Bestuur

Voorzitter - Sebastiaan Wolswinkel

Mailen naar Sebastiaan kan via voorzitter@pinkpolitiek.nl

Sebastiaan Wolswinkel (22 jaar) werkt als Mathematics en Science docent op de International School Groningen. Als leraar vertelt hij zijn kinderen vaak dat als ze hun best doen om kritische denkers te worden, ze een mooie toekomst kunnen hebben – maar hij weet dat dat een leugen is tenzij we de vele wereldwijde risico’s voor toekomstige generaties erkennen en tegengaan.

Als chronisch hoofdpijnpatient weet hij hoe het is om continu te lijden. Dat wenst hij geen enkel ander individu toe en hij vindt het dan ook gruwelijk dat dit het lot is dat de vele miljoenen dieren in onze bio-industrie opzettelijk wordt aangedaan, evenals onvoorstelbaar veel dieren en soortgenoten voorbij onze landsgrenzen.

Sebastiaan realiseert zich dat onze generatie op den duur met klimaatverandering geconfronteerd zal worden en wil iedereen die zijn zorgen over de toekomst deelt uitnodigen daar via onze organisatie iets aan te doen – om zo de transitie naar een duurzame maatschappij zo geleidelijk mogelijk te maken, en ook van de voordelen van deze transitie te kunnen genieten.

Secretaris - Peter de Weerd

Mailen naar Peter kan via secretaris@pinkpolitiek.nl

Peter de Weerd (29 jaar) heeft antropologie en sociologie gestudeerd en zet zich al zijn hele leven in voor een schoner milieu, meer dierenwelzijn
en een betere natuurbescherming. Zo is hij al jaren vrijwilliger bij de Vogelbescherming en sluit zich regelmatig aan bij demonstraties tegen dierenleed. Op zijn 18e besloot hij vegetariër te worden, omdat hij niet langer wilde bijdragen aan het lijden van talloze levende wezens voor zoiets vervangbaars als vlees.

Zijn interesse in politiek en onvrede met het beleid van de traditionele grote politieke partijen in Nederland, zorgden ervoor dat Peter sinds eind 2014 actief is bij PINK! Eerst als bestuurs-lid acties en communicatie bij de afdeling Utrecht, later werd hij voorzitter van deze afdeling. Ook heeft hij deel uitgemaakt van de kandidatencommissie. Door nu deel uit te maken van het Landelijke Bestuur hoopt Peter meer jongeren ertoe te kunnen bewegen zich in te zetten voor hun diervriendelijke idealen en PINK! nog sterker op de politieke kaart te zetten.

Penningmeester - Yves Schamp

Mailen naar Yves kan via penningmeester@pinkpolitiek.nl

Yves Schamp (29 jaar) is student Fiscaal Recht, een opleiding die heel goed past bij een penningmeester. Hij heeft een loopbaan achter de rug in de horeca en een studie Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Een interesse in politiek en vooral besluitvorming is er altijd al geweest. In België was hij reeds actief bij de sp.a en later bij GROEN. Daar is het besef gegroeid dat de maatschappij dringend onder ogen moet zien dat het zo niet langer kan. Mens, milieu en dier verdienen meer aandacht. Tijd voor verandering!

Bestuurslid politiek & vicevoorzitter - Ilse Smit

Mailen naar Ilse kan via ilse@pinkpolitiek.nl

Ilse Smit (22 jaar) is student Dierwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen. Na een paar maanden, maakte zij de overstap van vegetariër naar veganist. Eén van de beste keuzes die ze ooit gemaakt heeft, zo zegt zij zelf. Door deze studie te volgen, wil zij meer inzicht krijgen in hoe de vee-industrie in elkaar zit, om deze vervolgens te kunnen veranderen. Ilse was voordat zij deel uitmaakte van het landelijk bestuur, bestuurslid Acties bij afdeling Oost-Nederland, commissielid bij meerdere commissies en onderdeel van de Denktank. Deze functies heeft zij met veel enthousiasme en passie vervuld , dat is de reden waarom zij nu met veel plezier als bestuurslid politiek onderdeel uitmaakt van het landelijk bestuur van PINK!.

Bestuurslid communicatie - Joke Claessen

Mailen naar Joke kan via joke@pinkpolitiek.nl

Joke Claessen (28 jaar) is pas afgestudeerd als sociaal en cultureel professional. Door haar nieuwsgierigheid in de politiek en interesse omtrent dier- en milieu ethische vraagstukken wil ze zich ontwikkelen binnen de functie van bestuurslid en daarmee bijdragen aan de doelstellingen van PINK!

Tijdens haar studie heeft ze zich o.a. ingezet voor de organisaties Amnesty International en Bont voor Dieren.
Naast PINK! werkt ze als verpleegkundige in het AMC.

Bestuurslid promotie - Renée Baris

Mailen naar Renée kan via promotie@pinkpolitiek.nl

Renée Baris (25 jaar) is student Animal Sciences aan de Universiteit van Wageningen. Voorheen heeft ze een bachelor Dier- en Veehouderij gestudeerd aan hogeschool Inholland. Zij heeft voor deze studierichting gekozen, omdat ze meer wil leren over de veehouderij en de gevolgen voor dieren, natuur en milieu. Renée is lid geworden van PINK!, omdat ze het belangrijk vindt dat er duurzamer met de wereld om moet worden gegaan en dat kwetsbaren een stem krijgen. Tijdens haar studie is Renée ongeveer twee jaar voorzitter geweest van afdeling Zuid-Holland. Nu hoopt zij als bestuurslid promotie jongeren mee te geven dat politiek geen ver-van- je-bed- show is, maar juist het dagelijks leven en dat het veel voldoening geeft je daarvoor in te zetten.

Bestuurslid ledenbinding - Joep Horbach

Mailen naar Joep kan via ledenbinding@pinkpolitiek.nl

Joep Horbach (23 jaar) heeft wiskunde gestudeerd. Tijdens zijn bachelor aan de Universiteit Utrecht was hij al actief bij de toenmalige afdeling Leiden-Utrecht van PINK!. Vervolgens vertrok hij naar de University of Cambridge in het Verenigd Koninkrijk om zijn master te behalen. Hier nam hij deel aan een wekelijks seminarium over dierenrechten. Na een jaar onderzoek aan de Universiteit Gent in België, is hij teruggekeerd naar Utrecht om zich opnieuw voor PINK! in te zetten.

Joep wil niets liever dan meer reden en logica uit de wiskunde naar zowel de politiek als de ethiek brengen. Er hoeft volgens hem niet lang objectief geredeneerd te worden om tot de conclusie te komen dat globale verandering noodzakelijk is. De dierindustrie is niet houdbaar en zorgt voor intens leed dat op geen enkele wijze ook maar enigszins proportioneel is met wat het ons oplevert. Intussen leven wij als menselijke dieren in een systeem dat zowel de aardse grondstoffen als onze arbeidskracht zo veel mogelijk op dient te gebruiken om succesvol te zijn, met alle vervelende gevolgen voor zowel ons huidige als ons toekomstige welzijn die daar bij komen kijken. Joep vindt dat het tijd is om daar iets aan te doen.