Najaarscongres 2021 Zuivelse Indoctrinatie

 
Verslag najaarscongres
 
Het najaarscongres van 2021 op 23 en 24 november was een groot succes! In het teken van Zuivelse Indoctrinatie waren twee inspirerende sprekers aanwezig op het congres die veel konden vertellen over de problemen rondom de zuivelindustrie. Diëtist Lobke Faasen toonde ons op de zaterdag hoe de zuivelindustrie verschillende tactieken gebruikt om de gezondheid van melk ten onrechte aan te prijzen. Op de zondag vertelde de directeur van Animal Rights over het leed dat omgaat in de zuivelindustrie en hoe de zuivelindustrie dit leed verbergt. Met de kennis van deze sprekers in ons achterzak zullen we ons vast nog strijdvaardiger op kunnen stellen tegen de zuivelindustrie!
Behalve een plek voor inspirerende sprekers is het congres natuurlijk ook de plek voor onze algemene ledenvergadering (ALV), waar belangrijke beslissingen worden genomen. Ons politiek programma is herschreven door een kleine commissie en deze herschrijving is goedgekeurd op de ALV. Op dit herschreven programma zijn ook vele amendementen voorgesteld door de leden en behandeld op de ALV. Ook zijn diverse moties zijn grondig bediscussieerd, die het handelen van het bestuur en de vereniging als geheel verder bepalen.
Daarbovenop hebben ook verkiezingen plaatsgevonden. Als lid van de kascontrolecommissie (KasCo) is Laurens Kok verkozen met een controlerende functie op de penningmeester. Na voordracht door de sollicitatiecommissie heeft de ALV gekozen voor Lotte van den Heuvel voor de functie Pers & Promotie in het landelijk bestuur. Na een half jaar ad interim de functie te hebben vervuld is Nick Rinzema door de ALV verkozen tot bestuurslid Vorming & Ontwikkeling, tevens na voordracht door de sollicitatiecommissie. Als laatste is Guus Beckett door de ALV verkozen voor de functie penningmeester, met toezegging dat hij deze functie slechts een half jaar kan bekleden. Hiermee heeft het bestuur ook afscheid genomen van ex-penningmeester Indra Gesink en ex-bestuurslid Vorming & Ontwikkeling Fee Schot. Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel succes in hun nieuwe functie en wensen de vertrekkende bestuursleden een voorspoedige toekomst.
 
Het congres was niet alleen een plek voor serieuze gesprekken en discussie gelukkig! In de pauzes (inclusief verzorgde vegan lunchpauze) hebben de leden genoeg kans gehad om weer bij te praten. Daarnaast gingen veel PINK!ers mee naar een lokale pizzeria voor vegan pizza op zaterdag voor extra gezelligheid. De zondag werd afgesloten met een rondleiding door de prachtige locatie van dit congres, de Burcht, een gebouw met belangrijke plek in de geschiedenis van Nederlandse vakbonden en de arbeidersbeweging.
Als laatste willen wij nog onze grote dank uiten naar iedereen die het congres mogelijk heeft gemaakt, waaronder de congrescommissie, de technische ondersteuning en de dagvoorzitters. Zonder jullie was er geen congres geweest!
Meer weten over de specifieke onderdelen van het congres? De uitslagen van de verkiezingen van moties en amendementen vind je op extranet!
 
De foto’s komen snel online!
 
Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.