Vacature Interim Landelijk Bestuurslid Penningmeester

In september heeft onze vorige penningmeester ons bestuur verlaten. We hebben toen een interim-penningmeester gevonden, zonder officiële sollicitatieprocedure omdat er op dat moment geen tijd was voor het doorlopen van de procedure. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te solliciteren voor de functie van interim-penningmeester, openen we nu een formele sollicitatieprocedure. 

Het gaat hier om een tijdelijke functie tot aan het voorjaarscongres van 13 en 14 april, waarbij je niet verkozen wordt door de leden, maar wordt aangesteld door een kandidatencommissie.

Wie zoeken we?

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële jaarstukken van de vereniging en medeverantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van de visie van PINK!. Wij zoeken een analytisch persoon met gevoel voor en het liefst ook ervaring met boekhouden.

Je kunt/hebt/bent/wil leren:

 • Communiceren en werken in teamverband;
 • Bereidheid en vermogen om eindverantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van ongeveer 2000 leden en een begroting van om en nabij 120.000 euro;
 • Capaciteit om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen die tot concrete doelstellingen leidt;
 • Precies en zorgvuldig werken;
 • Cijfermatig en boekhoudkundig inzicht;
 • Ervaring met boekhouden is een pré;
 • Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd tussen de 18 en 30 jaar.

Concrete taken:

 • Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen of werksessies in Amersfoort of via Zoom op dinsdagavonden;
 • Beheren van de financiële middelen;
 • Het maken van de jaarrekening over 2023
 • Onderhouden van contact met de administratief medewerker, accountant, kascommissie en de penningmeester van Partij voor de Dieren;
 • Betalen van facturen en declaraties;
 • Verwerken van bovenstaande financiële gegevens in het boekhoudprogramma
 • Binnenhalen van contributie gezamenlijk met de administratief medewerker
 • Opstellen van tussentijdse resultaten rekeningen en balansen en de jaarlijkse jaarrekening met bijbehorende verantwoordingen volgens de C1-richtlijn* en bereid dit te leren;
 • Uitstippelen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de wensen van de algemene vergadering, en deze bewaken;
 • Actieve betrokkenheid bij algemene bestuurszaken, die veelal besproken worden via WhatsApp en Slack.

* ¹ De C1 richtlijn vereist een gedetailleerde verantwoording van alle inkomsten en uitgaven in de staat van baten en lasten. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan fondsen en giften met een specifiek doel, die via resultaatbestemming worden opgenomen in de bestemmingsfondsen. Hier bieden we als PINK! de mogelijkheid om dit te leren.

Tijdsbesteding

Ongeveer 10 uur werk per week, exclusief vergaderingen.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Reiskostenvergoeding;
 • Ruimte voor initiatief;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur;
 • De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst;
 • Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en toekomst van deze beweging en vereniging.
 • De mogelijkheid om ervaring op te doen met het doen van debatten, openbaar spreken en het doen van interviews.

Inclusiviteit

Binnen PINK! zoeken we naar vertegenwoordigers van diverse groepen die verschillende perspectieven meebrengen.  Bestuurservaring is niet vereist. We hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te solliciteren, maar zo niet dan gaan we daar graag over in gesprek.

Hoe kun je solliciteren?

Je kunt solliciteren door een korte motivatiebrief (max. 1 A4) of -video (max. 5 minuten) en je CV te mailen naar sollicitatie@pinkpolitiek.nl. De deadline voor solliciteren is 31 oktober om 23:59u.

Heb je verder nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met de huidige penningmeester door te mailen naar penningmeester@pinkpolitiek.nl.