PINK! en het PJO-parlement

Bij dezen willen we jullie laten weten dat we hebben besloten dat PINK! dit jaar niet deelneemt aan het Politieke Jongeren Organisatie Parlement (PJOP). Het was geen makkelijk besluit. Hieronder lichten we toe waarom we dit toch hebben besloten.

Dat we niet mee doen, heeft te maken met de deelname van en ontwikkelingen rondom JFVD (jongeren van FVD). Twee factoren speelden in het bijzonder een rol: de veiligheid van onze leden, dus jullie, en het fascisme bij de JFVD.

Tijdens de laatste editie van het PJOP in 2020 is door meerdere deelnemers melding gemaakt van discriminerend gedrag door de leden van de JFVD. Dit vond tijdens de voorbereiding van het debat plaats, maar ook tijdens het debat zelf. Hieraan zijn toentertijd geen consequenties verbonden.

Deze meldingen hebben in ons bestuur geleid tot het plaatsen van vraagtekens bij de deelname van JFVD. Met name twijfelden we over de vraag of we de veiligheid van onze leden tijdens het PJOP kunnen garanderen. Om het gevoel van veiligheid te waarborgen, werd daarom een gedragscode opgesteld. Op grond hiervan kon in geval van overtreding sancties worden opgelegd aan de betreffende partij(en) en/of deelnemers.

Uiteindelijk hebben we besloten dat dit niet voldoende was. Zelfs met de gedragscode, is de deelname van PINK! aan het PJOP niet verenigbaar met de waarden van PINK!. Daarbij is van belang de tweede factor: het fascistische en rechts-extremistische karakter van JFVD.

Afgelopen congres is er een motie aangenomen waarin wij, het bestuur, werden opgeroepen om afstand te nemen van rechts-extremisme. Naar onze mening geven wij uitvoering aan die motie door af te zien van deelname aan het PJOP, met de JFVD. Dit, in combinatie met een discriminerende 1-april-”grap” die door JFVD op sociale media werd geplaatst, heeft ons gesterkt in dit besluit.

Wij begrijpen dat dit besluit vragen oproept. Er is tijd ingeroosterd voor vragen over het PJOP gedurende het halfjaarlijks congres op 30 april en 1 mei.