoestijning, verwarming van de aarde, verlies van biodiversiteit, de groei van plastic soep en de toename van bacteriële resistentie zijn manifestaties van de desastreuze gevolgen van onze huidige manier van leven, waarin huidig materieel bezit waardevoller wordt geacht dan een wenselijke toekomst. Een schaal van exploitatie en consumptie wordt toegestaan die de planeet simpelweg niet aankan.

Klimaatverandering is niet meer een probleem van de toekomst, en het is zeker niet een probleem waar alleen ongeboren generaties aan zullen sterven.

 • 286 gigaton ijs verliest Groenland ieder jaar (bron, Engels)
 • 97% consensus van wetenschappers over opwarming van de aarde door menselijke activiteit (bron, Engels)
 • 400.000 jaar sinds de CO2 stand zo hoog was als nu (bron, Engels)
 • 70 tot 80% van de afname van de Amazone regenwoud door landbouw en vee (bron, Engels)
 • Enorme bijdrage van vee industrie aan broeikaseffect
  (18% volgens Rapport FAO, 2006, Engels)
 • In 2015 werd vlees aangewezen als hoofdoorzaak voor verlies van biodiversiteit (bron, Engels)
 • 75% van de wereldwijde koraalriffen worden bedreigd (bron, Engels)
 • In 2048 zouden alle wild gevangen vissen kunnen zijn verdwenen (bron, Engels)

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht

Mahatma Gandhi
Indiaas revolutionair

Onze verloren democratie

Vanwege de complexiteit van onze wereld hebben de meeste mensen niet de tijd om de zaken te doorgronden waar beleid over gemaakt moet worden. Daarom is een indirecte democratie, waarbij een aantal volksvertegenwoordigers wordt gekozen om namens alle burgers beslissingen te nemen, niet alleen effectiever dan een directe democratie maar mag er ook meer weloverwogen beleid van verwacht worden.

Het wordt echter steeds duidelijker dat ook deze vorm op grote schaal niet werkt. Grote staten zijn zo complex dat ook hun politieke leiders ze niet voldoende begrijpen, en slechts een beperkt en vertekend beeld hebben van het gebied waarover zij regeren. Ook houden leiders vaak vast aan simplistische modellen om succes te meten. Een voorbeeld is dat economische groei wordt gebruikt als maatstaf voor algehele vooruitgang van de samenleving, zonder dat er kritisch wordt gedacht of dit een redelijke indicator is. Grote groepen mensen voelen zich terecht niet vertegenwoordigd, ondanks goede bedoelingen van politici.

Grote bedrijven kunnen zich veroorloven om te zorgen dat ze aandacht krijgen, en kopen zo invloed. Hoe verder politici van het volk afstaan, hoe moeilijker het is om verantwoordelijkheid voor het individu te voelen, en hoe makkelijker ze te beïnvloeden zijn. Tegelijkertijd hebben politici met invloed in een groter gebied ook meer macht, en zijn ze meer de moeite van het beïnvloeden waard. Geldstromen gaan beleid steeds meer bepalen, en democratie wordt plutocratie (geld regeert). Hier is in Brussel duidelijk sprake van, in Den Haag in mindere mate ook, en dit moet teruggedraaid worden. Politici moeten het volk dienen.

 • 61,1% van de Nederlandse kiezers waren in een referendum tegen het associatieverdrag met Oekraïne (bron), zonder aanpassingen of gevolgen (bron)
 • Een kleine meerderheid was tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in 2018 (bron)
 • 59% van de burgers bleek uit peilingen voor het behoud van het raadgevend referendum (bron), maar dit had geen effect op de afschaffing
 • 67% van de burgers bleek uit peilingen in 2016 te vinden dat de belangen van burgers onvoldoende worden behartigd door politici (bron)

Propoganda doet in een democratie dat waar een totalitaire staat een knuppel voor gebruikt

Noam Chomsky
Taalkundige & politieke activist

Democratie is wanneer de behoeftigen, en niet de eigenaren, het voor het zeggen hebben

Aristotales
Filosoof

Ons gebroken onderwijssysteem

Het huidige onderwijssysteem heeft fundamentele problemen. Het streeft er voornamelijk naar om jongeren vast te zetten en om te smeden tot een norm die het huidige systeem ten goede komt. Het onderwijs bestaat momenteel uit leerfabrieken waar jongeren veelal worden gedwongen om ongewenste kennis te stampen en te presteren onder stressvolle omstandigheden, en dit alles niet om hun eigen geluk en inzicht te maximaliseren, maar vooral om de maatschappij zo goed mogelijk te onderhouden.

De toekomst waar we onze kinderen op voorbereiden zal veel uitdagingen en veranderingen met zich meebrengen. Het is onze verantwoordelijkheid om, zonder leerlingen angstig te maken, preventief begrip te creëren voor het drastische handelen van de overheid dat op termijn nodig zal blijken om de leefbaarheid van onze planeet te behouden.

Onderwijs is er niet alleen om kennis over te dragen, maar vooral ook jongeren te helpen om vaardigheden en manieren van denken te ontwikkelen die hen zullen helpen hun leven te benutten en hier met anderen van te genieten.

Creativiteit is tegenwoordig net zo belangrijk in het onderwijs als leesvaardigheid, en het verdient die status

Sir Ken Robinson
Onderwijsexpert

Maak werk van je idealen

Erkenning is een belangrijke stap, maar volkomen waardeloos als het niet tot actie leidt. Wij streven ernaar om een samenleving te creëren waarin mensen zich primair identificeren als burgers, niet als consumenten. De mensheid is verlamd door onze verslaving aan entertainment. Mensen die terecht woedend zijn over de onrechtvaardigheid waar onze wereld van doordrenkt is worden voldoende afgeleid door media, om overtuigd te raken dat ze niet kunnen vechten voor een betere wereld, omdat ze het te druk hebben. PINK! wil als beweging alle jongeren betrekken die de existentiële en morele crises in de wereld erkennen; die willen (blijven) ervaren hoeveel voldoening het geeft om te strijden voor een mooie toekomst; en voor wie mededogen, duurzaamheid, individuele vrijheid en persoonlijke verantwoordelijk – de peilers van de Partij voor de Dieren – kernwaarden zijn. Laat niemand jou zeggen dat jij machteloos bent, want dat zijn wij niet.

 • 0,8% van de wereldbevolking bezit 45% van de rijkdom (2018) (bron)

Vrede is een dagelijks, wekelijks, maandelijks proces: het langzaamaan meningen veranderingen; oude barrières opbrekend; rustig nieuwe structuren opbouwen

John F Kennedy
35e president van de Verenigde Staten

Als we weten dat we ons gedrag kunnen beïnvloeden is het waarschijnlijker dat we het doen

Peter Singer
Filosoof