Afdeling Overijssel

Ons doel is om jongeren in hun kracht te zetten op het gebied van politiek en onze kernwaarden: mededogen, duurzaamheid, en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit doen wij o.a. door op een laagdrempelige manier leuke en informatieve activiteiten te organiseren. Wij willen graag een duurzaam en progressief geluid laten horen in Overijssel. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!

Afdeling Overijssel is in januari 2018 opgericht door een enthousiaste groep jongeren. We zijn nog op zoek naar een bestuurslid politiek en een secretaris.

Bestuur Woerdt

De huidige voorzitter van afdeling Overijssel is Marousia van der Woerdt (links). Zij wil zorgen dat groene thema's meer aandacht krijgen in de provincie, en dat er meer ruimte komt voor de ideeën van jongeren.

Marousia (28 jaar) werkt in de ICT en woont sinds drie jaar in Deventer met haar kat en pony, maar is opgegroeid op het platteland. Ze had altijd al een groot rechtvaardigheidsgevoel. Onder andere door duurzamer te leven voegde ze daden bij haar waarden. Daarnaast wilde ze nog meer doen, daarom heeft ze samen met anderen de afdeling PINK! Overijssel opgericht.

Secretaris

Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken.

Beheerder

Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site

Bestuurslid acties

Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Nienke (Vacant)

Heb je interesse om secretaris te worden? Mail dan naar overijssel@pinkpolitiek.nl , of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

Thijmen

Thijmen (19 jaar) is een jong en enthousiast lid van PINK!. Thijmen is sinds 2016 vegetariër en denkt vaak na over consequenties van aankopen, verbruiken en consumpties. Hieruit volgend is Thijmen veel bezig met de invloed van de mens op het klimaat en streeft hij naar een wetenschappelijk onderbouwde zorg voor het klimaat en de natuur, zodat al het flora en fauna kan blijven voortbestaan op onze planeet.

Jessica Weaver

Jessica (23 jaar) is net begonnen met de opleiding HBO-ICT en heeft hiervoor ICT en management paardenhouderij gestudeerd. Ook is ze vrijwilliger bij onder andere een bejaardentehuis voor uitgewerkte manegepaarden geweest. Van jongs af aan had ze al een bepaalde visie op de wereld. Een visie die later goed bleek aan te sluiten bij PINK!. Samen met andere PINK!-leden uit Overijssel staat ze aan het begin van afdeling Overijssel.

Bestuurslid financiën

Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Bestuurslid politiek

Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Bestuurslid promotie

Verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerfing

Nelianne Vroegindeweij

Nelianne (28 jaar) heeft een voltooide opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Haar insteek hiervoor was simpel, ze heeft een enorme drive om mensen te helpen die tussen wal en schip van de wetgeving vallen vanwege de ingewikkelde regels en vaag taalgebruik van bedrijven en overheden. Ze probeert zoveel mogelijk vegetarisch te eten en ook haar omgeving hiervoor enthousiast te maken. Haar overtuiging is dat er, in navolging van een land als Bhutan, meer naar het BNG (Bruto Nationaal Geluk) gekeken moet worden dan naar het BBP (Bruto Binnenlands Product). Het kijken naar andere zaken dan alleen het BBP vindt ze nu alleen nog bij de Partij voor de Dieren en PINK! en was haar motivatie om lid te worden.

Vacant

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar overijssel@pinkpolitiek.nl , of bekijk eerst de functie omschrijving door op de afbeelding te klikken.

Wouter Gepken

Wouter (20 jaar) heeft in 2015 zijn havo afgemaakt en is sindsdien erg op zoek geweest naar zijn doel. Daarom heeft hij in 2016/2017 een tijd lang in Portugal gewoond, waar hij veel heeft geleerd over het klimaat en dieren. Omdat hij in Portugal met eigen ogen heeft gezien hoe urgent het klimaatprobleem is, heeft hij besloten zich aan te sluiten bij PINK!. Hij werkt nu op een boerderij en hoopt binnenkort aan het werk te kunnen gaan in een revalidatiecentrum. Met zijn enthousiasme hoopt hij veel mensen te inspireren om bewuster om te gaan met het klimaat.

Actieve leden

Zie je een bestuursfunctie niet zitten maar zou je wel graag betrokken willen worden bij PINK? Om ons bestuur heen hebben we actieve leden die het bestuur ondersteunen, meehelpen bij het organiseren van activiteiten of bijvoorbeeld gastlessen geven.

Wij willen je de mogelijkheid geven om onze maatschappij om te vormen op een manier die ons allemaal ten goede zou komen, via politiek in brede zin. Neem contact op om te ontdekken hoe jij je het beste zou kunnen ontwikkelen bij PINK!

Laat ons weten wat jij wil betekenen door te mailen naar overijssel@pinkpolitiek.nl

Onze agenda

Complete agenda

Blijf op de hoogte

Het loont om onze site in de gaten te houden: We zorgen dat nieuwe activiteiten en bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst, en dat er een bericht verschijnt wanneer we een nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht.

Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via diverse WhatsAppgroepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren.