Huisdieren

Er zijn veel dieren in Nederland. In het hoofdstuk dierenrechten kwamen de landbouwhuisdieren al aan bod, maar daarnaast worden in Nederland nog zo’n 28 miljoen huisdieren als honden, katten, konijnen en exoten. Maar al te vaak worden deze dieren gezien als hebbeding, speelgoed of accessoire, en daarom moet ook deze dieren bescherming worden geboden. Hun welzijn komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden en verzorgd. Wetten zijn er hiervoor nauwelijks of worden slecht gehandhaafd. Dierenwelzijn is ondergeschikt aan de huisdierensector die jaarlijks 2 miljard omzet draait.

Veel als huisdier gehouden dieren zijn vanwege hun aard en behoeften niet geschikt om thuis te houden. Daarom moet er zo snel mogelijk een volledige positieflijst komen en gehandhaafd worden waarop alle dieren staan die als huisdier gehouden mogen worden. Het dier staat hierbij centraal. Veel dieren zijn het slachtoffer van impulsaankopen. Door de verkooppunten van dieren te beperken wordt dit voorkomen. Verkoop van dieren via internet en in tuincentra wordt verboden, net als op de lange termijn in dierenwinkels. Tot die tijd wordt een bedenktermijn verplicht. Dierenbeurzen worden verboden. Er komen ook strikte welzijnsnormen voor dierenbenodigdheden als hokken, kooien, riemen en trainingsmateriaal. Kleine hokken, viskommen en schokbanden voor hondentraining worden verboden. Veel mensen schrikken van hun dierenartsrekening, want deze zijn vaak erg hoog. Zorg voor dieren is geen luxegoed, en daarom moet de BTW voor dierenartsen van het hoge naar het lage tarief en komen er meer klinieken en spreekuren voor minima.

Broodfok en malafide handel van honden, katten, knaagdieren en andere dieren worden hard aangepakt. Fokkers en handelaren krijgen een vergunningplicht en zodat de overheid zicht kan houden op de sector. Er komt een sluitende identificatie en registratie voor alle dieren. In de rasdierfokkerij staat het welzijn in plaats van het uiterlijk voortaan voorop. Extreme uiterlijke kenmerken en inteelt moeten verboden worden en een welzijnskeurmerk wordt tegenhanger van de stamboom.

Elk jaar belanden er tienduizenden honden, katten, konijnen, knaagdieren en andere dieren in opvangen. De opvang van gevonden en afgestane dieren is een wettelijke taak van de gemeenten, maar deze laten het in de praktijk vaak afweten. Vooral vrijwilligers houden de vaak financieel behoeftige dierenasielen en opvangcentra draaiende. Dierenasielen en –ambulances moeten ondersteund worden bij professionalisering. Het netwerk van opvangcentra en dierenambulances wordt landelijk dekkend, waarbij de overheid zorg draagt voor voldoende financiering. Ook de huisdierensector gaat meebetalen aan de opvang en verzorging van gevonden en afgestane dieren middels een opvangfonds waar per verkocht dier een bijdrage wordt gestort. Het BTW-tarief voor de herplaatsing van dieren gaat van het hoge naar het lage tarief. Gedwongen afstand van dieren van mensen die zorg nodig hebben wordt voorkomen door versoepeling van het huisdierenbeleid voor zorginstellingen. Als mensen thuis zorg nodig hebben wordt ook voorzien in hulp bij de zorg voor de aanwezige dieren.

Dieren krijgen een vaste plaats in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen. Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten vergunningen om snel ter plaatse te kunnen zijn en noodhulp te verlenen aan dieren.

Mishandeling en verwaarlozing van dieren is onacceptabel. Het bestrijden van dierenmishandeling krijgt op dit moment weinig prioriteit in Nederland; de pakkans is erg klein, de straffen zijn laag en de wet biedt weinig houvast tot vervolging van dierenbeulen. Daarom moet de dierenpolitie blijven met voldoende bevoegdheden voor opsporing en aanhouding van dierenbeulen. De wet moet worden aangepast zodat verwaarloosde en mishandelde dieren veel sneller in beslag genomen kunnen worden en de eigenaar een levenslang houdverbod krijgt. Bij het Functioneel Parket wordt een officier van justitie Dierenmishandeling aangesteld. Dieren die in beslag genomen zijn wegens mishandeling of verwaarlozing gaan niet meer terug naar de eigenaar, maar worden na een herstelperiode herplaatst bij particulieren. Doorverkoop van in beslag genomen dieren aan de handel of de slacht wordt verboden.