Visie

We kunnen niet langer ontkennen dat de inrichting van onze maatschappij oneerlijk en onverantwoord is: onze gewoontes zijn riskant en schadelijk, en de toekomst van alles waar de mensheid haar invloed op uitoefent is onzeker. Helaas negeren velen dit nog steeds, of ze vallen ten prooi aan de propaganda die probeert de status quo te behouden, en twijfelen of het wel anders kan. Anders kan wel, doorgaan kan juist niet meer.

Bewustzijn van dieren

Het lijkt ons evident dat mensen niet de enigen zijn die gevoelens als pijn, eenzaamheid en plezier kunnen ervaren. Leed dat niet te verantwoorden valt, zou niet getolereerd moeten worden, en ook dat geldt niet alleen voor mensen.

De overtuiging die hieruit volgt is dat onze huidige samenleving, waarin onverantwoordbaar lijden normaal is geworden, met spoed drastisch moet veranderen. De cyclus van generatie-specifieke genocide waaraan weerloze diersoorten zijn onderheven kan net zo min worden goedgepraat als het gebruik van kinderen als arbeiders, of het houden van slaven. We zijn niet de eerste generatie die moet erkennen, ten koste haar economie, dat haar manier van leven niet valt goed te praten, en dat er in de toekomst met walging naar terug zal worden gekeken.

Het inherente recht dat de iedere man ooit door Thomas Jefferson werd toegekend om in vrijheid te leven en te streven naar geluk is geen consequentie van zijn manlijkheid, en ook niet van zijn menselijkheid. Het is een direct gevolg van ons inzicht in wat het betekent om bewust te zijn, en we kunnen niet toelaten dat dat dieren niet wordt gegund gewoon omdat het empatisch vermogen van veel mensen te zwak is om door hun lijden geraakt te zijn, of ze uit onwetendheid de schaal van het lijden onderschatten.

De schaal van klimaatverandering

Het is een bewezen feit dat de biosfeer van onze planeet – de leefomgeving van elk individu dat ons bekend is – door ons toedoen op potentieel catastrophale wijze aan het veranderen is. De capaciteit van de oceanen om CO2 op te nemen heeft rampzalige opwarming tot dusver uitgesteld, maar dit heeft geleid tot verzuring van de oceanen, en daarmee het uitsterven van koraalriffen, lang de meest diverse leefomgevingen van de planeet, en verdere negatieve gevolgen die wij nog niet kunnen overzien of bevatten.

Verzuring van de oceanen, stijging van de zeespiegel, Ontbossing, verwoestijning, verwarming van de aarde, verlies van biodiversiteit, de groei van plastic soep en de toename van bacteriele resistentie zijn manifestaties van de desastreuze gevolgen van onze huidige manier van leven, waarin huidig materieel bezit waardevoller wordt geacht dan een wenselijke toekomst. Een schaal van exploitatie en consumptie wordt toegestaan die de planeet simpelweg niet aankan.

Klimaatverandering is niet meer een probleem van de toekomst, en het is zeker niet een probleem waar alleen ongeboren generaties aan zullen sterfen.

Onze verloren democratie

Vanwege de complexiteit van onze wereld hebben de meeste mensen niet de tijd om de zaken te doorgronden waar beleid over gemaakt moet worden. Daarom is een indirecte democratie, waarbij een aantal volksvertegenwoordigers wordt gekozen om namens alle burgers beslissingen te nemen, niet alleen effectiever dan een directe democratie maar mag er ook weloverwogener beleid van verwacht worden.

Het wordt echter steeds duidelijker dat ook deze vorm op grote schaal niet werkt. Grote staten zijn zo complex dat ook hun politieke leiders ze niet voldoende begrijpen, en slechts een beperkt en vertekend beeld hebben van het gebied waarover zij regeren. Ook houden leiders vaak vast aan simplistische modellen om succes te meten. Een voorbeeld is dat economische groei wordt gebruikt als maatstaaf voor algehele vooruitgang van de samenleving, zonder dat er kritisch wordt gedacht of dit een redelijke indicator is. Grote groepen mensen voelen zich terecht niet vertegenwoordigd, ondanks goede bedoelingen van politici.

Grote bedrijven kunnen zich veroorloven om te zorgen dat ze aandacht krijgen, en kopen zo invloed. Hoe verder poltici van het volk afstaan, hoe moeilijker het is om verantwoordelijkheid voor het individu te voelen, en hoe makkelijker ze te beïnvloeden zijn. Tegelijkertijd hebben politici met invloed in een groter gebied ook meer macht, en zijn ze meer de moeite van het beïnvloeden waard. Geldstromen gaan beleid steeds meer bepalen, en democratie wordt plutocratie (geld regeert). Hier is in Brussel duidelijk sprake van, in Den Haag in mindere mate ook, en dit moet teruggedraaid worden. Politici moeten het volk dienen.

Ons gebroken onderwijssysteem

Het huidige onderwijssysteem heeft fundamenteleproblemen. Het streeft er voornamelijk naar om jongeren vast te zetten en om te smeden tot een norm die het huidige systeem ten goede komt. Het onderwijs bestaat momenteel uit leerfabrieken waar jongeren veelal worden gedwongen om ongewenste kennis te stampen en te presteren onder stressvolle omstandigheden, en dit alles niet om hun eigen geluk en inzicht te maximaliseren, maar vooral om de maatschappij zo goed mogelijk te onderhouden.

De toekomst waar we onze kinderen voor prepareren zal veel uitdagingen en veranderingen met zich meebrengen. Het is onze verantwoordelijkheid om, zonder leerlingen angstig te maken, preventief begrip te creëren voor het drastische handelen van de overheid dat op termijn nodig zal blijken om de leefbaarheid van onze planeet te behouden.

Onderwijs is er niet alleen om kennis over te dragen, maar vooral ook jongeren te helpen om vaardigheden en manieren van denken te ontwikkelen die hen zullen helpen hun leven te benutten en hier met anderen van te genieten.

Maak werk van je idealen

Erkenning is een belangrijke stap, maar volkomen waardeloos als het niet tot actie leidt. Wij streven ernaar om een samenleving te creëren waarin mensen zich primair identificeren als burgers, niet als consumenten. De mensheid is verlamd door onze verslaving aan entertainment. Mensen die terecht woedend zijn over de onrechtvaardigheid waar onze wereld van doordrenkt is worden voldoende afgeleid door media, om overtuigd te raken dat ze niet kunnen vechten voor een betere wereld, omdat ze het te druk hebben. PINK! wil als beweging alle jongeren betrekken die de existentiele en morele crises in de wereld erkennen; die willen (blijven) ervaren hoe voldoenend het is om te strijden voor een mooie toekomst; en voor wie mededogen, duurzaamheid, individuele vrijheid en persoonlijke verantwoordelijk – de peilers van de Partij voor de Dieren – kernwaarden zijn. Laat niemand jou zeggen dat jij machteloos bent, want dat zijn wij niet.