Uitgewoond Manifest

De overheid schendt ons recht om te wonen en ontloopt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte. Daar moet nu een einde aan komen. Na de Tweede kamerverkiezingen van 2021 eisen we dat de volgende punten worden opgenomen in het regeerakkoord:

1. Het zorgen voor goede volkshuisvesting is een taak van de overheid.
De overheid heeft de grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende woningen. De afgelopen decennia heeft de overheid deze taak steeds verder van zich af geschoven en aan de markt over te laten. Wij willen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en komt met een groot plan op het gebied van ruimtelijke ordening waarin ze omschrijft hoe ze er samen met gemeenten en provincies voor gaat zorgen dat de woningcisis opgelost gaat worden. Om deze taak te verankeren in het kabinet willen we dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu terugkeert.

2. Investeer nu in passende, duurzame en betaalbare woningen.
Wij willen dat de overheid direct investeert in het bouwen van goede woningen door geoormerkte subsidie aan de woningbouwcorporaties. De overheid dient hiervoor jaarlijks 1% van de rijksbegroting in te zetten. Daarnaast moet de belasting op het bouwen van sociale huurwoningen onmiddellijk worden afgeschaft. Daarnaast moet er extra subsidie komen voor de bouw van energieneutrale woningen.

3. Haal de markt uit de volkshuisvesting.
Betaalbare woningen bouwen is niet voldoende, de overheid moet er ook voor zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Wij willen wetgeving die er voor zorgt dat het onaantrekkelijk is geld te verdienen aan reeds gebouwde woningen door verhuur of doorverkoop. Ook moet er een bindend puntensysteem komen voor corporatie- en vrijesectorhuur die doormiddel van objectieve maatstaven de maximumhuurprijs bepaald van een woning.

4. Zorg voor gemengde wijken
Doormiddel van ruimtelijke ordening moet de overheid ervoor zorgen dat wijken een afspiegeling zijn van de samenleving. Wij pleiten bij de bouw van iedere wijk en voor nieuwbouw in bestaande wijken voor 40% goedkope koop- en huurwoningen (tot 200.000), 40% middeldure koop- en huurwoningen (tot 300.000) en 20% dure koop- en huurwoningen.

5. Maak kopen of huren een keuze
Mensen moeten er zelf voor kunnen kiezen om een koop- of huurwoning te bewonen. Maatregelen die de ene vorm van wonen boven de andere plaatst moeten worden teruggedraaid evenals maatregelen die de huizenprijzen opdrijven.