DenkTank

De Denktank is een orgaan dat werkt aan het continu actueel houden en het verbeteren van het politieke programma van PINK!, dat beschrijft hoe wij aankijken tegen de vraagstukken waar de wereld momenteel mee te maken heeft, en voor welke veranderingen wij ons willen inzetten.

Elk half jaar houdt de Denktank zich bezig met een ander thema. Welk thema dit is, wordt kort voor elke halfjaarlijkse Algemene Vergadering bepaald. Zo heeft de Denktank zich in het recente verleden onder andere bezig gehouden met onderwerpen op het gebied van zorg, onderwijs en klimaat & milieu.

Naast de werkzaamheden die thuis worden verricht, komen de leden van de Denktank enkele malen per jaar bij elkaar voor overleg. Tijdens dit  overleg worden amendementen voor het politiek programma geschreven. Deze worden toegelicht aan de leden van PINK!, die hierover stemmen tijdens een algemene vergadering. Als een meerderheid van de aanwezig leden vóór stemt, wordt het politieke programma vervolgens aangepast.

Als lid van de Denktank heb je dus een invloedrijke rol in het vormgeven en aanscherpen van de uitgangspunten van PINK!. Dat is een dankbare en belangrijke taak, omdat wij als progressieve beweging op deze manier altijd actueel blijven en kunnen opkomen voor de idealen van onze leden. Bovendien is de Denktank een buitengewone mogelijkheid om ook je eigen idealen en denkbeelden verder te ontwikkelen en uit te dragen. Hier kun je zeker baat bij hebben als je een politieke carrière na wilt streven!

Huidig Thema

Vacature: DenkTank Coördinator
   


De coördinator van de DenkTank is ervoor verantwoordelijk dat de commissie haar taken vervult, en houdt het bestuur op de hoogte van haar nevenactiviteiten. Hij of zij dient te zorgen voor een positieve groepssfeer, ondanks de intense discussies die de leden kunnen moeten voeren, vaak over thema's die hen diep raken.


Lid van DenkTank

.

Vacature: Lid van DenkTank
   


Een lid van de DenkTank moet complexe zaken objectief en onbekrompen kunnen analyseren, en meningen kunnen vormen die duidelijk te onderbouwen zijn aan de hand van onze kernwaarden. Hij of zij moet openstaan om van mening te veranderen, en niet geneigd zijn om intense discussies uit de weg te gaan.


Deelname aan de Denktank is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Hoewel de tijdsinvestering beperkt blijft tot enkele bijeenkomsten per jaar en een thuisvoorbereiding voorafgaand aan elke bijeenkomst, verlangen we wel van je dat je deelname aan de Denktank serieus neemt.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de DenkTank kun je een e-mail sturen naar denktank@pinkpolitiek.nl