De Redactie

Inleiding weergeven

“PINK! lijkt (een) unieke visie te hebben. In een wereld die nu al aan allerlei existentiele crises is onderheven en waarin onze globale maatschappij naar nog veel grotere bedreigingen toeholt, zou je denken dat we eensgezind zouden kunnen zijn over de noodzaak voor verzet en politieke revolutie.

De reden dat dat niet zo is, ligt volgens ons dan ook niet aan ideologische meningsverschillen: als iemands ideologie leidt tot de conclusie dat het de moeite niet waard is om te voorkomen dat de aarde vergaat, dan zal diegene wel degelijk inzien dat daar iets mis mee moet zijn geweest.

Het antwoord op de vraag, “Wat is dan wel de reden dat massaal verzet niet ontstaat?” is tweeledig:

  • Ten eerste voelen mensen zich machteloos. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen die nu al de wilskracht heeft om te vechten voor een betere toekomst, op basis van onvoorwaardelijke empathie, zich bij PINK! verzamelt, zodat we kunnen ervaren met hoeveel we zijn, en zoveel mogelijk impact hebben.
  • Ten tweede zijn er veel mensen die nog niet weten, of kunnen bevatten, hoe drastisch de consequenties van ons collectieve wangedrag (zullen) zijn. Mensen leren tijdens hun kindertijd verwachten dat wanneer zij iets fout doen, zij gecorrigeerd zullen worden. Eerst door ouders, vervolgens door de overheid. Nu dit niet gebeurt maakt dat het moeilijk om te geloven dat we echt zo fout leven als de cijfers aantonen.

PINK! heeft meerdere organen opgezet om ons op dat tweede probleem te richten, ook bij mensen die tijd oud zijn om baat te hebben bij onze onderwijs-initiatieven.” – Sebastiaan Wolswinkel

Onze redactie werkt aan het officiële ledenblad van PINK!: de Brul. Ieder kwartaal staat deze vol interessante artikelen en informatie, geschreven door en voor onze eigen leden, om onze kennis over belangrijke thema’s met elkaar te delen. Ook als je geen lid bent, kun je je gratis abonneren op de Brul via deze link.

De Brul heeft iedere keer een bepaald thema waar onze leden veel over in te brengen hebben. Voor ieder congres wordt een oplage van de meeste recente Brul geprint, zodat ieder lid een geprinte versie kan krijgen op het congres. Vorige uitgaves zijn hier online te lezen.

Het is mogelijk om je aan te melden om iedere nieuwe Brul via e-mail te ontvangen. Je komt dan op een maillijst die we alleen daarvoor gebruiken.

Iedereen is vrij om artikels in te zenden naar redactie@pinkpolitiek.nl. Als je interesse hebt om een vaste rol op je te nemen, stuur dan een e-mail naar redactie@pinkpolitiek.nl. Meer informatie over actief worden vind je hier.