Noord-Holland

Afdeling Noord-Holland is een vonk. Dat betekent dat het een kleinere en overzichtelijke afdeling is, waar iedere nieuwe persoon een groot verschil kan maken en een belangrijke rol kan spelen in het bepalen van de visie van de afdeling. Het heeft een daadkrachtig bestuur, maar nog niet veel commissies of andere leden die verantwoordelijkheden dragen om onze beweging te versterken.

Bestuur

Ieder PINK!-lid binnen de regio is in principe lid van de afdeling, en het is de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur om ieder afdelingslid dat actief wil zijn de mogelijkheid te geven om hun talenten in te zetten voor PINK!. In het afdelingsbestuur is ruimte voor zeven leden.

Voorzitter Noord-Holland

.

Beheerder

.

Bestuurslid acties

.

Bestuurslid politiek

.

Bestuurslid promotie

.

Junioren

De junioren zijn de volgende generatie van de afdeling. Binnenkort zullen leden ook via de site kunnen solliciteren voor een juniorschap. Voor nu vragen we je een mail te sturen naar noord-holland@pinkpolitiek.nl als je interesse hebt.

Als junior wordt je gecoached door een lid van het bestuur, om diens functie op den duur over te nemen. Je moet je dus kunnen vinden in het profiel van het desbetreffende bestuurslid, en weten dat je voor langere tijd beschikbaar zult zijn in de regio waar de afdeling zich bevindt. De functie van junior brengt geen verantwoordelijkheden met zich mee, maar wel de verplichting op den duur de gekozen functie in het bestuur voor een redelijke tijd op je te nemen.

Commissies

Commissies bestaan ter ondersteuning van het bestuur bij het uitvoeren van haar taken of ten behoeve van het bereiken van specifieke doelen die zij voor de afdeling heeft gesteld. Leden uit de hele afdeling kunnen lid worden van een commissie.

De activiteitencommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid acties, door (te helpen met) het organiseren van activiteiten en evenementen.

Afdeling Noord-Holland is nog op zoek naar leden voor de activiteitencommissie! Het bestuurslid acties is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Bestuurslid acties van afdeling Noord-Holland over de activiteitencommissie:

De activiteitencommissie verzorgt alle activiteiten die gedurende het hele jaar bij PINK! Noord-Holland plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor leuke activiteiten zoals borrels en etentjes maar ook inhoudelijke en leerzame activiteiten zoals lezingen en discussieavonden ligt dus bij deze commissie.

Als lid van de activiteitencommissie zal je ongeveer één keer in de twee weken aanwezig zijn bij de vergadering van de activiteitencommissie, waar jouw ideeën gehoord en gewaardeerd worden. Er zijn immers veel zaken die organisatie vereisen, zoals het regelen van het thema van een activiteit, de locatie, de daarbij passende aankleding, welke film er vertoond gaat worden, welke sprekers er komen et cetera. De taken worden onderling tussen alle commissieleden verdeeld en er wordt verwacht dat elk lid hiervoor zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

De activiteitencommissie van PINK! Noord-Holland is een plek waar je gezellige studenten kan leren kennen met dezelfde idealen en wereldbeelden. Je doet relevante ervaringen op die je helpen bij je ontwikkeling terwijl je een leuke, leerzame tijd hebt en je je steentje bijdraagt aan een betere wereld.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via noord-holland@pinkpolitiek.nl

De educatiecommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, door (te helpen met) het benaderen van scholen en geven van gastlessen.

Afdeling Noord-Holland is nog op zoek naar leden voor de educatiecommissie! Het bestuurslid promotie is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via noord-holland@pinkpolitiek.nl

De mediacommissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid media, door (te helpen met) het verspreiden van het gedachtegoed van PINK! in de regio.

Afdeling Noord-Holland is nog hard op zoek naar leden voor de mediacommissie! Het bestuurslid media is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via noord-holland@pinkpolitiek.nl

De politiek commissie steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, door (te helpen met) het onderhouden van contact met andere politieke organisaties in de regio. Leden kunnen ook ideeën aandragen om vanuit onze visie in te spelen op actualiteiten.

Afdeling Noord-Holland heeft geen ruimte meer voor nieuwe leden in de politieke commissie. Wel kun je altijd laten weten dat je geïnteresseerd bent! Het bestuurslid politiek is de coördinator van deze commissie. Benader deze als je interesse hebt, of overweeg voor deze functie te solliciteren als er nog niemand zetelt.

Afdelingsbestuursleden zijn te benaderen via noord-holland@pinkpolitiek.nl

Werkgroepen

Werkgroepen zijn de ideale manier om heel lokaal actief te worden voor PINK!. Een groep vrienden, klasgenoten of collega’s die zich samen willen inzetten voor een mooie toekomst, kunnen als werkgroep rekenen op de steun van PINK!.

Een werkgroep heeft geen vaste verantwoordelijkheden, maar haar potentiële bestuur moet voor haar oprichting wel een motivatiebrief opstellen, waar een of meerdere doelen worden benoemd. Haar bestuur bestaat uit minstens drie leden: voorzitter; secretaris en notulist.

Omdat Noord-Holland een vonk is, kan zij werkgroepen nog niet voldoende ondersteunen. Natuurlijk is het wel mogelijk om in de regio een werkgroep op te richten, maar je komt dan onder direct toezicht van het bestuur van PINK!. Als je een werkgroep wilt opzetten, neem dan contact op met de voorzitter van PINK!, via voorzitter@pinkpolitiek.nl.