Vacatures functies Landelijk Bestuur

Najaarscongres 2022

Op het congres van 8 en 9 oktober zullen er nieuwe verkiezingen plaatsvinden. En daarvoor kan ook jij solliciteren! De termijn voor een landelijk bestuurslid is in principe twee jaar.

Na bijna twee jaar zit de termijn van onze huidige voorzitter er bijna op. Heb jij de idealen, de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel om PINK! in de komende jaren verder te doen groeien?

Voorzitter? Wat houdt dat in? 

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het kernbestuur en is eindverantwoordelijk voor de vereniging en is hoofdverantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de visie van PINK!. Als voorzitter zit je de vergaderingen van het landelijk bestuur voor. Daarnaast is de voorzitter hoofdverantwoordelijk voor vernieuwing en voor zichtbaarheid in de media. Als voorzitter hou je vaak meerdere ballen omhoog; je bent het gezicht van de vereniging en uiteindelijk moet jij zorgen dat gebeurt wat moet gebeuren. Je houdt overzicht over de werkzaamheden van andere bestuursleden, houdt hun welzijn in de gaten, maar ook wat er gebeurt binnen PINK! en in het politieke landschap. 

Gelukkig staat er veel tegenover, dus laat het je niet weerhouden om te solliciteren. Het zijn van voorzitter is een bijzondere en leerzame functie. Je krijgt veel kansen aangedragen om ervaring op te doen als publiekelijk spreker. Je leert veel mensen kennen en mag een geweldig team aan bestuursleden ondersteunen en begeleiden. Er is veel ruimte voor initiatief en voor het groeien in de functie. Je hoeft dus niet gelijk alles te kunnen, je leert gaandeweg! 

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. 

Wie zoeken we
Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis. 

Je kunt/hebt/bent;

 • Bereidheid en vermogen om eindverantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden;
 • Capaciteit om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen die tot concrete doelstellingen leidt;
 • Vermogen om een team te leiden, waarbij het belangrijk is om verwachtingen te stellen aan de bestuursleden en soms streng te zijn, maar ook empathie te hebben voor persoonlijke omstandigheden en moeilijkheden;
 • Vermogen om de standpunten van PINK! te vertegenwoordigen, ook als je het er niet altijd mee eens bent;
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Gaat conflict oplossend te werk;
 • In staat om een vergadering goed en strak te leiden;
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger.

 

Taken

 • Leidinggeven aan en begeleiden van het landelijk bestuur en de afdelingsvoorzitters, tijdens en buiten vergaderingen. Dit omvat ook een primaire verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten; 
 • Fungeren als contactpersoon voor de landelijke en Europese fracties van de Partij voor de Dieren, haar bestuur en partijbureau;
 • Bepalen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering en deze bewaken;
 • Vertegenwoordigen van PINK! richting de media, de Partij voor de Dieren, andere dierenpartijen in het buitenland en andere politieke jongerenorganisaties;
 • Ongeveer twee keer per maand aanwezig zijn bij het teamoverleg van de Tweede Kamer fractie;
 • Deelname aan debatten, discussies, en interviews, zowel op uitnodiging als op eigen initiatief;
 • Wanneer nodig deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

 

Tijdsbesteding

 • Ruim 15 uur werk per week, exclusief vergaderingen


Wat bieden wij/wat krijg je ervoor terug

 • Vrijwilligersvergoeding;
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.

 

Het bestuurslid Politiek is hoofdverantwoordelijk voor de politieke uitingen van PINK!, voor het contact met andere politieke jongerenorganisaties (PJO’s) en voor initiatieven om punten in ons politiek programma te realiseren of maatschappelijk ter discussie te stellen. Wij zoeken iemand met inzicht in en enthousiasme voor PINK!, die zich wil inzetten om het bereik en de relevantie van onze vereniging verder te doen groeien.

Als bestuurslid politiek adviseer je het bestuur over politieke onderdelen van activiteiten. Denk hierbij aan het schrijven van manifesten en het ondertekenen van door andere PJO’s opgestelde manifesten. Ook denk je kritisch mee over het partijprogramma van de PvdD en de politieke gevolgen van (deelname aan) politieke acties zoals stakingen/demonstraties. Daarnaast werk je nauw samen met de Denktank en ben je het contactpersoon voor deze commissie vanuit het landelijk bestuur.

Je maakt deel uit van het bestuur en pakt waar nodig ook andere taken op, je bent betrokken en aanwezig bij de vergaderingen en andere bestuursactiviteiten.

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! fors verder te groeien.

Wie zoeken we
Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis. 

Je kunt/hebt/bent;

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Mogelijkheid om verantwoordelijkheid te dragen voor de politieke uitingen van PINK!;
 • Proactief in het benaderen van andere PJO’s en organisaties;
 • Interesse in het organiseren van protestacties en andere politiek inhoudelijk acties, in samenwerking met commissies of politiek thematische werkgroepen;
 • Vermogen om effectief te werken, zowel zelfstandig als in teamverband;
 • Enthousiasme om meer te leren over onze speerpunten en hoe deze te verwezenlijken;
 • Lidmaatschap van PINK! en 18 jaar of ouder.

Taken

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen in Amersfoort of via Zoom op dinsdagavonden;
 • Verantwoordelijkheid voor deelname van leden aan debatten en het vertegenwoordigen van PINK! bij de organisatie van debatten met andere PJO’s;
 • (Leden, afdelingen of commissies helpen met het) organiseren van stakingen, demonstraties en andere politieke activiteiten;
 • Beschikbaar zijn als eerste contactpersoon voor andere PJO’s en tweede contactpersoon voor de Partij voor de Dieren;
 • Begeleiden van de Denktank in onder andere het schrijven van politiek inhoudelijke content en het updaten van het politiek programma na congressen;
 • Schrijven en faciliteren van leden bij het opstellen bij manifesten;
 • Afwegen van inhoud, vorm en politieke gevolgen van (deelname aan) politieke acties en zowel het landelijk bestuur als afdelingsbesturen hierover adviseren;
 • Betrokkenheid bij algemene bestuurszaken en het oppakken van projecten die niet per se aansluiten bij een specifieke functie.

Tijdsbesteding
Ongeveer 10 uur per week, exclusief vergaderingen.

Wat bieden we/krijg je ervoor terug

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.

Inclusiviteit

We zijn op zoek naar kritische geesten die verschillende perspectieven meebrengen. Bij PINK! werken we hard aan inclusiviteit binnen (en buiten) de vereniging. Hiervoor is de vertegenwoordiging van verschillende perspectieven – en van gemarginaliseerde groepen – cruciaal. Bestuurservaring is niet vereist. We hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te solliciteren, maar zo niet dan gaan we daar graag over in gesprek.

Solliciteren

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 11 september 23:59. De sollicitatiegesprekken worden in principe in het weekend van 17&18 september gevoerd.