Ons logo

Het logo van PINK! bestaat uit een oog, een blad en een regendruppel, en verenigt daarmee onze speerpunten: dier, natuur & milieu. Hoewel ze mooi in balans staan, is de balans fragiel, en als één van deze aspecten van de wereld zou komen te vallen, zouden de anderen dat bijna zeker ook doen.

Wanneer wij een niveau dieper graven, kunnen we het blad zien als symbool voor een groene planeet. De enige planeet die we hebben en waar we zuinig op moeten zijn.

Zo kan de regendruppel staan voor de waterkringloop, en circulaire processen in het algemeen. De mensheid zou wel eens een voorbeeld mogen nemen aan de verassende en ingenieuze wijzen waarop de natuur het ontstaan van afval vermijdt, door alles te hergebruiken. PINK! pleit ervoor dat wij onze economische systemen ook zo gaan vormen.

Het open oog staat ook voor de kritische blik die wij werpen op de maatschappij. Wij sluiten onze ogen niet voor problemen en onrechtvaardigheid in de wereld, maar kaarten ze juist aan.

De kleur van het logo is dezelfde groen als die van onze moederpartij. Groen staat uiteraard voor duurzaamheid, maar zeker ook voor rust. Daarnaast zijn de symbolen uitgeknipt, net als de vlinder van de Partij voor de Dieren, maar iets strakker en feller, passend bij onze jeugdige directheid.

Het logo is een drie-eenheid. Verschillende aspecten en processen van de aarde worden in het logo onderscheiden, maar tegelijkertijd zijn ze niet los van elkaar te zien. Het overschrijdt de regel dat logo’s maar één element zouden mogen bevatten, en verzet zich daarmee tegen het idee dat alles gereduceerd kan worden naar een model die mensen uitkomt. Het laat zien dat PINK! een opvallend brede visie heeft en bereid is conventies te doorbreken.

Wij gebruiken meerdere versies van het logo. Allereerst een versie waarbij onze naam in staat. Omdat onze naam alleen geen verder inzicht geeft in wie wij zijn aan mensen die ons nog niet kennen, hebben wij een versie die ons identificeert als de jongeren van de Partij voor de Dieren. Ten slotte is er een variant waarin we alle elementen combineren. De drie symbolen in het logo gebruiken wij bovendien los, om bepaalde thema’s mee aan te duiden.