Overijssel

Afdeling Overijssel heeft nog geen bestuur. Leden in de regio kunnen door hun forum met elkaar in contact komen, en kunnen via onze vele landelijke initiatieven actief worden en bijdragen aan onze beweging, maar zonder afdelingsbestuur worden er geen activiteiten georganiseerd in de regio en is ons bereik in de regio minder.

Laat ons weten als jij je wilt helpen om de afdeling in Overijssel op gang te krijgen. Je zult op veel steun en enthousiasme kunnen rekenen.

Bestuur

Ieder PINK!-lid binnen de regio is in principe lid van de afdeling, en het is de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur om ieder afdelingslid dat actief wil zijn de mogelijkheid te geven om hun talenten in te zetten voor PINK!. In het afdelingsbestuur is ruimte voor zeven leden.

Vacature: Secretaris
   


De secretaris is verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergadering, de agenda en de notulen van de vergadering. De secretaris houdt ook de activiteitenkalender en de actiepuntenlijst van de afdeling bij (eventueel samen met de voorzitter). Daarnaast houdt de secretaris van een afdeling het landelijk bestuur op de hoogte van de plannen en activiteiten van zijn/haar afdeling en is het aanspreekpunt voor secretaris-overleggen en is in principe verantwoordelijk voor communicatie naar de leden van de afdeling.


Vacature: Beheerder
   


De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van de afdelingsdeel van de website en haar sociale media. De beheerder heeft ook een overkoepelende functie als het gaat om: het aanleveren van teksten; inplannen van Facebook/Twitter berichten (in samenwerking met diens mede-bestuursleden), bijvoorbeeld over activiteiten die worden georganiseerd of bijgewoond.


Vacature: Bestuurslid acties
   


Het bestuurslid acties is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende activiteiten zijn voor de leden in de afdeling. Hij of zij overziet als een soort project manager de realisatie van deze activiteiten en zorgt dat ze zo waardevol mogelijk zijn. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor deelname van de afdeling aan landelijke acties zoals de voormalige Nietommijnnek en Dierproefweigeraars, en een waardevolle bijdrage van de afdeling in campagnetijd.


Vacature: Bestuurslid financiën
   


Het bestuurslid financien stelt jaarlijks een begroting en bewaakt het budget gedurende het jaar. Ook draagt hij of zij zorg voor de betaling van facturen. Hij of zij is het aanspreekpunt wat betreft financiële kwesties binnen zijn of haar (afdelings)bestuur. Het bestuurslid financien onderzoekt ook mogelijkheden voor aanvullende fondsen en projectaanvragen.


Vacature: Bestuurslid politiek
   


Het bestuurslid politiek is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende politieke inhoud is bij ledenactiviteiten. Hij of zij kan PINK! ook vertegenwoordigen op debatten en onderhoudt contact met andere politieke jongerenorganisaties.


Vacature: Bestuurslid promotie
   


Het bestuurslid promotie is verantwoordelijk voor de promotie van PINK! op lokale markten en festivals. Hij of zij plant de promotour, zorgt voor materialen, huurt stands en werft leden die de stand willen bemannen. Tenzij anders bepaald is de bestuurslid promotie ook verantwoordelijk voor contact met onderwijsinstellingen in de regio, waaronder ook het verzorgen van gastlessen valt.


Werkgroepen

Werkgroepen zijn de ideale manier om heel lokaal actief te worden voor PINK!. Een groep vrienden, klasgenoten of collega’s die zich samen willen inzetten voor een mooie toekomst, kunnen als werkgroep rekenen op de steun van PINK!.

Een werkgroep heeft geen vaste verantwoordelijkheden, maar haar potentiële bestuur moet voor haar oprichting wel een motivatiebrief opstellen, waar een of meerdere doelen worden benoemd. Haar bestuur bestaat uit minstens drie leden: voorzitter; secretaris en notulist.

Overijssel heeft nog geen bestuur om werkgroepen te ondersteunen. Natuurlijk is het wel mogelijk om in de regio een werkgroep op te richten, maar je komt dan onder direct toezicht van het bestuur van PINK!. Als je een werkgroep wilt opzetten, neem dan contact op met de voorzitter van PINK!, via voorzitter@pinkpolitiek.nl.