PINK! ontmoet le Parti Antispéciste Citoyen pour la Transparence et l’Ethique (PACTE)

23 september 2017, verslag door Suzanne Onderdelinden

Er is een ruimte gereserveerd in een extreem hip kantoorgebouw. Hier treffen wij Caroline Fons-Battesti, een lange donkerharige dame die Vlaams spreekt, wat het contact gelijk makkelijk maakt. Het valt direct op dat ze een erg sterke mening heeft over het huidige politieke landschap in Frankrijk. Dit lijkt ook te passen bij de visie van PACTE: geen gemier met het toejuichen van elk klein stapje, maar de echte problemen hard aanpakken.

Gelijkgestemden op links

Hoewel PACTE natuurlijk liever zelf zitting neemt in het parlement is daar momenteel nog niet (veel) uitzicht op, ondanks dat hun resultaten bij de afgelopen verkiezingen goed waren (1%, wat erg veel is voor een startende partij). Zij gaan binnenkort spreken met Jean-Luc Mélenchon, van de Parti de Gauche. Hoewel zij niet hetzelfde zijn komen een goed aantal fundamentele standpunten wel overeen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en hun ideeën over kernenergie. Mélenchon is populair, hij behaalde ongeveer 20 procent van de stemmen. We concluderen dat het vaak juist (extreem-)rechts is dat zich bekommert om dierenwelzijn: wellicht zien zij het als hun nationale trots om goed te zijn voor dieren.

De PACTE als partij voor jongeren

De aanpak die PACTE nastreeft heeft natuurlijk als kernthema dierenwelzijn. Om een breed publiek aan te spreken linken zij alle onderdelen van hun programma hieraan: bijvoorbeeld een vermindering van uitstoot van broeikasgassen door een vermindering van de veestapel. Met name milieuproblematiek maar ook dierenwelzijn zijn populaire thema’s onder jongeren. Om deze reden zijn zij dan ook druk bezig om een plan voor sociale media op te zetten en zo nog meer jongeren te bereiken. (Hoewel Caroline het nut van sociale media inziet is zij er persoonlijk geen fan van omdat online ruzies weinig constructief zijn en ze liever ziet dat mensen persoonlijk met elkaar in gesprek gaan). Grote evenementen zoals de jaarlijkse VeggiePride in Parijs zijn ook erg geschikt om je als organisatie zichtbaar te maken aan jongeren, evenals eventuele idolen die steun uitspreken voor PACTE. Echt de straat op gaan is lastig vanwege het kleine aantal leden. Een Politieke Jongeren Organisatie zou een optie zijn, maar dit is helemaal niet zo gebruikelijk in Frankrijk. Het enige wat er enigszins in de buurt komt zijn de online discussieplatformen waar extreemrechtse jongeren elkaar treffen, maar echt georganiseerd zijn die niet.

Nog een lange weg te gaan

Al met al lijkt het er wel op dat er een beweging gaande is in Frankrijk, dankzij de jongere generatie. Helaas denken de huidige machthebbers nog erg beperkt: zo heeft de dochter van Caroline (die nota bene naar een privéschool gaat) een allergiebrief moeten voorleggen zodat zij veganistisch kan eten op school. Eigen lunch meenemen is namelijk niet toegestaan.

De positieve kant van Europa

Hoewel PACTE geen zetel heeft gekregen in de recente verkiezingen zijn zij wel bezig met de aanstaande Europese verkiezingen. Mogelijk is er weer een samenwerking mogelijk zoals al eerder heeft plaatsgevonden met onder andere de Partij voor de Dieren. In tegenstelling tot wat er gedacht wordt is PACTE namelijk zeker niet tegen Europa maar wel voor een ander Europa, en draagt dit graag uit.

Levende wezens

Na de meeting gaan we samen iets drinken. PINK!’ers elders komen de L214 tegen en Caroline vertelt ons dat het een organisatie is zoals Animal Rights en Bite Back. L214 slaat op het artikel in de Franse grondwet dat dieren aanduidt als levende wezens, hoewel zij nog steeds vaak als objecten worden behandeld. Na een drankje of twee vertrekken Caroline en haar dochter richting de trein, zij moeten nog terug naar Parijs.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.