YouTube inhoud

Interviews

Een beweging om de wereld een mooiere plek te maken klinkt te vaag om te slagen, totdat je de mensen hoort spreken die zich hiervoor hebben ingezet. In onze interviews laten we academici, politici, activisten, kunstenaars en wereldverbeteraars met andere achtergronden aan het woord. Soms willen we een initiatief dat zij hebben opgezet uitlichten – andere keren is het voornaamste doel om te ontdekken wat iemand beweegt om hun leven te wijden aan het geluk van anderen of welzijn van het volk. Zo willen we onze beweging tastbaarder maken, en laten zien dat we als burgers niet machteloos zijn.

Heb jij een suggestie over een persoon om te interviewen, of een onderwerp waar je over zou willen horen. Geef het door, door te mailen naar productieteam@pinkpolitiek.nl

Instructievideos amenderen

PINK! is een vereniging. Dat betekent dat onze algemene vergadering het hoogste orgaan is, en de leden overalles het laatste woord hebben. Door het indienen van moties, resoluties en amendementen kunnen zij stemmingen afdwingen over verenigingszaken. Deze videos dienen om onze leden, die vaak weinig ervaring hebben met zulke dingen, te helpen om hun rechten te benutten. Ieder soort indienbaarheid wordt beschreven, en de kernwaarden die onze leidraad vormen bij standpuntsbepaling worden één voor één toegelicht. Ten slotte is er een video over de gang van zaken op de AV, en na afloop ervan.

Deze videos zijn nog in ontwikkeling. Wil jij bijdragen aan hun productie? Laat ons weten wat jij kunt betekenen door te mailen naar productieteam@pinkpolitiek.nl

Evenementsverslagen

De afdelingen van PINK! organiseren veel evenementen, waar deelnemers vaak enorm enthousiast over zijn, maar die tot dusver achteraf meestal moeilijk traseerbaar zijn geweest. Daarmee hebben we het geschiedschrijvers onterecht moeilijk gemaakt. Mede daarom zullen we voortaan vaker videoverslag doen van onzeactiviteiten. Sommige evenementen, zoals lezingen, worden live gestreamd. Dit wordt aangekondigd in onze nieuwsbrief, en op onze facebook pagina. En staat ook altijd in de beschrijving van het evenement. Ook deze videos zijn te vinden op ons kanaal.