Bestuur

Voorzitter - Sebastiaan Wolswinkel

Mailen naar Sebastiaan kan via voorzitter@pinkpolitiek.nl

Sebastiaan Wolswinkel (23 jaar) werkt als Mathematics en Science docent op de International School Groningen. Als leraar vertelt hij zijn kinderen vaak dat als ze hun best doen om kritische denkers te worden, ze een mooie toekomst kunnen hebben – maar hij weet dat dat een leugen is tenzij we de vele wereldwijde risico’s voor toekomstige generaties erkennen en tegengaan.

Als chronisch hoofdpijnpatient weet hij hoe het is om continu te lijden. Dat wenst hij geen enkel ander individu toe en hij vindt het dan ook gruwelijk dat dit het lot is dat de vele miljoenen dieren in onze bio-industrie opzettelijk wordt aangedaan, evenals onvoorstelbaar veel dieren en soortgenoten voorbij onze landsgrenzen.

Sebastiaan realiseert zich dat onze generatie op den duur met klimaatverandering geconfronteerd zal worden en wil iedereen die zijn zorgen over de toekomst deelt uitnodigen daar via onze organisatie iets aan te doen – om zo de transitie naar een duurzame maatschappij zo geleidelijk mogelijk te maken, en ook van de voordelen van deze transitie te kunnen genieten.

Secretaris - Peter de Weerd

Mailen naar Peter kan via secretaris@pinkpolitiek.nl

Peter de Weerd (29 jaar) heeft antropologie en sociologie gestudeerd en zet zich al zijn hele leven in voor een schoner milieu, meer dierenwelzijn en een betere natuurbescherming. Zo is hij al jaren vrijwilliger bij de Vogelbescherming en sluit zich regelmatig aan bij demonstraties tegen dierenleed. Op zijn 18e besloot hij vegetariër te worden, omdat hij niet langer wilde bijdragen aan het lijden van talloze levende wezens voor zoiets vervangbaars als vlees.

Zijn interesse in politiek en onvrede met het beleid van de traditionele grote politieke partijen in Nederland, zorgden ervoor dat Peter sinds eind 2014 actief is bij PINK! Eerst als bestuurs-lid acties en communicatie bij de afdeling Utrecht, later werd hij voorzitter van deze afdeling. Ook heeft hij deel uitgemaakt van de kandidatencommissie. Door nu deel uit te maken van het Landelijke Bestuur hoopt Peter meer jongeren ertoe te kunnen bewegen zich in te zetten voor hun diervriendelijke idealen en PINK! nog sterker op de politieke kaart te zetten.

Penningmeester - Michelle van der Geest

Mailen naar Michelle kan via penningmeester@pinkpolitiek.nl

Michelle van der Geest (24 jaar) is student fiscale economie en psychologie. Met zo’n combinatie zal ze het vast goed doen in het omzetten van de idealen van PINK! in cijfers. Psychologie komt ook van pas bij het al dan niet onbewust stimuleren van mensen in haar omgeving om veganistisch te eten, wat ze een echte sport vindt!

Naast de vaste taken van penningmeester lijkt het haar leuk als ze kan bijdragen aan de professionalisering van PINK! en het enthousiasmeren van groepen jongeren voor PINK! die nu nog slecht vertegenwoordigd zijn in onze vereniging.

Bestuurslid politiek - Alex Uiterwijk

Mailen naar Alex kan via politiek@pinkpolitiek.nl

Alex Uiterwijk (23 jaar) is student Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een ondernemend type, zo heeft hij zich in de afgelopen jaren veel ingezet voor zijn Studievereniging en is hij vrijwilliger geweest bij Greenpeace in Denemarken. Zijn eigen idealen, interesse in de politiek en onvrede over het er nu aan toe gaat in de wereld hebben ertoe geleid dat hij actief is bij Pink!. Hier wil hij zijn talenten gebruiken om te werken aan een rechtvaardigere samenleving

Bestuurslid communicatie - Marjolein Moeijes

Mailen naar Marjolein kan via communicatie@pinkpolitiek.nl

Marjolein Moeijes (26 jaar) is recentelijk afgestudeerd in internationale ontwikkelingsstudies aan Wageningen University en woont tegenwoordig weer in Rotterdam. Tijdens haar studie heeft ze veel ervaring opgedaan met het opzetten van campagnes, acties, demonstraties en andere grootschalige evenementen onder andere door te werken bij Milieudefensie. Tegenwoordig werkt zij bij The Tipping Point een organisatie in Amsterdam die zich bezig houdt met de transitie naar een duurzame en eerlijke economie.

Met haar functie in het bestuur wilt Marjolein bouwen aan de beweging die de veranderingen gaat brengen waar deze wereld om vraagt. Op het gebied van communicatie wilt zij vooral naamsbekendheid creëren voor PINK! en mooie acties opzetten die de idealen van de organisatie uitdragen.

Bestuurslid promotie - Renée Baris

Mailen naar Renée kan via promotie@pinkpolitiek.nl

Renée Baris (25 jaar) is student Animal Sciences aan de Universiteit van Wageningen. Voorheen heeft ze een bachelor Dier- en Veehouderij gestudeerd aan hogeschool Inholland. Zij heeft voor deze studierichting gekozen, omdat ze meer wil leren over de veehouderij en de gevolgen voor dieren, natuur en milieu. Renée is lid geworden van PINK!, omdat ze het belangrijk vindt dat er duurzamer met de wereld om moet worden gegaan en dat kwetsbaren een stem krijgen. Tijdens haar studie is Renée ongeveer twee jaar voorzitter geweest van afdeling Zuid-Holland. Nu hoopt zij als bestuurslid promotie jongeren mee te geven dat politiek geen ver-van- je-bed- show is, maar juist het dagelijks leven en dat het veel voldoening geeft je daarvoor in te zetten.

Bestuurslid ledenbinding - Angelo Alessandro Delsen

Mailen naar Angelo kan via ledenbinding@pinkpolitiek.nl

Angelo Alessandro Delsen (23 jaar) studeert Internationale Betrekkingen en Organisaties aan de Universiteit Leiden en Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was tot voor kort ChristenUnie-lid, maar is tijdens het PJO-parlement twee jaar geleden aangestoken met de PINK!-vlam. Angelo is reservist bij de Koninklijke Landmacht en werkt op het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam.

Angelo wilt dat PINK! de strijd verklaart aan het neoliberalisme. Volgens hem zorgt het neoliberalisme ervoor dat onze levens worden uitgeleverd aan de grillen van de markt. Wat overblijft is een wereld waarin alles een prijs heeft; een wereld waarin mens, dier en natuur worden gereduceerd tot productiemiddelen. 

Onrecht leidt tot verzet, maar het onrecht van het neoliberalisme verdeelt de samenleving naar ‘haves and have nots’, segregatie in middelen, maar ook in stem. Hierdoor kan de democratische roep om verandering nu nog geen gehoor vinden.

Angelo gelooft dat er daarom radicale veranderingen nodig zijn in de manier waarop wij onze samenleving inrichten. Dierenrechten, mensenrechten en duurzaamheid kunnen volgens hem alleen worden gewaarborgd door vergaande politieke en economische democratisering van onze samenleving.