Over PINK!

PINK! is een vereniging met meer dan 2000 leden, verbonden door een beginselmanifest, visie en onze rol als de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan de Partij voor de Dieren.

Formeel gezien is PINK! een onafhankelijke organisatie, maar onze doelen en kernwaarden komen overeen met die van de Partij voor de Dieren. Daarom we proberen zo nauw mogelijk samen te werken met onze moederpartij. De relatie tussen een politieke jongerenorganisatie (PJO) en een politieke partij is symbiotisch, maar niet noodzakelijk altijd harmonieus. PJO’s hebben een verantwoordelijkheid om hun moederpartij scherp te houden en verbeterpunten aan te kaarten. Dit maakt de beweging op de lange termijn krachtiger. PINK! heeft hier echter een stuk minder werk aan dan collega-PJO’s.

Visie
Hoewel PINK! een politieke jongeren organisatie (PJO) is, is ons voornaamste doel niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie. In plaats daarvan proberen we anderen te informeren, een kritisch geluid te laten horen en te laten zien hoeveel invloed wij als jongeren hebben. Uiteindelijk streven we naar een betere wereld voor iedereen, ongeacht gender, geaardheid, etniciteit of soort.

Beginselmanifest
Als PINK! delen we onze kernwaarden met Partij voor de Dieren. De uitwerking van de kernwaarden is samengevat in ons beginselmanifest, geschreven in 2012. Dit manifest vormt de basis van alle standpunten van PINK!, welke verder zijn uitgewerkt door leden in het politiek programma.

Logo
Sinds 2018 bestaat het logo van PINK! uit de drie-eenheid dier, natuur en milieu, gesymboliseerd door een blad, druppel en oog. De groene kleur is dezelfde als die van de Partij voor de Dieren, omdat groen duurzaamheid en rust uitstraalt. Je kunt meer lezen over de symboliek achter ons logo door te klikken op de onderstaande knop.

Geschiedenis

Oprichting

In september 2006 is PINK! opgericht. Met veel vertrouwen in een overwinning bij de verkiezingen van november 2006, waarmee de PvdD inderdaad de eerste zetels in de Tweede Kamer haalde, was dit het moment om een PJO te beginnen. Om PINK! een vliegende start te geven, financierde de PvdD een ledenwervings-campagne op reclameborden.

De naam PINK! werd gekozen als verwijzing naar het toenmalige logo van de PvdD: een volwassen koe. Een puberende koe heet namelijk een pink.

Onafhankelijkheid

In oktober 2012 stelden de leden van PINK! het beginselmanifest op. Deze eindigde met de woorden: "Met trots sluit PINK! zich vanwege deze idealen aan bij de Partij voor de Dieren als onafhankelijke PJO. Door het steunen van de PvdD en haar aanjaagfunctie binnen de Nederlandse politiek denken wij ons doel, een rechtvaardige wereld voor mens en dier, het beste te kunnen bereiken."

Hiermee maakten de leden ruimte om een eigen politiek programma te ontwikkelen, terwijl ze toch vooral onze verbondenheid benadrukten.

Groeiende waarde

Over de jaren heen heeft PINK! zich ontwikkeld tot een vereniging die stevig in haar eigen schoenen staat, maar het liefst zij aan zij staat met de moederpartij.

Omdat wij als PINK! minder directe verantwoordelijkheid dragen, kunnen we onszelf meer vrijheid gunnen: soms door de wijdere implicaties van onze visie te verkennen, soms door ons feller uit te spreken tegen onrecht. Hierdoor leeft bij ons een andere ethos dan bij de PvdD, waardoor we elkaar goed aanvullen.

En de PvdD kan altijd op leden van PINK! rekenen: van campagne voeren tot meedenken over verkiezingsprogramma's.

De volgende generatie

In 2018 werd het eerste actieve PINK!-lid tot volksvertegenwoordiger voor de PvdD verkozen. Robert Barker werd raadslid in Den Haag en later dat jaar werd oud-voorzitter Eva Akerboom beëdigd als vervangend lid van de Tweede Kamer.

PINK! heeft de gewoonlijke plicht van een PJO om haar moederpartij over de jaren heen van doorstroom te voorzien. De Partij voor de Dieren groeit snel en zal dat naar alle waarschijnlijkheid blijven doen. De leden van PINK! zijn daarom hard nodig om ervoor te zorgen dat onze beweging zo veel mogelijk impact kan maken.