Wij zijn solidair met de Papoea’s #Papoeasolidariteitsdag

Kolonialisme, een wereld die wij vooral uit de geschiedenisboeken kennen. Leren van de fouten die zijn begaan. Toen Indonesië in 1949, na eeuwen koloniale bezetting onafhankelijk werd, zou Nederland ook West Papoea begeleiden naar onafhankelijkheid. De vrijheid die was beloofd is er niet gekomen. West-Papoea werd in 1962 overgedragen aan Indonesië. De Papoea’s zelf maakten geen deel uit van deze beslissing. 

Sindsdien wordt West-Papoea geteisterd door het gewelddadige neerslaan van protesten, landroven, intimidatie en geweld jegens natuur- en mensenrechten beschermers en vele ecocide, waaronder mijnbouw, ontbossing en gaswinning. Er zijn ongeveer 500.000 Papoea’s omgekomen als direct gevolg van de Indonesische bezetting. Voor veel Papoea’s valt de strijd tegen racisme samen met hun verlangen om onafhankelijkheid van Indonesië. Waar blijft de invulling in het zelfbeschikkingsrecht van West-Papoea door Nederland?

De Nederlandse regering heeft een morele verplichting om de bewoners van West-Papoea te helpen en serieus naar de zaak te kijken van de Indonesische bezetting, door de gedeelde geschiedenis tussen West Papoea en Nederland. Hoeveel meer Papoea’s moeten gedood worden, hoeveel meer natuurgebieden moeten geroofd worden, voordat de economische handelsbelangen niet langer zwaarder wegen dan het nakomen van onze morele verplichting met de Papoea’s?

Daarom roepen wij politici, regeringsleiders en anderen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun invloed aan te wenden om een ommekeer te brengen in deze situatie:

door zich uit te spreken over de mensenrechtensituatie en het recht op zelfbeschikking in West-Papoea:
Minister Blok, ga in gesprek met Indonesië over de mensenrechtenschendingen tegen de West-Papoea’s;
Minister Blok, ga in gesprek met Indonesië op het grootschalig verdwijnen van het leefgebied van de
inheemse volken en diersoorten;
Minister Blok, erken dat Nederland door zijn consumptie van grondstoffen bijdraagt aan het verdwijnen van tropisch regenwoud;
Regering, erken de rol die Nederland heeft gespeeld in de overdracht van West-Papoea aan Indonesië;
Regering, roep Indonesië op om mensenrechten, milieu en leefomgeving van de bevolking van West-Papoea te respecteren;
Europees Parlement, roep op tot opschorten van de (toekomstige) onderhandelingen tussen de EU en
Indonesië over handelsverdragen zolang Indonesië mensenrechtenschendingen tegen de West-Papoea’s begaat;
Bedrijven, onderzoek of uw bedrijf profiteert van de grondstoffen en mensenrechtenschendingen in WestPapoea.

Wij steunen de Papoea’s in hun strijd naar rechtvaardigheid en zelfbeschikkingsrecht!

Namens: PINK!, ROOD, DWARS, Jonge Democraten en Jongeren milieu actief.