Uitgewoond Manifest

De overheid schendt ons recht om te wonen en ontloopt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte. Daar moet nu een einde aan komen. Na de Tweede kamerverkiezingen van 2021 eisen we dat de volgende punten worden opgenomen in het regeerakkoord:

1. Het zorgen voor goede volkshuisvesting is een taak van de overheid.
De overheid heeft de grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende woningen. De afgelopen decennia heeft de overheid deze taak steeds verder van zich af geschoven en aan de markt over te laten. Wij willen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en komt met een groot plan op het gebied van ruimtelijke ordening waarin ze omschrijft hoe ze er samen met gemeenten en provincies voor gaat zorgen dat de woningcisis opgelost gaat worden. Om deze taak te verankeren in het kabinet willen we dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu terugkeert.

2. Investeer nu in passende, duurzame en betaalbare woningen.
Wij willen dat de overheid direct investeert in het bouwen van goede woningen door geoormerkte subsidie aan de woningbouwcorporaties. De overheid dient hiervoor jaarlijks 1% van de rijksbegroting in te zetten. Daarnaast moet de belasting op het bouwen van sociale huurwoningen onmiddellijk worden afgeschaft. Daarnaast moet er extra subsidie komen voor de bouw van energieneutrale woningen.

3. Haal de markt uit de volkshuisvesting.
Betaalbare woningen bouwen is niet voldoende, de overheid moet er ook voor zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Wij willen wetgeving die er voor zorgt dat het onaantrekkelijk is geld te verdienen aan reeds gebouwde woningen door verhuur of doorverkoop. Ook moet er een bindend puntensysteem komen voor corporatie- en vrijesectorhuur die doormiddel van objectieve maatstaven de maximumhuurprijs bepaald van een woning.

4. Zorg voor gemengde wijken
Doormiddel van ruimtelijke ordening moet de overheid ervoor zorgen dat wijken een afspiegeling zijn van de samenleving. Wij pleiten bij de bouw van iedere wijk en voor nieuwbouw in bestaande wijken voor 40% goedkope koop- en huurwoningen (tot 200.000), 40% middeldure koop- en huurwoningen (tot 300.000) en 20% dure koop- en huurwoningen.

5. Maak kopen of huren een keuze
Mensen moeten er zelf voor kunnen kiezen om een koop- of huurwoning te bewonen. Maatregelen die de ene vorm van wonen boven de andere plaatst moeten worden teruggedraaid evenals maatregelen die de huizenprijzen opdrijven.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.