Wij zijn solidair met de Papoea’s #Papoeasolidariteitsdag

Kolonialisme, een wereld die wij vooral uit de geschiedenisboeken kennen. Leren van de fouten die zijn begaan. Toen Indonesië in 1949, na eeuwen koloniale bezetting onafhankelijk werd, zou Nederland ook West Papoea begeleiden naar onafhankelijkheid. De vrijheid die was beloofd is er niet gekomen. West-Papoea werd in 1962 overgedragen aan Indonesië. De Papoea’s zelf maakten geen deel uit van deze beslissing. 

Sindsdien wordt West-Papoea geteisterd door het gewelddadige neerslaan van protesten, landroven, intimidatie en geweld jegens natuur- en mensenrechten beschermers en vele ecocide, waaronder mijnbouw, ontbossing en gaswinning. Er zijn ongeveer 500.000 Papoea’s omgekomen als direct gevolg van de Indonesische bezetting. Voor veel Papoea’s valt de strijd tegen racisme samen met hun verlangen om onafhankelijkheid van Indonesië. Waar blijft de invulling in het zelfbeschikkingsrecht van West-Papoea door Nederland?

De Nederlandse regering heeft een morele verplichting om de bewoners van West-Papoea te helpen en serieus naar de zaak te kijken van de Indonesische bezetting, door de gedeelde geschiedenis tussen West Papoea en Nederland. Hoeveel meer Papoea’s moeten gedood worden, hoeveel meer natuurgebieden moeten geroofd worden, voordat de economische handelsbelangen niet langer zwaarder wegen dan het nakomen van onze morele verplichting met de Papoea’s?

Daarom roepen wij politici, regeringsleiders en anderen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun invloed aan te wenden om een ommekeer te brengen in deze situatie:

door zich uit te spreken over de mensenrechtensituatie en het recht op zelfbeschikking in West-Papoea:
Minister Blok, ga in gesprek met Indonesië over de mensenrechtenschendingen tegen de West-Papoea’s;
Minister Blok, ga in gesprek met Indonesië op het grootschalig verdwijnen van het leefgebied van de
inheemse volken en diersoorten;
Minister Blok, erken dat Nederland door zijn consumptie van grondstoffen bijdraagt aan het verdwijnen van tropisch regenwoud;
Regering, erken de rol die Nederland heeft gespeeld in de overdracht van West-Papoea aan Indonesië;
Regering, roep Indonesië op om mensenrechten, milieu en leefomgeving van de bevolking van West-Papoea te respecteren;
Europees Parlement, roep op tot opschorten van de (toekomstige) onderhandelingen tussen de EU en
Indonesië over handelsverdragen zolang Indonesië mensenrechtenschendingen tegen de West-Papoea’s begaat;
Bedrijven, onderzoek of uw bedrijf profiteert van de grondstoffen en mensenrechtenschendingen in WestPapoea.

Wij steunen de Papoea’s in hun strijd naar rechtvaardigheid en zelfbeschikkingsrecht!

Namens: PINK!, ROOD, DWARS, Jonge Democraten en Jongeren milieu actief. 

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.