Politiek programma

Het officieel politiek programma van PINK! is een Nederlandstalig document in het beheer van onze denktank, die deze aanpast aan de hand van aangenomen amendementen op de algemene vergaderingen van PINK!. 

Op onze site kun je hoofdstukken van het politiek programma bekijken. Deze zijn inhoudelijk identiek aan het echte politiek programma, maar de zinstructuur is soms een beetje aangepast voor het leesgemak. Amendementen moeten worden gebaseerd op het document, en worden opgesteld op basis van het formulier voor amendementen.

Hoofdstukken

De verschillende hoofdstukken van ons politiek programma zijn het makkelijkst te lezen op de site.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over het politiek programma, of hulp bij het schrijven van een amendement, stuur een e-mail naar denktank@pinkpolitiek.nl, of lees meer over onze standpuntsbepaling.