Over PINK!

PINK! is een vereniging met meer dan 2000 leden, verbonden door een beginselmanifest, visie en onze rol als de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan de Partij voor de Dieren.

Formeel gezien is PINK! een onafhankelijke organisatie, maar onze doelen en kernwaarden komen overeen met die van de Partij voor de Dieren. Daarom we proberen zo nauw mogelijk samen te werken met onze moederpartij. De relatie tussen een politieke jongerenorganisatie (PJO) en een politieke partij is symbiotisch, maar niet noodzakelijk altijd harmonieus. PJO’s hebben een verantwoordelijkheid om hun moederpartij scherp te houden en verbeterpunten aan te kaarten. Dit maakt de beweging op de lange termijn krachtiger. PINK! heeft hier echter een stuk minder werk aan dan collega-PJO’s.

Visie
Hoewel PINK! een politieke jongeren organisatie (PJO) is, is ons voornaamste doel niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie. In plaats daarvan proberen we anderen te informeren, een kritisch geluid te laten horen en te laten zien hoeveel invloed wij als jongeren hebben. Uiteindelijk streven we naar een betere wereld voor iedereen, ongeacht gender, geaardheid, etniciteit of soort.

Beginselmanifest
Als PINK! delen we onze kernwaarden met Partij voor de Dieren. De uitwerking van de kernwaarden is samengevat in ons beginselmanifest, geschreven in 2012. Dit manifest vormt de basis van alle standpunten van PINK!, welke verder zijn uitgewerkt door leden in het politiek programma.

Logo
Sinds 2018 bestaat het logo van PINK! uit de drie-eenheid dier, natuur en milieu, gesymboliseerd door een blad, druppel en oog. De groene kleur is dezelfde als die van de Partij voor de Dieren, omdat groen duurzaamheid en rust uitstraalt. Je kunt meer lezen over de symboliek achter ons logo door te klikken op de onderstaande knop.

Geschiedenis

Oprichting

In september 2006 is PINK! opgericht. Met veel vertrouwen in een overwinning bij de verkiezingen van november 2006, waarmee de PvdD inderdaad de eerste zetels in de Tweede Kamer haalde, was dit het moment om een PJO te beginnen. Om PINK! een vliegende start te geven, financierde de PvdD een ledenwervings-campagne op reclameborden.

De naam PINK! werd gekozen als verwijzing naar het toenmalige logo van de PvdD: een volwassen koe. Een puberende koe heet namelijk een pink.

Onafhankelijkheid

In oktober 2012 stelden de leden van PINK! het beginselmanifest op. Deze eindigde met de woorden: "Met trots sluit PINK! zich vanwege deze idealen aan bij de Partij voor de Dieren als onafhankelijke PJO. Door het steunen van de PvdD en haar aanjaagfunctie binnen de Nederlandse politiek denken wij ons doel, een rechtvaardige wereld voor mens en dier, het beste te kunnen bereiken."

Hiermee maakten de leden ruimte om een eigen politiek programma te ontwikkelen, terwijl ze toch vooral onze verbondenheid benadrukten.

Groeiende waarde

Over de jaren heen heeft PINK! zich ontwikkeld tot een vereniging die stevig in haar eigen schoenen staat, maar het liefst zij aan zij staat met de moederpartij.

Omdat wij als PINK! minder directe verantwoordelijkheid dragen, kunnen we onszelf meer vrijheid gunnen: soms door de wijdere implicaties van onze visie te verkennen, soms door ons feller uit te spreken tegen onrecht. Hierdoor leeft bij ons een andere ethos dan bij de PvdD, waardoor we elkaar goed aanvullen.

En de PvdD kan altijd op leden van PINK! rekenen: van campagne voeren tot meedenken over verkiezingsprogramma's.

De volgende generatie

In 2018 werd het eerste actieve PINK!-lid tot volksvertegenwoordiger voor de PvdD verkozen. Robert Barker werd raadslid in Den Haag en later dat jaar werd oud-voorzitter Eva Akerboom beëdigd als vervangend lid van de Tweede Kamer.

PINK! heeft de gewoonlijke plicht van een PJO om haar moederpartij over de jaren heen van doorstroom te voorzien. De Partij voor de Dieren groeit snel en zal dat naar alle waarschijnlijkheid blijven doen. De leden van PINK! zijn daarom hard nodig om ervoor te zorgen dat onze beweging zo veel mogelijk impact kan maken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid pers en promo | Beheert social media en pagina's van de afdeling op de site en is verantwoordelijk voor bekendheid in de regio en ledenwerving

Heb je interesse om bestuurslid pers en promo te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid politiek | Contactpersoon voor andere PJOs en fracties van de PvdD

Heb je interesse om bestuurslid politiek te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Vacant

Vacant

Bestuurslid acties | Zorgt voor voldoende activiteiten die van waarde zijn voor leden

Heb je interesse om bestuurslid acties te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken.

Esther (zij/haar)

Esther (zij/haar)

Secretaris | Beheert de afdelingsmail en zorgt voor procedurele zaken

Ik ben Esther, ik ben 25 en woon samen met mijn partner en onze derpy chihuahua in Helpman (Groningen). Thuis hebben wij bijna 100 planten en staat het hele balkon vol met bakken met bijenbloempjes en kruiden. Op het moment ben ik bezig met een master geschiedenis, en vanaf september ga ik daar ook een master digital humanities bij doen. Ik hou me daarbinnen vooral bezig met de (on)duurzaamheid van digitale ontwikkelingen. Verder werk ik als barista en brand ik lekkere koffie. Mijn lievelingskleur is geel en ik hou van rode wijn. Ik heb veel zin in dit avontuur bij PINK! en ik hoop op deze manier iets bij te kunnen dragen aan een wereld waar we veel minder destructief omgaan met de planeet en de mens niet meer als oppermachtig zien tegenover andere levende wezens.

Joel (hij//die)

Joel (hij//die)

(Co-)Voorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur en creëert een goede groepsdynamiek
Penningmeester | Zorgt dat de begroting goed wordt benut en handelt declaraties af

Hi! Ik ben Joel, 29 jaar en studeer International Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Miroya deel ik de voorzittersfunctie om zo een frisse en bonte toevoeging aan onze afdeling te geven! Wat mij zo ontzettend fascineert is de dierenwereld. Als mens lijken we het allemaal beter te weten terwijl wij zó veel van allerlei diersoorten kunnen leren. De aarde kent autorijdende orang-oetans en schildernde dolfijnen en toch gaan we ze behandelen als objecten zonder enkele waarde. Zijn we echt slimmer dan de rest? Een ding is zeker: Als mens maken we ons vaak het meest druk over een heleboel onbelangrijke en onatuurlijke zaken. En juist daarom wil ik me inzetten om bepaalde dingen weer ongedaan te maken waar mijn passie ligt: De modewereld en lhbti*-gerelateerde zaken.

Vacant

Vacant

Juniorvoorzitter | Beheert toezicht binnen het bestuur van Noord Nederland en creëert een goede groepsdynamiek

Heb je interesse om juniorvoorzitter te worden? Mail dan naar noord-nederland@pinkpolitiek.nl, of bekijk eerst de functieomschrijving door op de afbeelding te klikken (onder functieomschrijvingen afdelingsbestuur – voorzitter). Juniorvoorzitters lopen in eerste instatie mee met het gehele afdelingsbestuur. Daardoor krijg je een breder inzicht op de verschillende taken en een gevoel voor de groepsdynamiek in het desbetreffende afdelingsbestuur. Je hoeft minder tijd te investeren dan de voorzitter. 

Bestuurslid X (X/X)

Bestuurslid X (X/X)

Bestuursfunctie | Omschrijving van de bestuursfunctie

Persoonlijke tekst 

–Dit kun je verwijderen nadat je het gelezen hebt! —

// Hoe werkt de popup? Volg de 3 stappen:

// 1. vergeet niet een naam voor de selector toe te voegen-> pop-up instellingen (tandwiel rechts beneden) -> geavanceerd -> advanced tab -> open by selector (vergeet de punt  voor de selector niet!)
Voorbeeld: .popupvoorzitter

// 2. activeer de selector op de “over mij” button op je template / afdelingspagina
-> op “over mij” klikken -> inhoud -> tekstbewerker -> “tekst” tab (staat naast “visueel”) -> de speciefke naam van de selector  naast “a class” tussen de haakjes zonder punt aanpassen.
Voorbeeld: […] a class=”popupvoorzitter”  […]

//3. Sla het direct op als template en geef de template een naam.