Meerdere vacatures Landelijk Bestuur

Voor komend voorjaarscongres zijn er meerdere vacatures geopend voor functies binnen het landelijk bestuur van PINK!. Het gaat om de functies: Landelijk Voorzitter, Landelijk Bestuurslid Secretaris, Landelijk Bestuurslid Penningmeester en Landelijk Bestuurslid Organisatie.

Inclusiviteit

Binnen PINK! zoeken we naar vertegenwoordigers van diverse groepen die verschillende perspectieven meebrengen. Bestuurservaring is niet vereist. We hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te solliciteren, maar zo niet dan gaan we daar graag over in gesprek.

Links naar de vacatures:

Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis.

Vacature Landelijk Voorzitter

Na bijna 3,5 jaar zal onze huidige voorzitter, Xenia, afzwaaien. Op het voorjaarscongres 2024 zullen er nieuwe verkiezingen plaatsvinden. En daarvoor kan ook jij solliciteren! De termijn voor een landelijk bestuurslid is twee jaar. Heb jij de idealen, de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel om PINK! in de komende jaren verder te helpen groeien?

Wat doet de voorzitter?

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in de vereniging en is hoofdverantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de visie van PINK!. Als voorzitter hou je vaak meerdere ballen omhoog; je bent het gezicht van de vereniging en jij moet zorgen dat gebeurt wat er moet gebeuren. Je houdt overzicht over de werkzaamheden van andere bestuursleden, houdt de sfeer in het bestuur in de gaten, maar ook wat er gebeurt binnen PINK! en in het politieke landschap. Daarnaast onderhoud je de contacten met de Partij voor de Dieren.
Je krijgt veel kansen om ervaring op te doen als publiekelijk spreker. Je bouwt een groot netwerk op en je mag een geweldig team aan bestuursleden ondersteunen en begeleiden. Er is veel ruimte voor initiatief en voor het groeien in de functie. Je hoeft dus niet gelijk alles te kunnen, je leert gaandeweg!

Wie zoeken we?

Wij zoeken een empathisch en daadkrachtig persoon met een kritische blik, die orde kan houden, openstaat voor de ideeën van anderen en die zich wil inzetten om de impact van PINK! te vergroten.

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! verder te groeien.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • hoofd- en bijzaken kunnen scheiden en een groter doel voor ogen houden;
 • Capaciteit om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen die tot concrete doelstellingen leidt;
 • Vermogen om een team te leiden, en in te spelen op onderlinge verhoudingen en moeilijkheden binnen het bestuur;
 • Vermogen om de standpunten van PINK! te vertegenwoordigen, ook als je het er niet mee eens bent;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid op de dinsdagavonden voor om de beurt de online bestuursvergaderingen en de werksessies op locatie;
 • Leiding geven aan en begeleiden van het landelijk bestuur en de afdelingsvoorzitters, tijdens en buiten vergaderingen;
 • Verantwoordelijkheid voor sfeer bewaking in het bestuur, en het helpen met de persoonlijke groei van bestuursleden;
 • Contactpersoon voor de landelijke en Europese fractie van de Partij voor de Dieren, het bestuur en partijbureau;
 • Verantwoordelijkheid voor het uitstippelen en bewaken van de koers van de vereniging in lijn met de wensen van de algemene ledenvergadering en deze bewaken;
 • Vertegenwoordigen van PINK! richting de media, de Partij voor de Dieren, andere betrokken partijen in het buitenland en andere politieke jongerenorganisaties;
 • Deelname aan debatten, discussies, en interviews, zowel op uitnodiging als op eigen initiatief;
 • Wanneer nodig, deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Tijdsbesteding

Ruim 24 uur werk per week, inclusief vergaderingen.

Wie bieden daarvoor:

 • Vrijwilligersvergoeding;
 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging;
 • De mogelijkheid om ervaring op te doen met het doen van debatten, openbaar spreken en het doen van interviews.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 10 maart om 23:59u.

Houd er rekening mee dat de sollicitaties live plaatsvinden op 16, 17, 18, 19 maart.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met de huidige voorzitter Xenia Minnaert door te mailen naar voorzitter@pinkpolitiek.nl.

Vacature Landelijk Bestuurslid Penningmeester

Wat doet de penningmeester?

Als penningmeester draag je de zorg over financiën van PINK!. Een deel van de taak bestaat uit het verwerken van declaraties en facturen van leden, afdelingen en bedrijven. Ook dient de penningmeester elk jaar een begroting en een jaarrekening te maken. Daarnaast is het belangrijk dat je als penningmeester goed inzicht weet te houden over de financiële staat van PINK! en met dit inzicht weloverwogen beslissingen kan nemen over financiële vraagstukken.

Wie zoeken we?

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële jaarstukken van de vereniging en medeverantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de visie van PINK!. Wij zoeken een analytisch persoon met een gevoel voor financiën.
PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! verder te groeien.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Het vermogen om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen die tot concrete doelstellingen leidt;
 • Precies en zorgvuldig werken;
 • Cijfermatig en boekhoudkundig inzicht;
 • Ervaring met boekhouden is een pré;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd tussen de 18 en 30 jaar.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen of werksessies, fysiek en online, op dinsdagavonden;
 • Beheren van de financiële middelen;
 • Het maken van de jaarrekeningen
 • Onderhouden van contact met de administratief medewerker, accountant, kascommissie en de penningmeester van Partij voor de Dieren;
 • Betalen van facturen en declaraties;
 • Verwerken van bovenstaande financiële gegevens in het boekhoudprogramma
 • Binnenhalen van contributie, samen met de administratief medewerker
 • Opstellen van tussentijdse resultaten rekeningen en balansen en de jaarlijkse jaarrekening met bijbehorende verantwoordingen volgens de C1-richtlijn*;
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken;
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, die veelal besproken worden via WhatsApp en Slack;
 • Flexibele deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Tijdsbesteding

Ruim 17 uur werk per week, inclusief vergaderingen.

Wie bieden daarvoor:

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 10 maart om 23:59u.

Houd er rekening mee dat de sollicitaties live plaatsvinden op 16, 17, 18, 19 maart.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met de huidige penningmeester Sjaak van Bemmel door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.

Vacature Landelijk Bestuurslid Secretaris

Wat doet de secretaris?

Als secretaris in het landelijk bestuur heb je veel verschillende taken en verantwoordelijkheden. Je bent de spin in het web. Onder jouw taken vallen het plannen van de bestuursvergaderingen en opstellen van de agenda, (online en niet-financieel) documentenbeheer, het maken van de maandelijkse nieuwsbrief en versturen van diverse andere mails binnen de vereniging, interne communicatie en het beheer van de website samen met het landelijk bestuurslid Pers & Promo. Ook beheer je het algemene emailadres van PINK! en ben je verantwoordelijk voor het bijhouden en verwerken van de ingekomen uitnodigingen. Verder ben je samen met de administratief medewerker verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand met inzicht in en een hart voor PINK!,  iemand die secuur te werk kan gaan en die zich wil inzetten om het bereik en de relevantie van onze vereniging verder te doen groeien. 

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! verder te groeien.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Gelijktijdig deel kunnen nemen aan en notuleren van bestuursvergaderingen en overleggen;
 • Proactief kunnen handelen (eigen initiatief tonen, ingrijpen wanneer nodig);
 • Goed overzicht kunnen bewaren over wat er speelt binnen de vereniging;
 • Vermogen om duidelijk en tijdig te communiceren;
 • Gestructureerd en zorgvuldig werken;
 • Bereidheid en vermogen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen/werksessies, online en fysiek, op dinsdagavonden;
 • Plannen van de bestuursvergaderingen, opstellen van de agenda, delen van documenten relevant voor de vergadering, notuleren van de vergadering en het publiceren van deze notulen;
 • Beheer van de e-mailadressen secretaris@pinkpolitiek.nl en info@pinkpolitiek.nl;
 • Bijhouden en verwerken van binnengekomen uitnodigingen en het delen hiervan via Slack of de mail;
 • Toezien op correct, tijdig en volledig gebruik van Google Drive en Slack;
 • Het maken en versturen van de maandelijkse nieuwsbrief;
 • Eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie waarin je wordt bijgestaan door de administratief medewerker;
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken;
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, die veelal besproken worden via WhatsApp en Slack;
 • Flexibele deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Tijdsbesteding

Ruim 17 uur werk per week, inclusief vergaderingen.

Wie bieden daarvoor:

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 10 maart om 23:59u.

Houd er rekening mee dat de sollicitaties live plaatsvinden op 16, 17, 18, 19 maart.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met de huidige secretaris Merel Muller door te mailen naar secretaris@pinkpolitiek.nl.

Vacature Landelijk Bestuurslid Organisatie

Wat doet het bestuurslid organisatie?

Het bestuurslid organisatie is hoofdverantwoordelijk voor het coördineren van de afdelingsbesturen. Dit houdt in dat je contactpersoon bent voor de regionale besturen. Hierbij ondersteun je de besturen en breng je ze in contact met het bestuur. Tot slot werk je, bij gebrek aan een bestuur of bestuursleden in een afdeling, aan het werven en opleiden van mensen voor een afdelingsbestuur.
Naast deze taken ben je verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van diverse commissies. Samen met andere bestuursleden en actieve leden, werk je aan het organiseren van evenementen, congressen en acties.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand met inzicht in en een hart voor PINK!,  iemand die goed is in het verbinden van mensen en die zich wil inzetten om het bereik en de relevantie van onze vereniging verder te doen groeien. 
PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en uitingen help jij PINK! verder te groeien.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Overzicht behouden over taken binnen commissies, bestuur en afdelingsbesturen;
 • Aansturen en coördineren van commissies en afdelingsbesturen;
 • De komende 2 jaar voldoende tijd beschikbaar om je functie uit te voeren;
 • Lidmaatschap van PINK!, woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen in Amersfoort of via Zoom op dinsdagavonden;
 • Verantwoordelijkheid voor het functioneren van de afdelingen en toegewezen commissies en werkgroepen en het aansluiten bij vergaderingen van betreffende groepen;
 • Updaten van protocollen zoals het congres protocol, kaderkamp protocol etc. 
 • Organiseren van de nieuwe ledendagen en afdelingsdagen;
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken;
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, die veelal besproken worden via WhatsApp en Slack;
 • Flexibele deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben.

Tijdsbesteding

Ruim 17 uur werk per week, inclusief vergaderingen.

Wie bieden daarvoor:

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 10 maart om 23:59u.

Houd er rekening mee dat de sollicitaties live plaatsvinden op 16, 17, 18, 19 maart.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met het huidige bestuurslid organisatie Miroya Reinders door te mailen naar organisatie@pinkpolitiek.nl.

Over PINK!

Wij zijn de onafhankelijke jongeren organisatie van de Partij voor de Dieren. Net als de partij hangen wij niet een bepaalde ideologie aan, maar leiden we onze standpunten af uit onze kernwaarden.

Ons doel is om jongeren tussen de 14 en 28 de mogelijkheid te geven zichzelf en onze maatschappij om te vormen op een manier die ons allemaal ten goede zou komen, via politiek in brede zin.

Word lid.

Contact

E-mail
info@pinkpolitiek.nl

Telefoon
+31 6 13983455

Postadres
PINK! – Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

KVK: 34259387
Rekeningnummer (IBAN)
NL90 TRIO 0781433037
t.n.v. PINK!

Lidmaatschap

Door lid te zijn van PINK! maak je duidelijk dat je onze idealen en onze inbreng in de Nederlandse politiek waardevol vindt, en kun je er zelf actief aan bijdragen.

Als lid betaal je €5 contributie per jaar. De financiele steun van leden is onmisbaar in onze strijd voor een rechtvaardigere wereld.

Meer informatie over de structuur van de vereniging, de rechten van leden en de maatregelen waarmee hun privacy wordt beschermd, vind je op de verantwoordingen-pagina.