Nieuwe landelijke bestuursleden gezocht

Komende 26 oktober is ons najaarscongres. Op dat congres zullen onze penningmeester en bestuurslid ledenbinding verkozen worden.

Je kunt functieomschrijvingen van de bestuursfuncties altijd vinden onderaan onze vacature pagina. Een simpele beschrijving van de taken van ieder bestuurslid staan ook op de bestuurspagina.

Solliciteren

Solliciteren kan voor de functies van penningmeester en  bestuurslid ledenbinding tot en met 21 september door een motivatiebrief en CV te sturen naar info@pinkpolitiek.nl, met het onderwerp ‘sollicitatie [functie]’. 

Wij adviseren kandidaten om in hun brief of CV in te gaan op enige eerdere bestuurlijke ervaring, hun eerdere taken en functies binnen onze vereniging en wat hun visie is voor de functie waarvoor zij solliciteren.

Procedure

Voor  24 september zul je een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor een gesprek krijgen. Deze gesprekken vinden plaats medio oktober. Per functie draagt de commissie één kandidaat voor aan de algemene vergadering. Andere kandidaten kunnen zich dan tegenkandidaat stellen. Dit kan voor alle functies t/m 23 oktober.

In lijn met onze reglementen bestaat de sollicitatiecommissie uit een bestuurslid, een afdelingsbestuurslid en een derde lid.

In het geval dat er tegenkandidaten zijn zal hiervoor meer ruimte worden gemaakt op het congres, zodat er ook ruimte is voor vragen van de aanwezige leden.

Vragen

Vragen over de functies of het sollicitatieproces kun je ook richten aan info@pinkpolitiek.nl.