Vacature: Kascommissie 2021/2022

Gezocht! Kascommissieleden.  

Ieder najaarscongres zoekt PINK! twee leden om in de kascommissie plaats te nemen en deze taak te vervullen. Zo ook aankomend congres! We horen graag van je als je je verkiesbaar wilt stellen, dit overweegt of hierover vragen hebt. Je kunt mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl. Hieronder een omschrijving van de taken van de kascommissie:

De kascommissie van PINK! heeft een belangrijke taak: ze controleert namens de leden het gevoerde (financiële) beleid van het landelijk bestuur en doet daarover verslag op de algemene ledenvergadering. De commissie doet echter veel meer dan alleen ‘de kas’ controleren. De commissie stelt vast of het financieel jaarverslag toegankelijk, volledig en actueel is. Ook is het aan de commissie om gevoerde (leden)administratie te bekijken en potentiële risico’s voor de vereniging te identificeren. Is de (leden)administratie op orde? Wat voor veranderingen vinden er plaats in het ledenbestand? Neemt het aantal leden bijvoorbeeld toe of af? Is er sprake van vergrijzing? En is PINK! verzekerd tegen brand en diefstal? De kascommissie heeft de belangrijke taak kritisch en zorgvuldig te kijken naar het gevoerde beleid en daarover verslag te doen op het congres, zodat daar juiste besluiten genomen kunnen worden in het belang van de vereniging.

Heb je al eerder in de kascommissie gezeten? Ook dan mag je weer solliciteren! Ervaring wordt gewaardeerd, al is het niet vereist.