PINK! zoekt nieuwe bestuursleden

Op 18 en 19 april is ons voorjaarscongres van 2020. Op dat congres zullen onze voorzitter en secretaris verkozen worden.

Je kunt functieomschrijvingen van de bestuursfuncties altijd vinden onderaan onze vacature pagina. Een simpele beschrijving van de taken van ieder bestuurslid staan ook op de bestuurspagina.

Landelijke bestuursleden

Solliciteren kan voor de functies van voorzitter en secretaris tot en met 27 maart door een motivatiebrief en CV te sturen naar info@pinkpolitiek.nl, met het onderwerp ‘sollicitatie [functie]’. 

Wij adviseren kandidaten om in hun brief of CV in te gaan op enige eerdere bestuurlijke ervaring, hun eerdere taken en functies binnen onze vereniging en wat hun visie is voor de functie waarvoor zij solliciteren.

Procedure

Voor  30 maart zul je een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor een gesprek krijgen. Deze gesprekken vinden plaats eind maart of begin april. Per functie draagt de commissie één kandidaat voor aan de algemene vergadering. Andere kandidaten kunnen zich dan tegenkandidaat stellen. Dit kan voor alle functies t/m 15 april. Hiervoor kan ook een mail gestuurd worden naar info@pinkpolitiek.nl.

In lijn met onze reglementen bestaat de sollicitatiecommissie uit een bestuurslid, een afdelingsbestuurslid en een derde lid.

In het geval dat er tegenkandidaten zijn zal hiervoor meer ruimte worden gemaakt op het congres, zodat er ook ruimte is voor vragen van de aanwezige leden.

Vragen

Vragen over de functies of het sollicitatieproces kun je ook richten aan info@pinkpolitiek.nl.