Tot de schijt hen doodt

18 februari 2017, reactie op Trouw artikel door Peter de Weerd

Op 17 februari j.l., viel er in Trouw te lezen dat staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) boeren 1200 euro per koe biedt, als ze op korte termijn al hun koeien laten slachten en stoppen met hun bedrijf. Dit betreft gezonde, jonge en soms zelfs zwangere koeien. De reden voor deze ‘sterfsubisidie’? Nederland heeft schijt gehad aan Europese regels.

Tot 2015 gold er in Nederland een maximum hoeveelheid melk die door boeren geproduceerd mocht worden, teneinde overproductie te voorkomen. In 2015 echter, besloot Brussel dit melkquotum op te heffen, mede omdat de sector morde dat ze niet kon inspelen op de groeiende vraag naar zuivel in opkomende economieën als China. Het gevolg was dat Nederlandse boeren er fors meer koeien bij namen. Gouden bergen werden hen beloofd. De waarheid kon echter niet wranger zijn.

Nederland ging meer meer melk produceren, maar om diverse redenen daalde de vraag naar melk in opkomende economieën. De prijs van melk daalde en veel boeren kwamen in de problemen. Bijkomend probleem is dat het gegroeide aantal Nederlandse koeien meer mest produceert dan van Brussel mag. Daar was even niet aan gedacht toen het melkquotum werd losgelaten.

Nu Brussel de regels strenger wil hanteren, moet de mestproductie omlaag. Het wegwerken van de mest zou hoge kosten met zich meebrengen, dus kiest men liever voor de goedkopere optie: een enorm aantal koeien slachten. Om geen straf van Brussel te krijgen, is hier haast bij geboden, wat dus betekent dat ook gezonde en soms zelfs zwangere koeien naar de slacht moeten.

42 miljoen euro stelt staatssecretaris Martijn van Dam hier voor beschikbaar. 60.000 kerngezonde dieren, volgens Trouw, worden het slachtoffer van dit gefaalde beleid. Een motie van Partij voor de Dieren en ChristenUnie om de slacht van zwangere koeien te verbieden kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer, terwijl er sprake is van onacceptabel dierenleed.

Zo blijkt wederom dat koeien vooral als producten met economische waarde worden gezien en dat zelfs hun meest basale en intrinsieke behoeften wat de staatssecretaris betreft niet veel waard zijn. Esther Ouwehand van de PvdD noemde dit terecht “een schandvlek voor een beschaafde samenleving”. Want als je de beschaving van een samenleving af kunt lezen aan de manier waarop ze met dieren omgaat, zoals Gandhi zei, dan staat Nederland er beroerd voor. Geef 15 maart je stem aan een diervriendelijke partij, zodat we een einde kunnen maken aan het uitmelken van koeien tot de schijt hen doodt.