Najaarscongres 2021 Zuivelse Indoctrinatie

 
Verslag najaarscongres
 
Het najaarscongres van 2021 op 23 en 24 november was een groot succes! In het teken van Zuivelse Indoctrinatie waren twee inspirerende sprekers aanwezig op het congres die veel konden vertellen over de problemen rondom de zuivelindustrie. Diëtist Lobke Faasen toonde ons op de zaterdag hoe de zuivelindustrie verschillende tactieken gebruikt om de gezondheid van melk ten onrechte aan te prijzen. Op de zondag vertelde de directeur van Animal Rights over het leed dat omgaat in de zuivelindustrie en hoe de zuivelindustrie dit leed verbergt. Met de kennis van deze sprekers in ons achterzak zullen we ons vast nog strijdvaardiger op kunnen stellen tegen de zuivelindustrie!
Behalve een plek voor inspirerende sprekers is het congres natuurlijk ook de plek voor onze algemene ledenvergadering (ALV), waar belangrijke beslissingen worden genomen. Ons politiek programma is herschreven door een kleine commissie en deze herschrijving is goedgekeurd op de ALV. Op dit herschreven programma zijn ook vele amendementen voorgesteld door de leden en behandeld op de ALV. Ook zijn diverse moties zijn grondig bediscussieerd, die het handelen van het bestuur en de vereniging als geheel verder bepalen.
Daarbovenop hebben ook verkiezingen plaatsgevonden. Als lid van de kascontrolecommissie (KasCo) is Laurens Kok verkozen met een controlerende functie op de penningmeester. Na voordracht door de sollicitatiecommissie heeft de ALV gekozen voor Lotte van den Heuvel voor de functie Pers & Promotie in het landelijk bestuur. Na een half jaar ad interim de functie te hebben vervuld is Nick Rinzema door de ALV verkozen tot bestuurslid Vorming & Ontwikkeling, tevens na voordracht door de sollicitatiecommissie. Als laatste is Guus Beckett door de ALV verkozen voor de functie penningmeester, met toezegging dat hij deze functie slechts een half jaar kan bekleden. Hiermee heeft het bestuur ook afscheid genomen van ex-penningmeester Indra Gesink en ex-bestuurslid Vorming & Ontwikkeling Fee Schot. Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel succes in hun nieuwe functie en wensen de vertrekkende bestuursleden een voorspoedige toekomst.
 
Het congres was niet alleen een plek voor serieuze gesprekken en discussie gelukkig! In de pauzes (inclusief verzorgde vegan lunchpauze) hebben de leden genoeg kans gehad om weer bij te praten. Daarnaast gingen veel PINK!ers mee naar een lokale pizzeria voor vegan pizza op zaterdag voor extra gezelligheid. De zondag werd afgesloten met een rondleiding door de prachtige locatie van dit congres, de Burcht, een gebouw met belangrijke plek in de geschiedenis van Nederlandse vakbonden en de arbeidersbeweging.
Als laatste willen wij nog onze grote dank uiten naar iedereen die het congres mogelijk heeft gemaakt, waaronder de congrescommissie, de technische ondersteuning en de dagvoorzitters. Zonder jullie was er geen congres geweest!
Meer weten over de specifieke onderdelen van het congres? De uitslagen van de verkiezingen van moties en amendementen vind je op extranet!
 
De foto’s komen snel online!